Gelir/Aylık Bağlama işlemlerinde nelere dikkat edilmelidir?

Gelir/Aylık Bağlama işlemlerinde nelere dikkat edilmelidir?

Tarih :
Gelir/Aylık Bağlama işlemlerinde nelere dikkat edilmelidir?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık bağlama işlemleri sırasında;

- Mükerrer veya eksik ödemeye neden olunmaması için gerek sigortalıların, gerekse hak sahiplerinin gelir/aylık başlangıç tarihlerinin doğru olarak tespit edilmesi,

- Kontrol muayenesi öngörülen sigortalı veya hak sahiplerinin kontrol muayene tarihlerinin sisteme girişinin yapılması,

- 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki hak sahibi eşlere ölüm aylığı veya geliri bağlanırken, eşin çalışması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmış olması halinde eşlerin çalışma ile kendi sigortalılığı nedeniyle gelir/aylık alma durumlarının tespitinin tüm statüler için yapılması ve sisteme girişinin hatasız yapılması,

- Hak sahibi erkek çocuklardan, orta öğrenime 20, yüksek öğrenime 25 yaşlarını tamamlamadan kayıt yaptıranların durum kodları ile muhtemel mezuniyet tarihlerinin sisteme kaydedilmesi,

- Hak sahibi kız çocuklarının gelir/aylık bağlama sırasında 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamına tabi çalışıp çalışmadıklarının mutlaka araştırılması,

- Ana ve babanın diğer hak sahipleriyle birlikte ölüm gelir/aylığı talebinde bulunması durumunda, eş ve çocukların gelir/aylık bağlama işlemlerinin ana/babanın gelir tespiti sonucu beklenmeden sonuçlandırılması,

- 18 yaş altı çocukların gelir/aylık bağlama işlemlerinin yapılması, bunlardan üvey çocuk olanların ise veli veya vasinin talebinin alınarak ödeme yapılması ve Mernis kayıtlarından hak sahipliği durumlarının titizlikle kontrol edilmesi,

- Ölen sigortalıdan dolayı ölüm geliri/aylığı talebinde bulunan eşin, hak sahibi olup olmadığının (öldüğü veya yeniden evlenip evlenmediği) tespitinde öncelikle ölen sigortalının Mernis kaydından hak sahibi eşin yakınlık derecesinin kontrol edilmesi, daha sonra hak sahibi eşin T.C. kimlik numarasından Mernis kaydında ikinci bir kontrol işlemi yapılarak durum değişiklik bilgilerinin incelenmesi,

- Hak sahiplerinin sigortalının ölüm tarihi ve gelir/aylık başlangıç tarihi itibariyle gelir/aylığa hak kazanma koşullarının devam edip etmediği hususları titizlikle incelenerek buna ilişkin bilgi ve belgelerin emeklilik dosyasında muhafaza edilmesi,

hususlarına dikkat edilerek gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler