Anasayfa » Soru Cevap » Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor

Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor

Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor

Tarih :
Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor
Soru
İntibak için personel dairesine yazı yazdım ve bu cevap geldi (Adı geçenin görev yapmakta iken yüksek öğrenimi bitirip, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanun ile değişik 36-A-12/d maddesi gereğince intibakının yapılması istenilmektedir. Çalışanların görevde iken intibakının yapılabilmesi için devam etme mecburiyeti olmayan bir okuldan mezun olmuş olması veya ikinci öğrenim olarak eğitim verilmiş olması yada biriminizde Bekçi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi esnek mesaili bir görevde bulunuyor olması gerekmektedir. Bu nedenle ilgilinin durumu yukarıda belirtilen koşullara uyduğu resmi olarak belgelendirildiği taktirde intibakının yapılması söz konusu olacaktır. ) böyle birşey 657 de varmı ? normal öğretimlerin intibakı yapılmıyormu ?

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-A12/d maddesi:

"Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."

Kanunda sorunuzda belirttiğiniz gibi şartlar yer almıyor, kurumlara da ilave şartlar koyabilmesi konusunda takdir hakkı tanınmamış.

Bu nedenle intibakınızın kanundaki şartlarla (memuriyetteyken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimin bitirilmesi) yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler