Anasayfa » Emekli » Emekli aylıklarında alt sınır değişti! İşte ayrıntılar...

Emekli aylıklarında alt sınır değişti! İşte ayrıntılar...

Emekli aylıklarında alt sınır değişti! İşte ayrıntılar...

Tarih :
Emekli aylıklarında alt sınır değişti! İşte ayrıntılar...

Özellikle 5510 sayılı Kanunla alt sınır aylık tutarındaki düşüş ciddi sıkıntılar oluşturmuştu. 5510 sayılı Kanun sonrasında bağlanan aylıklardaki aşırı düşme Hükümeti tedbir almaya itti.

Emekli maaşları, 2008 yılı öncesi üçlü sisteme göre ve 2008 yılı sonrası ikili sisteme göre hesaplanmaktadır. Bu durumda, 5510 sayılı Kanun sonrasında en düşük emekli maaşlarda önemli oranda hak kaybı oluştuğu ortaya çıkmıştı.

Yapılan hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşı 2008 yılı öncesi düzenlemelere göre 2018 Temmuz ayında 1.374 TL olacaktı.

Ancak reform sonrası uygulamaya konulan düzenlemeler ile bu rakam 812 TL oldu. Böylece kayıp 562 TL'yi geçti. Yüzdelik bazda ise kayıp oranı yüzde 69.2'ye ulaştı.

Ak Parti TBMM'ye dün 71 maddelik kanun teklifi sundu.Sunulan teklifle emeklilere ödenen aylık artık 1000 TL'nin altında olmayacak. Bu düzenleme ile 5510 sayılı Kanunda önemli bir gedik daha açılmış oldu. Kanunun mantığında yer alan prime esas kazancın esas alınması kuralı resmen rafa kalkmış oldu. Bu tür düzenlemeler sosyal sigorta mantığından çıkılarak daha çok sosyal yardım mantığına gidildiğini gösteriyor.

Bu tür düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumunun aktüeryal dengelerini ciddi şekilde bozacaktır. Yapılan bu tür düzenlemelerle adeta Sosyal Güvenlik Reformu öncesine uygun adım dönülmektedir. Adım adım eski sisteme dönülecekse o zaman Sosyal Güvenlik Reformunun niçin yapıldı?

İşte TBMM'ye sunulan teklifin ilgili maddesi

MADDE 43- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 19- Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 1.000 TL' den az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz."

Madde gerekçesinde neler yer alıyor?

Madde ile, yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimizeve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla aylıkları ile birlikteyapılan ödemeler toplamı için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler