SGK'nın yeni tahsis genelgesi emeklilere önemli haklar sağlıyor

SGK'nın yeni tahsis genelgesi emeklilere önemli haklar sağlıyor

Tarih :
SGK'nın yeni tahsis genelgesi emeklilere önemli haklar sağlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2018/38 sayılı Tahsis Genelgesi adeta kangren olmuş bir çok sorunu kökten çözecek yenilikleri bünyesinde barındırıyor.

Bu çerçevede; Son sigorta statüsü Bağkur olmakla birlikte 1800 gün prim ödemesi bulunmayıp bunun 900 günü SSK primi ise ölenin aile bireyleri borçlanma yapmaya zorlanmayacak SSK ölüm aylığı bağlanacaktır.

Bu aylık ise daha yüksektir. Ayrıca, hem borçlanma yapmak zorunluluğu kaldırıldı hem de ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı alınacaktır.

 

Yine, sonradan çıkan prim borcu aylık tarihini değiştirmeyecek. Emeklilik başvurusu yapan sigortalının başvuru anında borcu bulunmayıp sonradan tespit edilen vergi ve şirket kaydına göre prim borcu oluşur ve borç toplamı da iki asgari ücret altında kalırsa aylık başlama tarihi değiştirilmeksizin aylık bağlanacak. Üstelik bu çıkan borç bağlanan aylıktan dörtte bir oranında kesilerek tahsil edilecek.

Genelgedeki hüküm aynen şu şekildedir; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 9 uncu maddesinin birinci cümlesi uyarınca, tahsis talep tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikte, aylık bağlama işlemleri sırasında tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait brüt asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin aylıkları bağlanacak ve prim borçları bağlanacak aylıklardan 1/3 oranında kesilerek tahsil edilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler