Kurumlar memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Tarih :
Kurumlar memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Göreve başladıktan sonra malul duruma düşen, ancak görevini veya başka bir görevi yapabilecek olan memuru isteği olmadan emekliye sevk edebilir mi?

Memurların malul sayılması Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Malullük Emekli Sandığı Kanunu Madde 44 hükmüne göre tedavisi imkansız hastalıktan dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenlere Malul denmektedir.

Malul olan ve tedavi altında olan bir memurun azami çalışabileceği süreler de bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 105 hükmü hastalıkları dolayısıyla memurların azami görev yapabilecekleri süreleri belirlemiş bulunmaktadır.

Yani memurların sıhhi izin sürelerinin ne kadar olacağını hastalıklara göre belirlemiştir.

Madde 105 kuralları:

- Memur hakkında düzenlenen sağlık raporlarına göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde memur onsekiz aya kadar özlük hakları korunmak suretiyle sıhhı izinli sayılırlar.

- Bu hastalıklar dışındaki diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar sıhhi izinli sayılırlar.

Ayrıca, bu süreler sonunda hastalığının devam ettiği yine sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi kaydıyla bu süreler bir kat uzatılmaktadır. Yani 18 ay 36 aya, 12 ay da 24 aya kadar uzatılmaktadır.

Şayet bu süreler sonunda da memurun iyileşemeyeceğine dair yine bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde memur hakkında emeklilik işlemi uygulanmaktadır.

Memurlar görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur ise iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu durumda olanlar hakkında bir süre aranmaz.

TSK. personelinin sıhhı izin süreleri ise 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Madde 128 hükmünde belirlenmiştir. Bu maddede belirtilen süreler dolduktan sonra subay ve astsubaylar hakkında malullük işlemleri uygulanır.

Sonuç değerlendirmemiz:

Memurlar sıhhi izin sürelerinin dolmasından sonra iyileşemezlerse ve bu durumları hakkında bir sağlık kurulu raporu düzenlendiği takdirde malullük işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurumları uygular.

Bunun dışında bir memuru Kurumlar malul olarak emekli edemezler. Yani bir şoför olarak görev yapan memur, santral memuru olarak görev yapan bir memur, büro hizmetlerinde görev yapan bir memur malullük oranı ne olursa olsun sıhhi izin süreleri dolmadan veya kendi istekleri olmadan malulen emekliliğe zorlanamayacaklarını değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler