Emeklilere verilen bayram ikramiyesi artacak mı?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi artacak mı?

Tarih :
Emeklilere verilen bayram ikramiyesi artacak mı?
Soru
Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi her yıl 1000 TL olarak mı ödenir yoksa yeniden değerleme oranında kendiliğinden artar mı?

Cevap
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 18. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı,

esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."

DEĞERLENDİRME

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin yeniden değerleme oranında kendiliğinden artmasına yönelik olarak mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak bayram ikramiyesi hakkında basına açıklama yapan dönemin Maliye Bakanı emekli ikramiyesinin her yıl yeniden değerlendirileceği yönünde beyanda bulunmuştur. Yasal düzenleme yapılmadan bayram ikramiyesinin artırılması imkanı bulunmamaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

'Polisin cinsel saldırısı çıplak gözle görülecek kadar açıktır'
Emeklilikte yaşa takılanlar seçim meydanlarında
Dev banka 3 ayrı kredide faiz indirimi yaptı!
Torba teklif, TBMM seçim tatiline girmeden çıkacak! İşte detaylar...
300 bin sözleşmeli personele kadro için yeni adım!
Stajyer ve çırakların erken emekli olması için iki yol
Merkez Bankası dövizdeki artışın sebebini açıkladı!
Bakan Albayrak'tan KDV iadesi açıklaması
Ankara'daki tren kazasıyla ilgili flaş gelişme!
BBG Melih ortaya çıktı! Kazandığı parayı ne yaptığını anlattı
Ev sahiplerini ilgilendiren haber! 90 günlük süre başladı

Benzer Haberler