Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI / 2018-02

Üniversitemiz birimlerine. 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usııl ve Esaslar Hakkında Yönetme!ik"'\n ilgili hükümleri uyarınca öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL SARI LAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdegerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında AI.F.S puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transknptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

7- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programına başvuracak adaylar Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli kararı gereğince merkezi sınav ALES'ten muaftır.

Bi SINAV TAKVİMİ. BASVURU: ADRESLERİ VE. İLETİŞİM BİLGİLERİ B-l Sınav Takvimi

ilan Yayım Tarihi

06 Aralık 2018

Başvuru Başlangıç Tarihi

06 Aralık 2018

Son Başvuru Tarihi

20 Aralık 2018 (Mesai Bitimi)

ön Değerlendirme Sonuç ilan Tarihi

24 Aralık 2018

Giriş Sınavı Tarihi

27 Aralık 2018

Nihai Değerlendirme Sonuç ilan Tarihi

28 Aralık 2018

Sonuçların ilan Edileceği Internet Sitesi

httns: 7vv3.bartin.edu.tr/

B-2 Başvuru Yerleri ve İletişim Bilgileri

BİRİM ADI

ADRES

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK

POSTA

Edebiyat Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi İdari Bina Merkez/BARTIN

0(378) 501 10 05

edebiyat® baitin.edu.tr

Fen Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Fen Fakültesi İdari Bina MerkezBARTIN

0(378) 501 15 89

fenfırzJ>a rtiu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Bina MerkezBARTIN

0(378) 501 15 89

sbfftibartin.rdii.tr

Mühendislik Fakültesi

Banın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi İdari Bina Merkez/BARTIN

0(378)501 15 62

bartin.edu.tr

Bartın Meslek Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Meslek Yüksekokulu Merkez'BARTIN

0 (378) 223 52 28

bnivoftibartin.edii.tr

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Merkez/BARTIN

0(378) 223 52 14

shmvoftrbartin.edu.lı

C) İLAN EDİLEN KADROLAR.V AİT BİLGİLER

İLAN

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİL İM DALI/PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

KADRO

ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART

2018-

ıoı

Edebiyat

Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Arş. G6r

5

1

Psikoloji Bölümü Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

2013

102

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Arş. Gör

7

1

Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapıyor olmak.

2018

103

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Arş. Gör

6

1

Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında Doktora yapıyor olmak.

2018

.104

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Arş. Gör.

7

1

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında Doktora yapıyor olmak.

2018

105

Fen Fakültesi

Bıyoteknoloji

Endüstriyel Mikrobiyal Biyoteknoloji

Arş. Gör.

4

X

Biyoloji. Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji Bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıvor olmak.

2018

106

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Arş. Gör.

7

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

2018

10?

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Arş. Gör.

6

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

2018

108

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Arş. Gör.

4

1

F. lektrik-F. lektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2018

109

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Arş. Gör.

4

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2018

110

Bartın Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tek.

Gemi İnşaatı

Öğr. Gör (Ders Verecek)

5

2

Gemi İnşaatı Mühendisliği. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

111

Bartın Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

Öğr. Gör (Ders Verecek)

5

1

Hukuk Fakültesi I.isans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

112

Bartın Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

Ögr. Gör (Ders Verecek)

5

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

20IS-

113

Bartın Meslek . Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

ögr. Gör (Ders Verecek)

5

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans vapmıs olmak.

201S-

114

Bartın Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Ögr. Gör (Ders Verecek)

5

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

115

Bartın Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Ögr. Gör (Ders Verecek)

5

1

Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

116

Bartın Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Ögr. Gör (Ders Verecek)

5

1

Maliye Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

117

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Saç ve

Güzellik

Hizmetleri

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Öğr. Gör (Ders Verecek)

6

2

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

İLA'NIN TAMAMINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : SGK Rehberi
Cumhur İttifakı 12 ili yeniden görüşüyor
Tonlarca betonun altından mucizevi kurtuluş
MHP O Büyükşehirde de adayını geri çekti
2019 Üç aylar ne zaman başlayacak?
En düşük SSK emeklisi 1894 TL, Bağ-Kur 1717 TL alacak
Ücresiz dağıtılan ‘çıntar’ izdihamı
Uyku problemi olan hastalar uyuyarak şifa bulacak
Sağlığını ona borçlu!18 Liraya aldı,10 Bin TL'ye satmıyor..
Bakanlıklar yeni logolarını kullanmaya başladı
Emeklilere müjde! Ek ödemeler artacak
Müteahhite verdiği evi gezmeye gitmişti! Feci ölüm..
Zammı açıkladı işinden oldu
15 yaşında çocuğu ‘tereyağı' hırsızlığıyla suçlayan market görevlilerine 27 yıl hapis istemi
Artık böyle olacak! İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni logosu
Rusya'dan açıklama! Türkiye için milat olacak
Sıraya girdiler… Yüzlerce kişi saatlerce bekledi
Sendika Başkanı: Çalışanlarımıza sahip çıkmak durumundayız.
Deniz Baykal'dan CHP'ye çağrı
Bugün ayakta duruyorsak, sandıkla,reyle,demokrasiyle duruyoruz
20 yıl 5300 gün ve 45 yaş şartlarına tabisiniz
19 yıldır bu senedi hatıra olarak saklıyor
'Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı'
107 bin yardımcı hizmetler personeli çözüm bekliyor!
'Yaptırımın her türlüsüne karşıyız'
2 milyon emekliyi ilgilendiren tazminat hakkı
'TCDD yöneticileri görevden alınmazsa, hesap sorulamayacak'
7 milyon Asgari Ücretlinin gözü O kişideydi!
Abdullah Gül cenaze sonrası hangi isimlerle bir araya geldi?
Kredi kullananlar dikkat! O ücretin iadesi kararlaştırıldı
Böylesi görülmedi!10-15 yıldır fiyatları yarı yarıya düştü

İlgilinizi Çekebilir