Anasayfa » Soru Cevap » Sözleşmeliyim çocuğumun eğitimi için il içinde nakil olabilir miyim?

Sözleşmeliyim çocuğumun eğitimi için il içinde nakil olabilir miyim?

Sözleşmeliyim çocuğumun eğitimi için il içinde nakil olabilir miyim?

Tarih :
Sözleşmeliyim çocuğumun eğitimi için il içinde nakil olabilir miyim?
Soru
İyi Günler;

İlçesinde sözleşmeli Veteriner Hekim olarak 2016 Mayıstan beri görev yapmaktayım. Oğlum il Merkezinde Bilim Sanat Merkezini kazandı bulunduğum ilçeye 140km ve haftada iki defa oğlumu götüremiyorum. Sözleşmeli personel olarak il içi nakil isteyebilir miyim?

Cevap
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar:

"Madde 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 - Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

Çocuğunuzun eğitimi gerekçesiyle il içinde yer değiştirmeniz mümkün görünmüyor.

Ancak bulunduğunuz ilde en az üç yıl çalıştıktan sonra geçiş yapmak istediğiniz birimde aynı unvanda boş pozisyon varsa ve kurumunuzca da onaylanırsa atanmanız mümkün olabiliyor.

Ayrıca geçici görevlendirme ile bir süreliğine il içinde farklı bir birimde çalışabilmeniz de mümkün.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler