Anasayfa » İlan » Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,

Profesör kadrosuna başvuranlar;

Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım dosya sunacaklar.

Doçent kadrosuna başvuranlar;

Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım dosya sunacaklar.

Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar;

Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım dosya olarak sunacaklar.

AÇIKLAMALAR

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

3- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

4- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan formu doldurularak birer örneklerini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6- Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

Genel Müzikoloji

Doçent

3

1

Lisans ve Doçentlik unvanını kompozisyon alanından almış olmak, ve orkestra ve oda müziği eserleri üzerine çalışmış olmak.

Hereke Ö.İ.U. MYO

İnşaat

Yapı Yalıtım Tek. Prog.

Doçent

3

1

Zemin ve yapı ilişkisi, zemin etüdü, yapı yalıtımı, gürültü kirliliği, deprem ve yapı riski alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm İşlet. Ve Otelcilik Y.O.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak San.

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Yiyecek-İçecek alanında doktora yapmış olmak, bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları olmak ve mutfak uygulamaları alanında deneyim sahibi olmak.

Gazanfer Bilge MYO

Büro Hizm. Ve Sek.

Büro Yön. Ve Yön. Asist. Prog.

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İtibar alanlarında çalışma yapmış olmak.

Gazanfer Bilge MYO

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prog.

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Kollektif Bellek ve Dijital Pazarlama alanlarında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Zorlu yaşam deneyimleri olan yetişkin ve ailelerin psikolojik dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO

Makine ve Metal Teknolojileri

Kaynak Teknolojisi Programı

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Paslanmaz çelikler ve nikel alaşımlarının kaynaklı birleştirilmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Köseköy MYO

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Prog.

Profesör

1

1

EKG sinyal işleme ve e-sağlık uygulamaları konularında çalışma yapmış olmak.

Kandıra Uygulamalı Bilimler Y.O.

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği

Doçent

3

1

Doçentliğini işletme -pazarlama bilim alanında almış olmak. İhracat performansı, firma yenilikçiliği ve hizmet işletmelerine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Prog.

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Fotosensitizanlar ile hücre kültüründe ilaç ve lazer uygulamaları üzerine çalış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Moleküler spektroskopi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitim

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Sosyal beceri alanında doktora derecesini almış olmak, Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Doçent

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Heykel Bölümünde tamamlamış olmak. Uluslararası Platformlarda eserler üretmiş olmak.

Köseköy MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı Prog.

Doçent

3

1

Doçentlik belgesini matematik anabilim dalında almış olmak, kodlama teorisi ve kriptoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Köseköy MYO

Kimyasal ve Kimyasal İşletme Tek.

Kimya Teknolojisi Prog.

Doçent

3

1

Ftalosiyaninler ve fotodinamik terapi uygulaması alanlarında çalışmaları olamak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dok. Ve Sek. Prog.

Profesör

1

1

Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almak, hastanelerde süreç yönetimi konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Vakıf ve Misyonerlik Konularında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Profesör

1

1

Çalışma yaşamı, çalışma yaşamında kadın, Türkiye'de yaşlı nüfus, iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Yahudi Kutsal Kitaplarının Yorum Kuralları hakkında çalışmaları bulunmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

İş sağlığı alanında çalışma yapmış olmak, iş yeri hekimliği eğitici belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Kök hücre alanında deneyimli olmak. Nöroinflamasyon, stres ve impotens histolojisi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Endokrin ve Diyabet uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Anafilaksiye bağlı ölümler üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Klinik Epidemiyoloji yüksek lisansı yapmış olmak cinsiyet disforisi ve kadın ruh sağlığı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

3

1

Klinik Karar kuralları üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

3

1

Klinik proteomiks alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Nöroanestezi ve hipofiz cerrahisi anestezisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Gastroenteroloji Yandal Cerrahisi uzmanlığı olmak, laparoskopik cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Mesane kanseri ile deneysel hayvan çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Göz Travmaları ila ilgili çalışmalar yapmış olmak. Prematüre retinopatisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

3

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile yaş tayini tespiti konusunda çalışması olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Çekirdeksentezi üzerine deneysel çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe

Profesör

1

1

Siyaset Felsefesi ve Hukuk Felsefesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

3

1

Periyodik koşullu lineer olmayan ters proplemleri Fourier yöntemi ile çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Analitik kimyada doçentliğini almış olup, mekanokimyasal dönüşüm ve kemometrik uygulamalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Elektrik-Elektronik

Doçent

3

1

Havacılık alanında lazer uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve uçak bakım programlarında eğitim verme deneyimine sahip olmak.

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Elektrik-Elektronik

Doçent

3

1

Havacılık alanında lazer spektroskopi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve ve uçak bakım programlarında eğitim verme deneyimine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sor.

Doçent

2

1

Şehir imajı ve Uluslararasılaşma, etki değerlendirmesi, sürdürülebilir kalkınma, kentsel ulaşım, bilgi teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sor.

Profesör

1

1

Kentsel Yaşam tarzları, kırsal- kentsel değişme , kültürel çeşitlilik, din-toplum alanlarında çalışmalar yapmış ve uygulamalı sosyoloji alanında uzman olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

3

1

Para Teorisi ve Politikası ile Bankacılık ve Özel Finans Kurumlan alanlarında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Ends. İlişkiler

Çalışma Ekonomisi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

İKY 'de işe adanmışlık ve psikoloji sermaye üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olup, dalgaların yayılması ve kırınımı üzerine Wiener Hopf tekniği kullanarak çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası dergilerde yayınlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Lisans mezuniyeti ve doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak, Yapı ile Deprem alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tek.

Profesör

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup, doğrudan borhidrürlü yakıt pili teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

3

1

Lisans mezuniyeti ve doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak ve yapı malzemeleri alanında lifli beton, geridönüşüm ve yalıtım konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

3

1

Spor yönetimi ve rekreasyon yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Profesör

1

1

Dizel motorda alternatif yakıt kullanımı alanında çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olmak, bilgisayar destekli tasarım , taşıt tasarımı ve kompozit malzemeler konularında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Elektronik En. Ve Otomasyon

Profesör

1

1

Akıllı şebekeler ve elektrik enerjisi depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji

Doçent

3

1

Hidrojen Fotovoltaik rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm İşlet. Ve Otelcilik Y.O.

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Doçent

3

1

Konaklama hizmetleri pazarlaması, konaklama işletmelerinde halkla ilişkiler, etkinlik turizmi pazarlaması turizimde teknolojik yenilikler, turizm hizmetlerinde tüketici davranışları ve marka yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Erdoğan 'Memur-Sen' üyelerini uyardı! Dik durun...
Anadolu Ajansı ile ilgili flaş düzenleme! Denetim o kuruma verildi..
Çalışma Bakanından gelecek meslekler için açıklama!
Ağrı Tutak Belediyesi 3 İşçi Alacak
İbrahim Kalın'dan kıdem tazminatı açıklaması
Balıkesir Sındırgı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlar düşecek..
Kıdemde uzlaşmacı formül aranıyor
Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var
Polis memuru görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına mektup!
Ağrı Diyadin khgb 3 İşçi Alacak
Emekliye ikinci baharda çifte maaş müjdesi
Bugün Berat Kandili
Sakarya Hendek SYDV Personel Alım İlanı
Yıldırım: İmamoğlu'na hayırlı olsun dedim
Kasaplardan zamlara tepki: Fiyatların önünü alamıyoruz
Kamu işçisi uzlaştırmacı olabilir mi?
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen'de neler konuştu?
Yargıtay hakiminden 'film ve müzikle ilgili telif hakkı' uyarısı
'e-Devlet'te günde 3 milyon kişi işlem yapıyor'
3 Bakan Yardımıcısı atandı!
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sülümenli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürpriz görevden almalar!
İzmir Urit Urla İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Gül açıkladı: İbrahim Kalın ve Hulusi Akar ile ne görüştü?
Taşköprü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmamoğlu'nun mazbatasındaki dikkat çeken o isim!
Bahçeli 234 yeni başkanla kampta buluşacak
İşte bugünkü Cuma Hutbesi
Erdoğan'dan seçim açıklaması!
Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı
İmamoğlu ve Erdoğan aynı camide
Erzurum Çat SYDV Personel Alım İlanı
İmamoğlu'dan veri kopyalama talimatı için açıklama
Ankara Sinket Geçici 2 İşçi Alacak
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Çok yoruldunuz
Yanlış partiye oy veren seçmen parmağını kesti
Yapay et yakında yiyecek sektöründe kullanılacak
Belediyelerdeki memurlar için jet değişiklik! Bakanlık tarafından yapılacak...
Danıştay'dan memuriyete son vermede süre hesaplanması ile ilgili önemli karar!
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İmamoğlu, hızlı başladı! Belediye şirketlerinden bakın ne istedi
İmamoğlu: Birine musakka, birine antrikot olmaz
Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret
Devraldığı borcu belediye binasına astı

Benzer Haberler