Anasayfa » İlan » Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygu lanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Başvuru Adresi

Sonuçların ilan edileceği internet adresi

28.12.2018

11.01.2019

29.01.2019

31.01.2019

04.02.2019

Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır. https://www.bandirma.edu.tr

1- Başvuru Formu Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2- Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi / Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3- Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4- İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5- Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- Internet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen olarak yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Rektörlüğe ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11- Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50-d maddesine göre yapılacaktır.

12- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan

Sıra

Kadro

Unvanı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı (ABD)/Pr.

Açıklama

ALES

Yabancı

Dil

Başvuru Adresi

201801

Arş. Gör.

Denizcilik Fak.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Böl.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Denizcilik Fakültesi Dekanlığı,

B andırma/B ALIKE S İR

201802

Arş. Gör.

Denizcilik Fak.

Gemi

Makineleri

İşletme

Mühendisliği

Böl.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

201803

Arş. Gör.

Denizcilik Fak.

Gemi

Makineleri

İşletme

Mühendisliği

Böl.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

201804

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Ekonometri

Böl.

İstatistik ABD

Ekonometri lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201805

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

İktisat lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201806

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Böl.

Yönetim ve Organizasyon ABD

İşletme lisans mezunu olmak ve İşletme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201807

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Bölü.

Mali İktisat ABD

Maliye veya Hukuk lisans mezunu olmak ve Maliye alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

201808

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Böl.

Maliye Teorisi ABD

Maliye lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201809

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Hukuk Bilimleri ABD

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201810

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Devletler Hukuku ABD

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

50

201811

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Sosyoloji Böl.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

İnsan ve Toplum Bilimleri

201812

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Yakınçağ Tarihi ABD

Tarih lisans mezunu olmak ve Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

80

Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

201813

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Yeniçağ Tarihi ABD

Tarih lisans mezunu ve Yeniçağ Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

70

80

201814

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Yeni Türk Dili ABD

Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.

70

80

201815

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Yeni Türk Edebiyatı

ABD

Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.

70

80

201816

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Böl.

Bilgisayar Bilimleri

ABD

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

70

50

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

201817

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Böl.

Bilgisayar Donanımı

ABD

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

70

50

201818

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl.

Elektronik ABD

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

70

50

201819

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201820

Arş. Gör.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD

Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

201821

Arş. Gör.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

201822

Arş. Gör.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi Böl.

Sağlık Yönetimi ABD

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

201823

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

-

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü,

Bandırma/BALIKESİR

201824

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Bandırma

MYO

Bilgisayar Teknolojisi Böl.

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Elektrik Öğretmenliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında alanında en az 7 yıl tecrübe sahibi olmak.

70

-

Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bandırma/BALIKESİR

201825

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Bandırma

MYO

Muhasebe ve Vergi Böl.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.

İşletme veya Matematik lisans mezunu olup, Muhasebe, Finans, Muhasebe ve Finans veya Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-

201826

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Erdek MYO

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.

Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

70

-

Erdek Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü,

Erdek/BALIKESİR

201827

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Gönen MYO

Bilgisayar Teknolojisi Böl.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Pr.

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olup, İnternet ve Bilişim Teknolojileri alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

70

-

Gönen Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü,

Gönen/BALIKESİR

201828

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Manyas MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl.

İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve İşletme veya Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

70

-

Manyas Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Manyas/BALIKESİR

201829

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Manyas MYO

Pazarlama ve

Reklamcılık

Böl.

Medya ve İletişim Pr.

Gazetecilik lisans mezunu olup, İletişim Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-

201830

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Optisyenlik Pr.

Fizik lisans mezunu olup, Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında Optisyenlik alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bandırma/BALIKESİR

201831

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Optisyenlik Pr.

İşletme lisans mezunu olup, İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak ve yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-

201832

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

Fizik lisans mezunu olup, Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-

201833

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

Rektörlük

(Türk Dili Bölümü, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ilgili Birimler)

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak ve Yabancılara Türkçe Öğretimi veya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

50

Rektörlük,

Bandırma/BALIKESİR

201834

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

Rektörlük

(Türk Dili Bölümü, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ilgili Birimler)

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Tezli Yüksek Lisans mezuniyetinden sonra Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak ve Yabancılara Türkçe Öğretimi veya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

50

201835

Öğr. Gör.

(Uygulamalı

Birim)

Rektörlük

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ilgili Birimler)

Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla web tasarımı ve yönetimi konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

50

201836

Öğr. Gör.

(Uygulamalı

Birim)

Rektörlük

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ilgili Birimler)

Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla sunucu sanallaştırma teknolojileri ve Active Directory konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

50

201837

Öğr. Gör.

(Uygulamalı

Birim)

Rektörlük

(Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve ilgili Birimler)

Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla grafik ve tasarım veya masaüstü yayıncılık konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

50

201838

Öğr. Gör.

(Uygulamalı

Birim)

Rektörlük

(Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ilgili Birimler)

Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Eğitim Programları ve Öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

50

Kaynak : SGK Rehberi
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aksaray Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
ABD Savunma Bakan Vekilinden Türkiye açıklaması
Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var
TÜBİTAK Geçici 142 Personel Alacak
İBB Meclisi pazartesi toplanacak
Patlayan şaka oyuncağı 4 çocuğu hastanelik etti
Erdoğan'dan seçim açıklaması!
İzmir Urit Urla İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
İşte İmamoğlu'nun beğendiği Cumhurbaşkanı'nın o tweetleri!
'Ağlayan gelin' tarıma kazandırılıyor
Eşiyle tartıştıktan sonra evi yakan adamdan şaşırtan cevap!
Tüysüz Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Erdoğan: Seçimi bırakıp, artık asıl gündeme odaklanalım
O Kamu kurumu Sözleşmeli Personel alımında önemli değişiklik
CHP’li başkanlara 10 maddelik talimat
Hak-İş'ten flaş açıklama! 5.500 üye istifa ettirildi..
Adana Valiliği saldırısına ilişkin davada hapis talebi
Mansur Yavaş: Sosyal denge tazminatı 1 ay geç ödenecek
Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü!
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
İmamoğlu, hızlı başladı! Belediye şirketlerinden bakın ne istedi
Memur sendikalarında yetki öncesi sular ısınıyor!
Cumhuriyet çalışanları cezaevine girecek!
Kamuya işçi alımında önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Canikli, Rabia Naz için Meclis araştırması istedi
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
Yunan Komutanının helikopterine taciz iddiası
Kalın'dan 657 ve askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklama
Anadolu Ajansı ile ilgili flaş düzenleme! Denetim o kuruma verildi..
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek
İmamoğlu ve Erdoğan aynı camide
Yıldırım: İmamoğlu'na hayırlı olsun dedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı
Bedelli askerlik yapan memurlar dikkat!
İşte bugünkü Cuma Hutbesi
Balıkesir Belediye Meclisi toplantısında arbede
Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı
Erkek arkadaşını karakola kadar kovaladı, polislere tokat attı!
Soğan ve patates TBMM'ye taşındı! Çürük ve pişmiyor
Bayram tatilinde 3 milyar liralık beklenti
Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi
Kemal Çebi: Sendika baskısı haberleri asılsızdır
Ağrı Diyadin khgb 3 İşçi Alacak
Belediyelerdeki memurlar için jet değişiklik! Bakanlık tarafından yapılacak...
3600 ek göstergede yeni formül: Kategorilerde puan artışı
İbrahim Kalın'dan 'İstiklal Marşı' krizine ilişkin sert tepki!
Erzurum Çat SYDV Personel Alım İlanı
Markette KDV yüzde 1'e indirilmeli
BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
Kasaplardan zamlara tepki: Fiyatların önünü alamıyoruz
MHP'li Başkan AK Parti'li selefinden kalan borçları astı
Kamu işçisi uzlaştırmacı olabilir mi?

Benzer Haberler