Anasayfa » İlan » Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

4- Adayların Transkriplerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

* Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır. 2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

* İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.

*Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.

* Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

* 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

* Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

C-) SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi Giriş Sınav Saati Giriş Sınav Yeri

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi

: 28.12.2018

: 11.01.2019 (Mesai Bitimi) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 15.01.2019 Giriş Sınavı Tarihi: 18.01.2019 : 14:00

: İlgili Birimlerde

: 21.01.2019 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.siu.edu.tr

D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

BİRİM/BÖLÜM

Öğretim

Görevlisi

Araştırma

Görevlisi

Derece

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Diyaliz

3

5

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

Gıda İşleme / Gıda Teknolojisi

1

6

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

İnşaat / İnşaat Teknoloji

1

6

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Programcılığı

1

6

Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

SOSYAL BİLİMLER MYO

Yönetim ve Organizasyon / Yerel Yönetimler

1

5

Yerel Yönetimler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Otel Lokanta ve İkram Hiz. / Aşçılık

2

6

Gastronomi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Büro Hizmetler ve Sekreterlik / Çağrı Hizmetleri

2

6

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

KURTALAN MYO

Sey.Turizm ve Eğl.Hizm. / Tur. Ve Sey. Hizmet.

1

5

Turizm işletmeciliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az iki (2) yıl ders verme deneyimi olmak.

ERUH MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tarım

1

6

Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olup Sebze Yetiştirme ve Islahı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Bitkisel ve Hayvansal Üretim/ Ant.Fıs. Tar. Ve İşl.

1

6

Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezun olup Sert Kabuklu Meyveler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Çocuk Bak. Ve Gençlik Hiz. / Çocuk Gelişimi

1

6

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans mezunu olup Okul Öncesi Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Çocuk Bak. Ve Gençlik Hiz. / Çocuk Gelişimi

1

6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

TASARIM MYO

Tasarım / Grafik Tasarımı

3

6

Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Bilgisayar Tek./ Bilgisayar Dest. Tasarım

3

6

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama veya Peyzaj Mimarlığı alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

YADYO

Müt. Ve Terümanlık / Müt. Ve Tercümanlık(İng)

2

6

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup aynı alanlarda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Yabancı Diller / Yabancı Diller

1

6

Arap Dili ve Belağatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

SAĞLIK YO

Ebelik / Ebelik

1

6

Karaciğer Nakli Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Ebelik / Ebelik

1

6

Kadın doğum hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAK.

Elektrik Elektronik Müh. / Elektrik Makineleri

1

6

Elektrik makineleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak

FEN EDEBİYAT FAK.

Coğrafya / Beşeri ve İktisadi Coğrafya

1

6

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doktora yapıyor olmak.

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

6

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

EĞİTİM FAK.

Temel Eğitim / Okul Öncesi Eğitimi

1

6

Okul Öncesi Eğitimi lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapıyor olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.

Mimarlık / Yapı Bilgisi

1

6

Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak

Şehir ve Bölge Planlama / Şehircilik

1

6

Şehir ve bölge planlama alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak

İLAHİYAT FAK.

Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku

1

5

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup İlgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri

1

5

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup İlgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

ZİRAAT FAK.

Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiş. Ve Islahı

1

5

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapıyor olmak

Peyzaj Mim. / Peyzaj Mim.

1

5

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapıyor olmak

Biyosistem Müh. / Arazi ve Su Kaynakları

1

5

Ziraat FakültesiBiyosistem MühendisliğiBölümü Lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapıyor olmak

VETERİNER FAK.

Gıda Hijyeni ve Teknol. / Besin Gıda Hiz. Ve Tekn.

1

6

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup Besin ve Gıda Hijyeni alanında doktora yapıyor olmak

Klinik Bilimler / Doğum ve Jinekoloji

2

6

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup Doğum ve Jinekoloji alanında doktora yapıyor olmak

Klinik Bilimler / Dölerme ve Suni Tohumlama

1

6

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup Dölerme ve Suni Tohumlama alanında doktora yapıyor olmak

Temel Bilimler / Anatomi

1

6

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup Anatomi alanında doktora yapıyor olmak

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe 2-Özgeçmiş

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4- Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)

7- ilgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hi zmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dökümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)

8- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

9- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

10- Adli sicil kaydı.

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.siu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin

başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa yada yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.

7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricind eki öğretim

elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kaynak : SGK Rehberi
Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Patronlar kulübüne süpriz başkan!
Youtube hesabında yayınladı, cezayı yedi
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Yerel seçimlerde yarışacak milletvekili sayısı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy istediği anları anlattı
Jeneratörle balık avına 10 bin lira ceza
Banka hesabını kullandırana 5 bin lira ücret
CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!
Pence'ten Erdoğan'a gizli ikna telefonu: Moskova'dan S-400 almayın
Erbakan anılıyor..Bu yılın teması: Nezaket ve dürüstlük
YÖK'ten görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru
Sağlık Bakanı Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz
Devlet çocuk, genç, yaşlı ve engellilere kol kanat gerdi
9500 Diyanet personeli alımı için mülakat tarihi ve yerleri açıklandı
Ons altın 10 ayın zirvesini gördü
Ulusoy Ulaşım iflas etti
Erdoğan'dan yaşlılık maaşı açıklaması geldi!
25 yıl 5600 gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz
Görevden almalar devam ediyor! Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı
MEB'den aile birliği için açıklama
İyi Parti'nin 'Mersin' formülü belli oldu!
75'inde evlat katili oldu!
Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışırsa maaşı kesilir mi?
Okulda eşek şakası
'Sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
İşçi ve memurlar emekli maaşını ve ikramiyesini nasıl öğrenebilir?
21 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
2019 hemşire maaşları ne kadar oldu?
İşte belediye başkan adayı olan 17 milletvekili!
Bakan Varank: Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek
İşverenler, işsizlik sigortası primi teşvikinden nasıl yararlanabilir
Yaşlıya 601 lira maaş ve 7 ayrı destek
1300 askeri personel alınacak! İşte şartlar...
Yaşı beklemeden emekli olabilirsiniz! İşte o şartlar...
Korkunç olay! Derede 3 kadın cesedi bulundu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İlgilinizi Çekebilir