Anasayfa » İlan » Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

ELEMANI ALIMI İLANI

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ün değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerlisinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurulularının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

7- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında an az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bilimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı İlan dönemi içerisinde özel şartlarım taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan İptal edilecektir.

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb-) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapı lan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

SINAV TAKVİMİ

29.12.2018

29.12.2018 J4.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

30.01.2019

İlan Yayım Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi Giriş Sınavı Tarihi

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi

Sonuçların ilan Edileceği İnternet Sitesi

htlp://wwvv.sbu.cdu.tr/

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğretim Görevlisi [Ders Verecek)

5

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Ameliyathane Hizmetleri

Öğretim Görevlisi [Ders Verecek)

5

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve sonrasında en az 5 yıl deneyimi bulunmak. Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında doktora yapmış veya yapıyor olmak.

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri

Öğretim Görevlisi [Ders Verecek)

4

Biyoloji Lisans mezunu olmak. Farmasötik Mikrobiyolojide Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Araştırma Görevlisi

5

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbı Fizyoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu, (http://wwv.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfiıs cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi.

6- Doktora/ Lisans/ Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.

7- Lisans / Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

8- Başvuru formunda ilan numarasını belirtmiş olmak.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.

10- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak imzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)

11- Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar İslak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)

BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ BİRİM ADI

Tıp Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ADRES

İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Binası Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. 34668 Üsküdar, İSTANBUL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar / İSTANBUL

İLETİŞİM

0216542 32 32/2012 0 216 346 36 36

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veva02l6 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler