Anasayfa » İlan » Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Üniversitemiz Birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun veÖ9.J 1.2018 tarihli ve 30590 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacak olup,

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarih Başvuru Tipi: Şahsen\Posta

Son Başvuru Tarihi; Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 {on beş) gün Sonuçların Açıklanacağı Internet Adresi: hitp://www.adanabtu.edu.tr Ön Değerlendirme Tarihi : 16.Ü1.2Ü19 Sınav Giriş Tarihi : 18.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.01.2019

Birim/Bölüm/AnabiJinı Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adet

İlan Özel Şart

Yabancı Dil Puanı

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bıı alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

işletme Fakültesi-Işletme Bölümü-Muhasebe Anabİlim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

işletme Bölümü lisans mezunu olmak ve işletme alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

İşletme Fakültesi-Tşletme Bölümü-Yönetim ve Organizasyon Anabİlim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finans veya Ekonometri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve İşletme veya Yönetim ve Organizasyon alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

İşletme Fakültesi-Yönetim Bilişim Sistemleri BÖlümü-Bilişim Teknolojileri Anabİlim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

İşletme Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finans Böliimü-Uluslararasi Ticaret Anabilim Dalı

Araştı rma Görevlisi

5

1

Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası işletmecilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, İşletme, İktisat veya Ekonometri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak vc Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve işletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama veya Dış Ticaret ve Pazarlama alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

70

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-Mimarlık Bölümü-Reslorasyon Anabİlim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

50

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-Mimarlık Bölümü-Yapı Bilgisi Anabİlim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

50

Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik FakUltesi-Biyomühendislik Bölümü-Genetik ve Moleküler Mühendisliği Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

I

Biyomülıendislik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik FakUltesi-Biyomühendislik Bülümü-Hücre ve Doku Mühendisliği Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Biyomiıhendislik atanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü-Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Elektrik-ElektTonik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Tesisleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği BSlümü-Telekonıünikasyon Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlü lisans mezunu olmak ve Haberleşme alanında T ezli Yüksek Lisans yapıyoT olmak.

70

Mühendislik Fakültesi-Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik Fakültesi-Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Eneıji Depolama Teknolojileri Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Mühendislik Fakültesı-Makine Mühendisliği Bölümii-Otomotiv Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıvor olmak.

70

Mühendislik Fakiiltesi-Otomoliv Mühendisliği Böliimü-Taşıt Elektrik Elektroniği Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak,

70

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Siyaset Bilimi ve Kaınu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya Hukuk bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70

Yabancı Diller Yüksekokulu-Yabancı Diller Bölümü-Yabancı Diller Anabilim Dah

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

2

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ingiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümaiilık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve lisans eğitimi soması belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.

95

Rektörlük-İş Sağlığı vc Güvenliği Birimi

Öğretim Görevlisi {Uygulamalı Birim)

5

1

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, en az B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 2 yd tecrübeye sahip olmak.

50

Rektörlük-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

5

2

Bilgisayar Mühendisliği lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, lisans eğitimi sonrası belgelendirmek koşulu İle Net Framevvork ile Windows ve web tabanlı ve/veya HTML5 ve JavaScript Framework ile web tabanlı yazılım geliştirme; web servisler (WCF ve Web API) ve MS SOL Server veritabam konularında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

50

Rektörlük-Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

5

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık veya Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık veya Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarının birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Lisans eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

50

GENEL ŞARTLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kamırmmın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(2) ALES'ten en az 70s Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin lÖÜTük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

ÖZEL ŞARTLAR

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans yapıyor olmak şartı aranır.

(2) Araştırma Görevlisi kadro ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

(3) 06.02.2013 tarihi ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile;

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvııramazlar,

(4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(L) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kururnlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

(!) Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.

(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanhğma/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

(3) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

(4) Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER

(1) Başvuru Formu (adaylar başvuru formunu hllp://www.adaııabtu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.)

(2) Özgeçmiş, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi

(3) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

(4) Bir adet vesikalık fotoğraf-son altı ay içinde çekilmiş

(5) Lisans diploması - E-Devlelten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir,

(6) Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrenci belgesi veya diploma -E-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilecektir.

(7) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge-onaylı

(8) Lisans Transkripti - onaylı

(9) Resmi Hizmet Belgesi (halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

(10) Tecrübe, SGK Hizmet Döküm Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)

(11) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belitten belge

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Birim

Adres

İletişim

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/2 01250 Sarıçam/ADANA

0(322) 455 00 00-444 01 88

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/2 01250 Sarıçam/ADANA

0(322) 455 00 63 -444 01 88

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/2 01250 Sarıçam/ADANA

0(322)455 00 66-444 01 88

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:20i/2 01250 Sarıçam/ADANA

0(322)455 00 00-444 01 88

İşletme Fakültesi Dekanlığı

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:20l/2 01250 Sarıçam/ADANA

0(322)455 00 00-444 01 88

Yabancı Diller Yüksekokulu

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/1 01250 Sarıçam/ADANA

0(322)455 00 25-444 01 88

Rektörlük-Personel Daire Başkanlığı

Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/1 01250 Sarıçam/ADANA

0(322)455 00 13 -444 01 88

Kaynak : SGK Rehberi
Yeni çipli kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? Kayıp nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır?
Anadolu Ajansı ile ilgili flaş düzenleme! Denetim o kuruma verildi..
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi 2 İşçi Alacak
Polisin kestiği cezayı görünce az içti diye üzüldü
İSPARK çalışanı Aslıtürk'e soruşturma açıldı
Taşköprü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
AK Parti'li Yavuz: Elimizde belgeler var, FETÖ bu işin içinde
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK Geçici 142 Personel Alacak
3600 ek göstergede yeni formül: Kategorilerde puan artışı
Soğan ve patates TBMM'ye taşındı! Çürük ve pişmiyor
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Memur zammında ilk rakam!Yüzde 26...
CHP’li başkanlara 10 maddelik talimat
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Efes Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Mansur Yavaş: Sosyal denge tazminatı 1 ay geç ödenecek
Kemal Çebi: Sendika baskısı haberleri asılsızdır
Yanlış partiye oy veren seçmen parmağını kesti
Bu teşvikleri kaçırmayın!
İstanbul Belediyesi için flaş karar! Yürütmeyi durdurma çıktı...
Trump'tan tarihi itiraf: Bu benim başkanlığımın sonu
Sarsılmaz'dan Emniyet Teşkilatına silah kampanyası
Cep telefonu ile benzin alımı dönemi!
Hak-İş'ten seçim sonuçlarının işçilere etkisi ve kıdem tazminatı açıklaması
Balıkesir Erdemit Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ekrem İmamoğlu'ndan beş kişiye inceleme yetkisi
İBB: Tebligat yapılınca gereği yapılacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var
Gebze'deki annelere kötü davranan polislere soruşturma
Kasaplardan zamlara tepki: Fiyatların önünü alamıyoruz
Şanlıurfa'da vahşet
Seçimden 3 gün önce 284 kişinin işe almasına tepki
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
TEM Otoyolu'nda 3 tır birbirine girdi
Hesaba eklenen ücretlerde denetimler sıkılaşıyor
Çalışma Bakanından gelecek meslekler için açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen'de neler konuştu?
Erkek arkadaşını karakola kadar kovaladı, polislere tokat attı!

Benzer Haberler