Anasayfa » İlan » Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Afvonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Smavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.afsu.edu.tr ve www.personel.afsu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Daire Başkaıılığı'na şalisen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

- Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlanna sahip olması gerekmektedir.

İLAN

NO

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

KADRO

ADEDİ

KADRO

DERECESİ

KADRO UNVANI

AÇIKLAMA

1

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakım

1

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Hemşirelik lisans mezunu olmak, Biyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurumlannda lisans sonrası en az 5 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

2

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardım

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji lisans mezunu olmak. Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

3

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve

Otomasyon

Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

1

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyomedikal veya İnternet ve Bilişim Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

4

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve

Otomasyon

Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

5

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve

Otomasyon

Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyomedikal lisans mezunu olmak, Biyomedikal Bilimler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Moleküler Hücre Biyolojisi alanında doktora yapmış olmak,

6

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Diyaliz

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji lisans mezunu olmak, Tıbba Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Biyoloji alanında doktora yapmış olmak,

7

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Diyaliz

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji lisans mezunu olmak. Tıbbi Genetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak,

8

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Diyaliz

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji lisans mezunu olmak, Tıbbi Genetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak,

9

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

1

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak, İşletme tezli yüksek lisans yapmış olmak, İşletme alanında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlannda lisans sonrası en az 10 yıl ders verme tecrübesi bulunmak,

10

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

1

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak, İşletme tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurulularında lisans sonrası en az 10 yıl ders verme tecrübesi bulunmak,

11

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

1

2

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Sağlık Kurumlan Yöneticiliği lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans yapmış olmak, Sağlık Kurumlan Yönetimi alanında doktora yapmış olmak,

12

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

1

3

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak, İktisat tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurum]arında lisans sonrası en az 5 yıl ders verme tecrübesi bulunmak,

13

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi

Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

6

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

14

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi

Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İletişim Fakültelerinin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak, Medya ve İletişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl deneyimli olmak.

15

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardım

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji lisans mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kunımlarında lisans sonrası en az 2 yıl ders verme tecrübesi bulunmak,

16

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardmı

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyokimya Lisans mezunu olmak, Bağımlılık Toksikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

17

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardım

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Kimya lisans mezunu olmak, Tıp Biyokimya alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

18

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji lisans mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji tezli yüksek lisans yapmış olmak, Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi doktora mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak,

19

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

20

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

6

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Gıda Mühendisliği Biyoteknoloji al arımda tezli yüksek lisans yapmış olmak,

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir