Anasayfa » İlan » Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine ve Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi aşağıya çıkarılmış olup, ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler ve sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

* Aynı nitelikli ilanların sadece birine başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihiİlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yirmi (20) gün içinde ilgili birimlere başvurulması gerekmektedir.

Ön değerlendirme Sonuçlarının

İlan Tarihi : 25.01.2019

Sınav Giriş Tarihi : 30.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2019

İlan Sıra No

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Derece

Adet

ALES

Puanı

Yabancı Dil Puanı

Özel Şartlar

1

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı

Sosyoloji

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve sosyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

2

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

İktisat veya Maliye lisans mezunu olmak ve İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları (Türk İslam Edebiyatı)

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüzsek lisans veya doktora yapıyor olmak.

6

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(Arapça)

Ders Verecek/ İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık-Arapça lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tesfir (Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat)

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(Arapça)

Ders Verecek/ İlahiyat lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve hafızlık belgesi sahibi olmak.

8

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

9

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Restorasyon alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

10

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimarlık ve Yapı Bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

11

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Öğretim

Görevlisi

4

1

70

50

Uygulamalı Birim/Yapı Bilgisi ve Yapı Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

12

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir

Planlama

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

13

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

14

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

15

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

16

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

17

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Yapı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

18

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

19

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/Teknik Eğitim Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi Makine Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.

20

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

21

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

22

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Uygulamalı Birim/Halkla İlişkiler biriminde görevlendirilmek üzere; İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve sosyoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak.

23

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/ Rektörlük Kalite biriminde görevlendirilmek üzere; Endüstri Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası kalite yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

24

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/ Rektörlük Sürekli Eğitim Merkezinde görevlendirilmek üzere; Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası proje tecrübesi bulunmak.

25

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/ Rektörlük Dijital Dönüşüm Ofisinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

26

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kurumlan

İşletmeciliği

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

-

Ders Verecek/İşletme tezli yüksek lisans mezunu olmak.

27

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

28

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

29

Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olmak Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

30

Sağlık

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

31

Sağlık

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Sağlık Yönetimi veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

32

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Basım ve Yayın

Teknolojileri

Öğretim

Görevlisi

6

1

70

-

Ders Verecek/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

33

Teknoloji

Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Makine İmalat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

34

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme veya Finans alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

35

Yabancı Dilleri Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Ders Verecek/ İngilizce Öğretmenliği lisans ve İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak.

36

Yabancı Dilleri Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Ders Verecek/İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.

Kaynak : SGK Rehberi
İstanbul itirazı Pazartesi günü değerlendirmeye alınabilir
3600 ek göstergede yeni formül: Kategorilerde puan artışı
Trump'tan tarihi itiraf: Bu benim başkanlığımın sonu
Memur zammında ilk rakam!Yüzde 26...
İmamoğlu'dan veri kopyalama talimatı için açıklama
TEM Otoyolu'nda 3 tır birbirine girdi
Kayıp iş adamı yazlık villada ölü bulundu
Yozgat Akdağmaden 2 İşçi Alacak
Biga Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erkek arkadaşını karakola kadar kovaladı, polislere tokat attı!
Binali Yıldırım'dan 'veri kopyalama' ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına mektup!
İşte İmamoğlu'nun beğendiği Cumhurbaşkanı'nın o tweetleri!
Ekrem İmamoğlu'ndan beş kişiye inceleme yetkisi
Yeni çipli kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? Kayıp nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır?
Hesaba eklenen ücretlerde denetimler sıkılaşıyor
Cumhuriyet çalışanları cezaevine girecek!
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi 2 İşçi Alacak
Seçimden 3 gün önce 284 kişinin işe almasına tepki
AK Parti'li Yavuz: Elimizde belgeler var, FETÖ bu işin içinde
Taşköprü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yabancı yatırımcı rotasını Türkiye'ye çeviriyor
İmamoğlu ve Erdoğan birlikte saf tuttular!
Sadece Adalet Bakanı, darp edilen avukat için aramış
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen'de neler konuştu?
İSPARK çalışanı Aslıtürk'e soruşturma açıldı
ABD Savunma Bakan Vekilinden Türkiye açıklaması
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
ABD'nin üçüncü teklifi masada
BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
Polis memuru görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Engelliye bakana ÖTV indiriminde AYM'den müjdeli haber!
Çalışma Bakanından gelecek meslekler için açıklama!
Edirna Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muayene ücretinde 'Özel'de fark yok
Ağrı Tutak Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Efes Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Yargıtay hakiminden 'film ve müzikle ilgili telif hakkı' uyarısı
Ağrı Diyadin khgb 3 İşçi Alacak
Gebze'deki annelere kötü davranan polislere soruşturma
İmamoğlu ve Erdoğan aynı camide
Türk-İş'ten 'Taşerondan EYT'ye, kıdemden ücretlere' 1 Mayıs adımı
Hak-İş'ten flaş açıklama! 5.500 üye istifa ettirildi..

Benzer Haberler