Anasayfa » İlan » Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine ve Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi aşağıya çıkarılmış olup, ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler ve sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

* Aynı nitelikli ilanların sadece birine başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihiİlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yirmi (20) gün içinde ilgili birimlere başvurulması gerekmektedir.

Ön değerlendirme Sonuçlarının

İlan Tarihi : 25.01.2019

Sınav Giriş Tarihi : 30.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2019

İlan Sıra No

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Derece

Adet

ALES

Puanı

Yabancı Dil Puanı

Özel Şartlar

1

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı

Sosyoloji

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve sosyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

2

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

İktisat veya Maliye lisans mezunu olmak ve İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları (Türk İslam Edebiyatı)

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüzsek lisans veya doktora yapıyor olmak.

6

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(Arapça)

Ders Verecek/ İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık-Arapça lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tesfir (Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat)

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(Arapça)

Ders Verecek/ İlahiyat lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve hafızlık belgesi sahibi olmak.

8

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

9

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Restorasyon alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

10

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimarlık ve Yapı Bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

11

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Öğretim

Görevlisi

4

1

70

50

Uygulamalı Birim/Yapı Bilgisi ve Yapı Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

12

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir

Planlama

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

13

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

14

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

15

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

16

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

17

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Yapı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

18

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

19

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/Teknik Eğitim Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi Makine Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.

20

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

21

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

22

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Uygulamalı Birim/Halkla İlişkiler biriminde görevlendirilmek üzere; İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve sosyoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak.

23

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/ Rektörlük Kalite biriminde görevlendirilmek üzere; Endüstri Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası kalite yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

24

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/ Rektörlük Sürekli Eğitim Merkezinde görevlendirilmek üzere; Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası proje tecrübesi bulunmak.

25

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/ Rektörlük Dijital Dönüşüm Ofisinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

26

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kurumlan

İşletmeciliği

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

-

Ders Verecek/İşletme tezli yüksek lisans mezunu olmak.

27

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

28

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

29

Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olmak Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

30

Sağlık

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

31

Sağlık

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Sağlık Yönetimi veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

32

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Basım ve Yayın

Teknolojileri

Öğretim

Görevlisi

6

1

70

-

Ders Verecek/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

33

Teknoloji

Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Makine İmalat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

34

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme veya Finans alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

35

Yabancı Dilleri Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Ders Verecek/ İngilizce Öğretmenliği lisans ve İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak.

36

Yabancı Dilleri Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim

Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Ders Verecek/İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.

Kaynak : SGK Rehberi
İşverenler, işsizlik sigortası primi teşvikinden nasıl yararlanabilir
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
Korkunç olay! Derede 3 kadın cesedi bulundu
O kamu personeli atama beklerken 2 başkan 6 bakan değişti!
Yaşlıya 601 lira maaş ve 7 ayrı destek
TOKİ Başkanı'ndan 'acil önlem' açıklaması
EPDK'ye personel alınacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Yerel seçimlerde yarışacak milletvekili sayısı belli oldu!
Engelli yönetmeliğinde neler değişti! İşte karşılaştırmalı detaylar...
Merkez Bankası 10 Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Okulda eşek şakası
Hata bulunamayınca yakayı ele verdi! Ev ödevinde sıradışı olay
İşverene müjde: İlave istihdama 'süper' teşvik
İşte belediye başkan adayı olan 17 milletvekili!
KHK ile iade edilen öğretmen 'ek ders' ücretlerini de alacak
Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı
SON DAKİKA | İstanbul'da patlama: Can kaybı var
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İYİ Parti'de Mersin şoku! 'Parti içinden vurulduk'
Müjdeyi Erdoğan verdi! 20 bin öğretmen ataması daha yapılacak
Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu
İyi Parti'nin 'Mersin' formülü belli oldu!
CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
Banka hesabını kullandırana 5 bin lira ücret
5975 gün prim ve 58 yaşa tabisiniz
Patronlar kulübüne süpriz başkan!
2019 hemşire maaşları ne kadar oldu?
Son dakika! Çanakkale'de deprem! İstanbul'da hissedildi
İşçi ve memurlar emekli maaşını ve ikramiyesini nasıl öğrenebilir?
Bakan Varank: Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek
Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışırsa maaşı kesilir mi?
Nohut ve fasulye ekerek 3 ayda 50 bin TL kazanın
Atandığı görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaybetti
Feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
Emekliye en az bin TL
EYT'liler açıkladı! Maaşlar böyle düşüyor
Devlet Bahçeli: Ana hedef, yüzde 52'nin altına düşmemek
Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Kadro alamayan taşeron'u sevindiren karar..
İlçeyi karıştıran şaka! Öğrenciler hastanelik oldu
Terim iki yıldızın biletini kesti!

İlgilinizi Çekebilir