Anasayfa » İlan » Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları "Öğretim Elemanı Başvuru Formu" ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenme k suretiyle de yapabilirler. İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.

Başvuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Giriş Sınavı

Nihai Değerlendirme Tarihi

Resmi Gazete İlan Tarihidir 14/01/2019 Pazartesi 16/01/2019 Çarşamba 18/01/2019 Cuma 23/01/2019 Çarşamba

Sonuçlar www.kmu.edu.tr adresli Üniversitemiz web sitesinde açıklanacaktır.

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADRO

SAYISI

DERECE

UNVAN

ÖZEL ŞARTLAR

YABANCI

DİL

ALES

Ermenek Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri/Bilgisayar Programcılığı

1

4

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya yazılım mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

-

70

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu / Çevre Koruma Teknoloji / Atık Yönetimi

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Çevre mühendisliği lisans mezunu olmak ve çevre mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

-

70

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri / Evde Hasta Bakımı

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Hemşirelik veya fizyoterapi lisans mezunu olmak, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında 5 yıl deneyime sahip olmak.

-

70

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu /Terapi ve Rehabilitasyon / Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık yüksekokullarının sağlık memuru veya hemşirelik lisans mezunu olmak, tıp veya ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kuramlarında en az 5 yıl ders verme deneyimi olmak.

-

70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Maliye veya işletme lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

-

70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri / Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İşletme lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

-

70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon / Lojistik

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İşletme lisans ve İşletme tezli yüksek lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.

-

70

Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu/ Yönetim ve Organizasyon / Yerel Yönetimler

1

5

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Kamu yönetimi lisans ve kamu yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

-

70

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik ve Enerji / Elektrik

1

4

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Elektrik-Elektronik mühendisliği veya elektrik mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

-

70

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayar Yazılımı

1

6

Araştırma

Görevlisi

Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak ve bilgisayar mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

50

70

islami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları / İslam Tarihi

1

6

Araştırma

Görevlisi

İlahiyat fakültesi veya islami ilimler fakültesi mezunu olmak, islam tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

50

70

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik /Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

1

6

Araştırma

Görevlisi

Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

50

70

Edebiyat Fakültesi / Tarih / Yakınçağ Tarihi

1

6

Araştırma

Görevlisi

Tarih lisans mezunu olmak ve yeniçağ veya yakınçağ alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

50

70

Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

1

6

Araştırma

Görevlisi

Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

50

70

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

6

Araştırma

Görevlisi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

50

70

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Yönetim Bilimleri

1

6

Araştırma

Görevlisi

Kamu yönetimi lisans ve kamu yönetimi tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kamu yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.

50

70

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Rekreasyon Yönetimi / Rekreasyon Yönetimi

1

6

Araştırma

Görevlisi

Rekreasyon yönetimi lisans mezun olmak ve rekreasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

50

70

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili b ir puan almış olmak gerekir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesi)

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

3. Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma gö revlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENİLEN BELGELER

Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların müracaatları ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir;

Araştırma Görevlisi kadroları için

1. Lisans/yüksek lisans mezuniyet belgesi,

2. Lisans transkript belgesi,

3. ALES Belgesi

4. Yabancı Dil Belgesi

5. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kuramunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

6. Öğrenci Belgesi

7. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)

8. Özgeçmiş

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1. Lisans mezuniyet belgesi,

2. Lisans transkript belgesi,

3. Yüksek lisans Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

4. Doktora Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

5. ALES belgesi,

6. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kuramunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

7. Özel Şartlarda Belirtilmişse Tecrübe Belgesi (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, tecrübenin tespiti için çalışılan kurumdan alınacak tecrübe belgesinde gösterilen sürelerin SGK'ya ödenecek primler ile uyumlu olması gerekmektedir.)

8. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)

9. Özgeçmiş

MUAFİYET

1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları

haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 11653/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Ekim ayında...
Marketlerin fahiş fiyatları koliyi küçülttü
Kayseri Kaymek 1 İşçi Alacak
E'Devletten ayda 1 kez ücretsiz! İşte yapılan tasarrufun miktarı..
Çalışma Bakanı açıkladı: Kıdeme ortak çözüm
3600 ek göstergede sürpriz öneri 'Kadro ve derece sınırları kaldırılsın'
Erdoğan'ın müjdesi sonrası kritik uyarı: Son güne bırakmayın
10 TL’yi 200 TL yapmışlar!
Selçuk Bayraktar'dan, CHP'li vekile sert tepki
Erken emeklilik şartları nelerdir? Hem yaş hem prim şartı nasıl düşürülür
Burdur Ağlasun SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Resmi tatilde çalışanlara izin veya 2 katı ücret şart
Hak-İş "Kıdem tazminatı işçinin kalesi"
Bayram tatili 9 gün sınavlar ne olacak?
Babası KHK’li diye kadro alamamıştı! Taşerona mahkemeden iyi haber..
Emeklilere güzel haber! Maaşa ek 1700 lira
Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
Düzce Belediyesi şirket yönetimi maaş almayacak
O kurumun kamu personeli 500 TL seçim parası alacak
Eşi vefat eden kadına iki ayda bir 550 lira
20 yıl 5375 gün ve 46 yaş şartlarına tabisiniz
Mansur Yavaş düğmeye bastı! 15 şirkete operasyon
Konya Emirgazi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Belçika'da 1 Euroya satışa çıkarılan eve alıcı bulunamıyor
Gökçek kendini savundu: Benim yüzümden değil
Altını olanlar dikkat! İşte kritik direnç noktası
Emekliye Temmuz zammı belli oldu! En az yüzde 6 zam geliyor
Van'da korkutan deprem!
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamollaoğlu, partisinin oy oranını açıkladı
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
Bakan Pakdemirli'den AK Parti'ye şaşırtan eleştiri!
Hak-İş'ten mevsimlik işçilerle ilgili çarpıcı talep!

Benzer Haberler