Anasayfa » İlan » Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adayların başvurdukları bölüm, anabilim dalım adres ve telefon numaralarını gösterir dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısını, Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı), Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda), iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı sureti, adli sicil beyanı ve erkek adayların askerlik durum belgelerini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, ALES'den 70 puan aldığım gösterir belge, Yabancı Dilden 50 puan (Araştırma Görevlisi kadrolarında) aldığını gösterir belgelerinden oluşan bir dosya ile ilan edilen birime, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Tecrübe durumunu gösterir (İlan edilen kadroya bağlı) onaylı belge SGK hizmet dökümü ile teyit edilmedir. İstenilen ilanlarda eksik belge İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

İlanının başvuru sürecine ilişkin tarihlere www.kafkas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

ÜNVANI

DERECE

ADET

NİTELİKLER

Sarıkamış

Meslek

Yüksekokulu

Özel Güvenlik ve Koruma

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

I

Beden Eğitimi öğretmenliği Lisans mezunu olmak, Güvenlik Birimlerinde 5 yıl tecrübeye sahip olmak

Sarıkamış

Meslek

Yüksekokulu

Yerel Yönetimler

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak, İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak veya yerel yönetimler alanında lisans sonrası 10 yıl tecrübeli olmak

Kağızman

Meslek

Yüksekokulu

Eczacılık

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Eczacılık Bölümü veya Kimya Bölümü mezunu olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak

Adalet Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Adalet Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak, Kamu Yönetimi yüksek lisans mezunu olmak veya kamu yönetiminde doktora yapıyor olmak.

Adalet Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

İşletme veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Fizik Bölümü mezunu olmak ve Biyofizik alanında yüksek lisans yapmış olmak

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

İşletme veya Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak

Susuz Meslek Yüksekokulu

Adalet

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Hukuk veya Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Sosyal Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Posta Hizmetleri

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Lojistik veya Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Sosyal Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

İşletme veya Maliye Bölümü mezunu olmak ve alanmda yüksek lisans yapmış olmak

Sarıkamış

Meslek

Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Sarıkamış

Meslek

Yüksekokulu

Iş Sağlığı ve Güvenliği

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

2

Lisans mezunu olmak alanında yüksek lisans yapmış olmak C sınıfı iş güvenliği belgesine sahip olmak

Kağızman

Meslek

Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Kamu Yönetimi veya Maliye Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Devlet

Konservatuarı

Piyano-Arp-Gitar

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar veya Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak

Rektörlük

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

6

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek yapmış olmak (Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesİ)'nde görevlendirilecektir.)

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Araştırma

Görevlisi

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Araştırma

Görevlisi

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik-

Mimarlık

Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Araştırma

Görevlisi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak

Mühendislik-

Mimarlık

Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Araştırma

Görevlisi

5

1

Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak ve atanında yüksek lisans yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Araştırma

Görevlisi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak

Veteriner

Fakültesi

Veterinerlik Cerrahisi

Anıştırma

Görevlisi

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

Veteriner

Fakültesi

Veterinerlik

Mikrobiyolojisi

Araştırma

Görevlisi

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve afatımda doktora yapıyor olmak.

Veteriner

Fakültesi

Veterinerlik Anatomisi

Araştırma

Görevlisi

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

Veteriner

Fakültesi

Veterinerlik

Biyokimyası

Araştırma

Görevlisi

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

Sarıkamış Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Araştırma

Görevlisi

5

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü mezunu olmak, alanında veya işletme alanında doktora yapıyor olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Araştırma

Görevlisi

5

i

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

Di; Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Araştırma

Görevlisi

5

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Araştırma

Görevlisi

5

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedotonti

Araştırma

Görevlisi

5

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve alanında doktora yapıyor olmak.

11726/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı
'Memurlarda iş güvencesi tartışması bitmiştir'
Bu teşvikleri kaçırmayın!
Seçimden 3 gün önce 284 kişinin işe almasına tepki
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İmamoğlu ve Erdoğan aynı camide
Çalışma Bakanından gelecek meslekler için açıklama!
Maçlarda görev alan polisler için tazminat kararı
Hak-İş'ten seçim sonuçlarının işçilere etkisi ve kıdem tazminatı açıklaması
Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Belediyesi için flaş karar! Yürütmeyi durdurma çıktı...
Balıkesir Bözüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aksaray Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
Yeni çipli kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? Kayıp nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır?
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kemal Çebi: Sendika baskısı haberleri asılsızdır
TÜBİTAK'a 142 personel alınacak
BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ekrem İmamoğlu'ndan beş kişiye inceleme yetkisi
Hak-İş'ten flaş açıklama! 5.500 üye istifa ettirildi..
İzmir Urit Urla İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
İstanbul itirazı Pazartesi günü değerlendirmeye alınabilir
İmamoğlu'nun talimatına Gökçek'ten yorum!
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Erkek arkadaşını karakola kadar kovaladı, polislere tokat attı!
İmamoğlu'nun dev mitinginin yeri ve tarihi belli oldu!
İmamoğlu'dan veri kopyalama talimatı için açıklama
Ağrı Tutak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Hesaba eklenen ücretlerde denetimler sıkılaşıyor
Canikli, Rabia Naz için Meclis araştırması istedi
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

Benzer Haberler