Anasayfa » İlan » Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 31.12.2018 - 18.01.2019 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ've göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2015oncesi) ve atama kriterlerini thttp://www.hacettepe.cdu.tr/akadernik/atama-kriterleri1 sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Doktor Öğretim Üyesi için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurululardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/.MYO

ANABİLİM DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI

PİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Periodontoloji Restoratif Diş Tedavisi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fizik Eğitimi Fizik Eğitimi

SPOR BİL İMLERİ FAKÜLTESİ

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor

Dr. Öğr. Üyesi<2) Dr. Öğr. Üyesi<3)

Profesör(4) Doçent(5)

Profesör<6)

1

1

1

1

1

TIP FAKÜETESİ

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Tıbbi Biyokimya Tıbbi Patoloji

Profesör(Türkçe)(l)(7> Profesör(Türkçe)(1,(8) Doçent(Türkçe)

1

1

1

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Sağlık Bilişimi Dr. Öğr. Üyesi(10)

1

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Fotonik Doçent(U)

1

ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine Doçent

1

AÇIKLAMALAR

1- Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline htto://www.hacettcpe.edu.tr/akademik/atama/prgeuitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2- Periodontal rejenerasyon ve doku mühendisliği alanında deneyimli olmak. Periodontoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

3- Restoratif diş hekimliğinde lazer uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

4- Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve fizik eğitiminde çoklu zeka konusunda deneyimli olmak.

5- Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve metaforlar alanında deneyimli olmak.

6- Beden Eğitimi ve Spor Alanında deneyimli olmak.

7- Robotik Cerrahi Sertifikasına sahip olmak.

8- Biyokimya doktorası sahibi olmak, nörobilim konusunda deneyimli olmak.

9- Ürogenital sistem, kas iskelet sistemi ve meme patolojisi alanlarında deneyimli olmak.

10- Makine öğrenmesine dayalı Biyoenformatik alanında deneyimli olmak.

11- Yüzey bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Yoğun Madde Fiziği alanında almış olmak. Lazer, Piroelektrik sensörler ve Kızılötesi dedektör konusunda deneyimli olmak.

12- Doçent unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak, metal matrisli kompozit malzemeler alanında deneyimli olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler