Anasayfa » İlan » Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlen mesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını doçentler ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde "aslı gibidir" onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4- İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

5- Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

6- Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

^Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus -ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

Birimi Unvanı Sayı Der. Aranan Nitelikler

Hukuk Fakültesi

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Hukuk Teorisi, Anayasal Kurumlar, Hukukun Devlet ve Toplum Cepheleri, Hukuk-Siyaset İlişkisi, Genel Hukuk Olguları konularında akademik çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Dış Politika, Siyasi ve Ekonomik İlişkiler, Kültür ve Milliyetçilik, Türk Siyasi Tarihi, Tarih ve Toplum konularında akademik çalışmaları olmak.

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Oyun Teorisi, Dinamik Sistemler ve Stokastik Süreçler konularında akademik çalışmaları olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

İstatistik alanında doktora derecesine sahip, Mekansal Ekonometri, Örnekleme, Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Analizler konularında akademik çalışmaları olmak.

Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Strateji, İyi Yönetişim, Müzakere ve Çatışma Yönetimi, Risk Yönetimi ve Proje Yönetimi konularında akademik çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler