Anasayfa » İlan » İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

Üniversitemizin aşağıda bel ini len birimlerine. İO/07/2D1S tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun i Igili maddeleri ve 09^11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı taFİhten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru için gerekli belgeler wv/w,bakireay.edvi.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Başlama Tarihi: 31/12/2018 Son Başvuru Tarihi: 14/01/2019 Ön Değerlendirme Tarihi: 23/0I/20İ9 Giriş Sınav Tarihi: 30/01/2019 Sonuç Açıklama Tarihi: 06/02/2019

NOT: Ilanm başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili giine kadar günceilenerek internet sitemizden yayınlanacaktır

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

SİKA

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM

DALI

DERECE

ADET

UNVAN

Al.İÜ PUANI

DİL

PUANI

AÇIKLAMA

}

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölüm tt/Fiziki Coğrafya ABD

6

i

Araştırma

Görevlisi

80

70

Üniversitelerin Uzaktan Algılama vç Coğrafi Bilgi Sistemleri veya Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Feıı Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü/Beşcri ve İktisadi Coğrafya ABD

6

1

Araştırma

Görevlisi

80

70

Coğrafya bölümü lisans mezunu olmak. Beşeri vc İktisadi Coğrafya programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü /Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

6

1

Araştırma

Görevlisi

80

70

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak vc Sosyoloji Anabiiim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü/Klinik Psikoloji ABD

6

1

Araştırma

Görevlisi

80

70

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve klinik psikoloji programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Böİümü/İktisadİ Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

6

1

Araştırma

Görevlisi

80

70

İktisat bölümü lisans mezunu olmak. İktisadi Gelişme vc Uluslararası İktisat veya Finansal İktisat ve Bankacılık programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

fi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölüm ü/Muhasebe ve Finansman ABD

6

'

Araştırma

Görevlisi

80

70

İşletme bölümü lisans mezunu olmak. Muhascbe-Finansman programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme BöIümtUYönerim ve Organizasyon ABD

6

1

Araştırma

Görevlisi

80

70

İşletme. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya İnsan Kaynaklan Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Yönelim ve Organizasyon programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

s

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü/ Bilişim Sistemleri ABD

6

i

Araştırma

Görevlisi

80

80

Yönetim Bilişim Sistemleri programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

9

Mühendislik ve Mimarilik Fakültesi

Eİcktrik-Etehtronik Mühendisliği Bölümü/ Etektrik-Elektronık Mühendisliği ABD

6

1

Araştırma

Görevlisi

80

70

Ekktrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Eleklrik-Ekktronik Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İO

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü/ Endüstri Mühendisliği ABD

6

Araştırma

Görevlisi

80

70

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği programcıda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

n

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Mühendisliği ABD

6

Araştırma

Görevlisi

80

70

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans ınezumı olmak ve Bilgisayar Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü/Sağltk Kurumlan İşletTneciİiğj ABD

6

Araştırma

Görevlisi

80

70

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans programı veya doktora programına kayıtlı olmak.

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/Hemşirdik Esaslar! ABD

6

i

Araştırma

Görevlisi

80

70

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik Esasları Anabilim dal ında tezli yüksek lisans programı veya doktora programına kayıtlı olmak,

.14

Sağlık Bilimleri Fakil itesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

6

Araştırma

Görevlisi

80

70

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Asabilisi Dalında tezli yüksek lisans programı veya doktora programına kayıtlı olmak.

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

5

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

80

70

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümil lisans mezunu olmak- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında doktora yapıyor olmak- Lenfödem rehabilitasyonu alanında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak.

16

Rektörlük (Uygulamalı Birim)

...

5

1

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

70

80

İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da İşletme alanında doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim alanında eğitim-öğrelim ile ilgili idari faaliyetlere yönelik en az 3 yıl tecrübe sahihi olmak.

17

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Programı

5

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

70

Muaf

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans sonrası hukuk alanında cn az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

18

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Böiümü/Yabancı Diller A nahifim Dalı

5

1

Öğretim Görevlisi (Ders Verecekl

80

80

İngiliz Dİit Egitlmi veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil ile alakalı alanlardan birinden tezii yüksek lisans mezunu olmak. En az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak (Tercihen Yükseköğretim Kuramlarında)

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir