Anasayfa » İlan » Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI/2018-04

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

B) SINAV TAKVİMİ. BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

B.l Sınav Takvimi

İlan Yayım Tarihi

31 Aralık 2018

Başvuru Başlangıç Tarihi

31 Aralık 2018

Son Başvuru Tarihi

14 Ocak 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

18 Ocak 2019

Giriş Sınavı Tarihi

23 Ocak 2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

25 Ocak 2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

httns://w3 .bartin.edu.tr/

B.2 Başvuru Yerleri ve İletişim Bilgileri

BİRİM ADI

ADRES

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK

POSTA

Edebiyat Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi

Edebiyat Fakültesi Sözel İdari Binası Merkez /

BARTIN

(0378) 501 10 00/ 1010 (0378) 501 10 00 /1039 (0378) 501 10 00/ 1040

edebivat®, bartin.edu.tr

Bartın Meslek Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Meslek Yüksekokulu Merkez / BARTIN

(0378) 223 52 24

bmvo(2).bartin.edu.tr

Ulus Meslek Yüksekokulu

Kaldırım Mahallesi Cevdet Ulus Üniversite Caddesi No:7/l Ulus/ BARTIN

(0378) 501 10 00/ 2480

ulusmvo(®.bartin.edu.tr

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

KADRO

ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART

2018

119

Ulus Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve

Şehir

Planlama

Tapu ve Kadastro

Öğr. Gör (Ders Verecek)

4

2

Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Tapu Kadastro Bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

120

Ulus Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve

Şehir

Planlama

Tapu ve Kadastro

Öğr. Gör (Ders Verecek)

4

1

Hukuk Fakültesi veya Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

121

Bartın Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

Öğr. Gör (Ders Verecek)

5

1

Hukuk Fakültesi veya Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2018

122

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Arş. Gör

6

1

Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili Eğitimi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

D.l Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak, adaylardan istenilen belgeler:

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu.

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Pevlet harici dinloma/gecici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mtthürlfl olacaktır.')

6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkrintler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkrintler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.!

7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

9- Nüfus cüzdan fotokopisi.

P.2 Öğretim Görevlisi (Ders Verece kİ kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Başvuru Formu.

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı, t Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir!

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Pevlet harici dinloma/gecici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imznil/ıllühürlü olacaktır.^

6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkrintler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkrintler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.!

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

8- Nüfus cüzdan fotokopisi.

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.

İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarım taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

4- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

5- Yurt dışın darı alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir