Anasayfa » İlan » Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK taralından belirlenecek jüriler taralından yapılacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halindedilekçesi ile birlikte 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday taralından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylarla www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday taralından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisç

onunca, atanma kriterlerine uymadığı tes

it edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

UNVANI---

PROFESÖR

DOÇENT

DR.ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC.ADET

DRC.ADET

DRC.ADET

Eğitim Fakültesi

Bilgisyar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

ÜBF

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Kalkınma ve enerji ekonomisi alanında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Bilişim (Bilgisayar Teknolojileri ve İletişim) Anabilim Dalı

1-1

İletişim çalışmaları alanında doçent olmak. Sosyal medya konusunda çalışmaları bulunmak.

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

1-1

İletişim çalışmaları alanında doçent olmak. Siyasal iletişim ve sosyal ilişkiler konularında çalışmaları bulunmak.

Kişiler Arası İletişim Anabilim Dalı

1-1

İletişim çalışmaları alanında doçent olmak. Reklam ve seçim kampanyaları alanında çalışmaları bulunmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Fiziki Coğrafya

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Doğal Çevre Planlaması konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Bağlaç Diyagramı konusunda çalışmaları bulunmak.

Elektronik Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Kaos üzerine çalışmaları bulunmak.

Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Mineraloji-Petrografi alanında çalışmaları bulunmak.

Temel işlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Plastik atıkların değerlendirilmesi alanında çalışmaları bulunmak.

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Robotik alanında çalışmaları bulunmak.

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Makine dinamiği alanında çalışmaları bulunmak.

Makine Müh. Böl.Mekanik Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak, fiber takviyeli kompozit malzemelerde hasar ve kırılma mekaniği konularında çalışmaları bulunmak.

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

1-1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Yapay zeka optimizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

Ölçme Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Grey sistem ve Deformasyon ölçmeleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak Hareket ve sağlıklı yaşam alanında çalışmaları bulunmak

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Spor yönetimi ve ekonomisi konularında çalışmaları bulunmak

Teknoloji Fakültesi

Taşıt Tasarım Anabilim Dalı

1-1

Biyodizel konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji ABD

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Avrupa Radyoloji Yeterlik belgesi mevcut olmak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi ABD

1-1

İlgili alanda doçent olmak. En az 3 yıl üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

Tıbbi Patoloji ABD

1-1

İlgili alanda doçent olmak. En az 3 yıl üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji ABD

1-1

İlgili alanda doçent olmak. En az 3 yıl üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (Gastroenteroloji)

1-1

İlgili alanda yandal uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (Hematoloji)

1-1

İlgili alanda yandal uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (Metobolizma)

1-1

İlgili alanda yandal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları ABD (Hematoloji)

1-1

İlgili alanda yandal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları ABD (Hematoloji)

1-1

İlgili alanda yandal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları ABD (Genel Dahiliye)

1-1

İlgili alanda doçent olmak. En az 3 yıl üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

İç Hastalıkları ABD (Tıbbi Onkoloji)

1-1

İlgili alanda doçent olmak. En az 3 yıl üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

İç Hastalıkları ABD (Gastroenteroloji)

1-1

İlgili alanda doçent olmak. En az 3 yıl üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Organ nakli merkezinde en az 2 yıl nakil sorumlusu uzman olarak çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni ABD

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Koyun genetiği ve ıslahı alanında çalışmaları bulunmak.

Baskil Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım Pr.

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

TOPLAM

21

9

5

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir