Anasayfa » Soru Cevap » Başka kurumdaki sözleşmeli sürem yıllık iznimi etkiler mi?

Başka kurumdaki sözleşmeli sürem yıllık iznimi etkiler mi?

Başka kurumdaki sözleşmeli sürem yıllık iznimi etkiler mi?

Tarih :
Başka kurumdaki sözleşmeli sürem yıllık iznimi etkiler mi?
Soru
Merhaba,

Bir devlet hastanesinde 4+2 sözleşmeli sistemine bağlı olarak Biyolog kadrosunda görev yapmaktayım. Henüz 1 ayım yeni doldu bu görevde. Öncesinde 6 ay kadar Kredi Yurtlar Kurumu' na bağlı bir yurtta sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli olarak görev yaptım. Sonrasında askerlik görevimi ifa için tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla sözleşmemi feshettim. Askerlik görevimi ifa ederken Sağlık Bakanlığı'nın 2018/5 sözleşmeli sağlık personeli alımlarında atamam gerçekleşti. Sözleşmem fesih olduğu ve ünvan değişmiş olduğu için sıkıntı olmadı. Bu sebeple askerlik sonrası KYK ' ya devam etmeyip yeni atandığım kuruma başlayış yaptım. Benim sorum yıllık izin ile ilgili;

Eski görevimde 6 ay çalışmış olmam yeni görevimdeki yıllık izin hakkımı etkiler mi? Yani 6 ay da şimdiki kurumumda çalışıp yıllık izin hakkı elde edebilir miyim? ( İdari kısma sordum ve "belki başka kurumlarda olabilir ama bizim kurumda eski hizmetinizi saydıramıyorsunuz" yanıtı aldım. Bu cevap beni tatmin etmedi ve size sorma gereği hissettim.)

Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

İyi çalışmalar...

Cevap
663 sayılı KHK 45/A maddesi:

"(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çıkarılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

"Madde 9- 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

Kredi Yurtlar Kurumu 217 sayılı KHK kapsamında olduğundan burada geçen 6 aylık hizmet sürenizin yıllık izin hesabınızda dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler