Anasayfa » Soru Cevap » Kimler dalış tazminatı alabilir?

Kimler dalış tazminatı alabilir?

Kimler dalış tazminatı alabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı dalış tazminatı ödemeleri konusundaki tereddütleri giderdi. İşte o görüş;

Tarih :
Kimler dalış tazminatı alabilir?

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115485-16 07.09.09 * 11936
Konu : Dalış hizmetleri tazminatı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 27/2/2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.15.115485-12-2181 sayılı yazı.
b) 11/8/2009 tarihli ve B.05.0.MAH.0.08.01.00/900-21031 sayılı yazı.

İlgi (b) yazı ve ekinin incelenmesinden, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun uyarınca yapılan dalış tazminatı ödemeleri konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde; “f) Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı: Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usûlüne göre onaylanan emniyet personeline kurbağa adam; kurbağa adam olmak için sayılan
yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir.” denilmek suretiyle, kurbağa adam ve kurbağa adam adayının tanımı yapılmıştır.

Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) bendinde ise; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan … kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir.” denilmek suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personelinin de 3160 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminatı alabilecekleri açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları personelinin kurbağa adam ve kurbağa adam adayı olarak kabul edilebilmeleri ve söz konusu tazminattan yararlandırılabilmeleri için öncelikle sertifikalarının 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi hükmüne uygun bir şekilde düzenlenmiş olması ve anılan Kanunda belirtilen diğer şartları yerine getirmeleri kaydıyla mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Nitekim yukarıda belirtilen görüşümüz, Sivil Savunma Müdürlüklerinde görev yapan personele, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun uyarınca yapılacak dalış tazminatı ödemelerinde tereddüde düşüldüğünün anlaşılması üzerine ilgili birimlerine de duyurulmak üzere ilgi ( a) yazımız ile Bakanlığınıza da bildirilmiştir.

Diğer taraftan, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde istihdam edilen işçilerin, 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) bendinde yer alan “kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil” ibaresi kapsamında değerlendirilerek bu Kanunda öngörülen tazminattan yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerini arz ederim.

Bakan a.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler