Anasayfa » İlan » Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarma Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi: 21.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2019

Sınav Giriş Tarihi: 30.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 06.02.2019

Başvuru Tipi: Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi: www.boun.edu.tr

Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı "Akademik Görev için Müracaat Formu" (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için "Akademik Görev için Müracaat Formu" http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO

ÜN V ANI

KADRO

SAYISI

KADRO

DERECESİ

ALES

YDS /

EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Biyomedikal

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

70-EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre

Teknolojisi

Araştırma

Görevlisi

2

4

70-EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70-EA

85

Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalı, Erken Çocukluk Eğitimi anabilim dalı veya Öğrenim Bilimleri Programı'nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Dilbilim

Dil Bilimi

Araştırma

Görevlisi

1

6

70

90

Dil Bilimi anabilim dalmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik

Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanmda doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanmda doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler

Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

70-EA

85

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

Araştırma

Görevlisi

1

6

70-EA

85

Sosyoloji alanmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

6

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal

Yöntemler

Araştırma

Görevlisi

1

4

75-EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Araştırma

Görevlisi

1

5

80-EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yönetim

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

5

80-EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Deprem

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Deprem Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Jeodezi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Jeodezi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Donanımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Araştırma

Görevlisi

1

5

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Telekomüni kasyon

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

I

4

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendi s ligi

Yöneylem

Araştırması

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimyasal

Teknolojiler

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina Teorisi ve Dinamiği

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

T ermodinamik

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Döviz rezervi neden tartışılıyor?
İBB Meclisi pazartesi toplanacak
Doğum yapan memurlar dikkat!
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bayram tatilinde 3 milyar liralık beklenti
HSK’dan ‘Rabia Naz Vatan’ açıklaması!
Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı
İşte bugünkü Cuma Hutbesi
19 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kasaplardan zamlara tepki: Fiyatların önünü alamıyoruz
Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlar düşecek..
Türk-İş'ten 'Taşerondan EYT'ye, kıdemden ücretlere' 1 Mayıs adımı
AK Parti'de 10 il başkanı topun ağzında
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürpriz görevden almalar!
İstanbul Belediyesi için flaş karar! Yürütmeyi durdurma çıktı...
İşte Türkiye'de kullanılan en popüler isimler
Devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek
Borcu Olmayan Bağkur'luya Prim İndirimi müjdesi
Balıkesir Belediye Meclisi toplantısında arbede
İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına mektup!
Canikli, Rabia Naz için Meclis araştırması istedi
Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ABD Savunma Bakan Vekilinden Türkiye açıklaması
Sakarya Hendek SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Sındırgı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Yıldırım: İmamoğlu'na hayırlı olsun dedim
Bedelli askerlik yapan memurlar dikkat!
YSK'daki olağanüstü itiraz süreci nasıl işleyecek?
Çalışma Bakanından gelecek meslekler için açıklama!
3 Bakan Yardımıcısı atandı!
3600 ek göstergede yeni formül: Kategorilerde puan artışı
Polis memuru görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Anadolu Ajansı ile ilgili flaş düzenleme! Denetim o kuruma verildi..
Mecliste 'Egemenlik Konseri'
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erdoğan'dan seçim açıklaması!
ABD'nin üçüncü teklifi masada
Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Çok yoruldunuz
İzmir Efes Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Kamuya işçi alımında önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Ağrı Tutak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kemal Çebi: Sendika baskısı haberleri asılsızdır
Balıkesir Bözüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
Engelliye bakana ÖTV indiriminde AYM'den müjdeli haber!
TÜBİTAK'a 142 personel alınacak
İmamoğlu'nun talimatına Gökçek'ten yorum!
Binali Yıldırım'dan 'veri kopyalama' ile ilgili açıklama
İbrahim Kalın'dan 'İstiklal Marşı' krizine ilişkin sert tepki!

Benzer Haberler