Anasayfa » İlan » Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarma Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi: 21.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2019

Sınav Giriş Tarihi: 30.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 06.02.2019

Başvuru Tipi: Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi: www.boun.edu.tr

Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı "Akademik Görev için Müracaat Formu" (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için "Akademik Görev için Müracaat Formu" http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO

ÜN V ANI

KADRO

SAYISI

KADRO

DERECESİ

ALES

YDS /

EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Biyomedikal

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

70-EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre

Teknolojisi

Araştırma

Görevlisi

2

4

70-EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70-EA

85

Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalı, Erken Çocukluk Eğitimi anabilim dalı veya Öğrenim Bilimleri Programı'nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Dilbilim

Dil Bilimi

Araştırma

Görevlisi

1

6

70

90

Dil Bilimi anabilim dalmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik

Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanmda doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanmda doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler

Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

70-EA

85

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

Araştırma

Görevlisi

1

6

70-EA

85

Sosyoloji alanmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

6

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal

Yöntemler

Araştırma

Görevlisi

1

4

75-EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Araştırma

Görevlisi

1

5

80-EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yönetim

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

5

80-EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Deprem

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Deprem Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Jeodezi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Jeodezi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Donanımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Araştırma

Görevlisi

1

5

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Telekomüni kasyon

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

I

4

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendi s ligi

Yöneylem

Araştırması

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimyasal

Teknolojiler

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina Teorisi ve Dinamiği

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

T ermodinamik

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Meclis'ten yeni işe alınan sigortalılara 3 aylık destek müjdesi
Meclis'te 'yargı bağımsızlığı' tartışması
20 Şubat 2019'dan gündem başlıkları
İlçeyi karıştıran şaka! Öğrenciler hastanelik oldu
Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler."Koçovalı" oldular
CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar
3600 ek göstergede çalışana kötü haber! Artış 23 TL olacak...
KHK ile iade edilen öğretmen 'ek ders' ücretlerini de alacak
MEB'den aile birliği için açıklama
O borçtan kurtulmak için son 10 gün! Fırsatı kaçırmayın
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jeneratörle balık avına 10 bin lira ceza
EYT'liler açıkladı! Maaşlar böyle düşüyor
Aylık prime esas kazancım 3.282 TL; Ne kadar emekli maaşı alırım?
Az uyuyanlara kötü haber!
Çok tartışılmıştı! TBMM'de komisyon kuruldu...
Devlet Bahçeli: Ana hedef, yüzde 52'nin altına düşmemek
Youtube hesabında yayınladı, cezayı yedi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eğlence kötü bitti! Gece kulübü çıkışı ortalık karıştı
EPDK'ye personel alınacak
Kardan önce son güzel havalar
Emekliye en az bin TL
Kadro alan taşeronda izin ve tazminatta Bakanlık devreye girdi!
Bunu yapanın maaşı yükselir...
1300 askeri personel alınacak! İşte şartlar...
Atandığı görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaybetti
Patronlar kulübüne süpriz başkan!
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Dolar 7.24 olduğu gün kazanan 2 dev banka belli oldu
Görevden almalar devam ediyor! Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı
Taşeronda kıdem tazminatı ile ilgili önemli gelişme! Meclis'te kabul edildi
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Amerika'ya 'Damat' gidiyor
Son dakika! Çanakkale'de deprem! İstanbul'da hissedildi
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Engelli yönetmeliğinde neler değişti! İşte karşılaştırmalı detaylar...
Rusya'dan korkutan ABD açıklaması! Yeni 'şoklar' geliyor...
Yaşı beklemeden emekli olabilirsiniz! İşte o şartlar...
O kamu personeli atama beklerken 2 başkan 6 bakan değişti!
9500 Diyanet personeli alımı için mülakat tarihi ve yerleri açıklandı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ulaştırmada görevden alma depremi!
Yerel seçimlerde yarışacak milletvekili sayısı belli oldu!
Tanzim satış 3 bin tona yaklaştı
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sakarya Kışlası'nda patlama: 5 asker yaralı
'Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'
İşçi ve memurlar emekli maaşını ve ikramiyesini nasıl öğrenebilir?
Bahçeli'den ilginç derbi yorumu!

İlgilinizi Çekebilir