Anasayfa » İlan » Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarma Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi: 21.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2019

Sınav Giriş Tarihi: 30.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 06.02.2019

Başvuru Tipi: Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi: www.boun.edu.tr

Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı "Akademik Görev için Müracaat Formu" (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için "Akademik Görev için Müracaat Formu" http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO

ÜN V ANI

KADRO

SAYISI

KADRO

DERECESİ

ALES

YDS /

EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Biyomedikal

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

70-EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre

Teknolojisi

Araştırma

Görevlisi

2

4

70-EA

80

Çevre Bilimleri veya Çevre Teknolojisi anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70-EA

85

Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalı, Erken Çocukluk Eğitimi anabilim dalı veya Öğrenim Bilimleri Programı'nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Dilbilim

Dil Bilimi

Araştırma

Görevlisi

1

6

70

90

Dil Bilimi anabilim dalmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Fizik Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik

Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanmda doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

80

Kimya alanmda doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler

Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

70-EA

85

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

Araştırma

Görevlisi

1

6

70-EA

85

Sosyoloji alanmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

6

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SÖZ

85

Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal

Yöntemler

Araştırma

Görevlisi

1

4

75-EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - EA

85

İşletme alanmda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Araştırma

Görevlisi

1

5

80-EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yönetim

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

5

80-EA

85

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Deprem

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

2

4

70 - SAY

80

Deprem Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

-

Jeodezi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Jeodezi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Donanımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Araştırma

Görevlisi

1

5

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Telekomüni kasyon

Araştırma

Görevlisi

1

4

80 - SAY

85

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

I

4

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendi s ligi

Yöneylem

Araştırması

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Araştırma

Görevlisi

2

4

75 - SAY

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimyasal

Teknolojiler

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina Teorisi ve Dinamiği

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

2

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

T ermodinamik

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Erdoğan: Davanın yükünü kaldıramayanlar oldu
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Eskişehirspor’a haciz şoku
23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Gümüşhane'de 'civciv çıkarma' oyununa soruşturma
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
12 Farklı şehir ve kurum 197 personel alımı yapıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ilanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan çocuklar için harekete geçti
Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
Umre ücretlerinde indirim yapıldı! Başvurular bugün başlıyor
Memur Sen Başkanı'ndan zam sürecine ilişkin önemli açıklamalar!
Balıkesir Edremit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 2 İşçi Alacak
Devlet Tiyatrolarının biletlerine yüzde 20 zam geldi
Kanser hastasına 18 ay maaş.
Yasak bitiyor! Balıkçıların umudu oldu
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Kıdem tazminatına 4 model geliyor!
AK Parti'den kongre açıklaması! Tarih belli oldu
Erken seçim mi geliyor?
Milyonlarca kişinin gözü Meclis'te! EYT, Ek Gösterge, Af çıkacak mı?
İşte bu haftanın Cuma Hutbesi
Fatih Portakal, açtığı kanalı kullanamayacak
Sözleşmenizi iyi okuyun! Bir çok sebebi var
Afyonkarahisar Sülümenli Geçici 4 İşçi Alacak
Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ünlü isimler birbirlerine meydan okudu
THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması
Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma Bakanlığı'na 4 kritik atama!
Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı
Afyonkarahisar Sanbel Geçici 4 İşçi Alacak
Emine Bulut cinayetini çeken kişi gözaltına alındı
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
HAK-İŞ ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı
1 Ağustos'tan önce borçlanan yeni yasadan etkilenmiyor
Akaryakıta çifte zam geliyor!
Kütahyalı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan sert tepki!
Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı
Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
MEB'den atanan öğretmenlere ilişkin duyuru
30 Ağustos'da 3 gün tatil mi?
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş

Benzer Haberler