Anasayfa » İlan » Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31'nci ile 50/d Maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 - ALES Belgesi

9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 - Yabancı Dil Belgesi

11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 - Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 - ALES Belgesi

9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 - Yabancı Dil Belgesi

11 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2018

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.01.2019

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 22.01.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.01.2019

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Duyurulur.

Genel şartlar

MADDE 6 -

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul ed ilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kuramları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar

MADDE 7 - (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kuramlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kuramlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumlan ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

MADDE 14 - (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Unvanı

İlanın

Çıkılacağı

Birim

Bölümü

Anasanat dalı / Programı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

ALES

Yabancı

Dil

Başvuru

Yeri

İlan Özel Şart

Araştırma

Görevlisi

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

5

1

70

50

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Coğrafya Bölümü Lisans Mezunu ve Coğrafya Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal

Hizmet

Birey ve Toplum Sorunları

5

1

70

50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Bucak Hikmet Tolunay MYO

Sağlık

Programları

Çocuk Gelişimi Prg.

2

1

70

Buçak

Hikmet

Tolunay

MYO

Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış, lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında deneyim sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Ağlasun

MYO

Büro

Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Prg.

2

1

70

Ağlasun

MYO

Fakültelerin Büro Yönetimi Öğretmenliği, Kamu Yönetimi veya İşletme Bölümlerinin birinden mezun, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Sosyal

Bilimler

MYO

Hukuk

Adalet Prg

2

2

70

Sosyal

Bilimler

MYO

Hukuk Fakültesi mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Hesaba eklenen ücretlerde denetimler sıkılaşıyor
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
Aksaray Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
Yanlış partiye oy veren seçmen parmağını kesti
BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
Açıklama geldi! 07.00-10.00 saatleri arasında...
Danıştay'dan memuriyete son vermede süre hesaplanması ile ilgili önemli karar!
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Borcu Olmayan Bağkur'luya Prim İndirimi müjdesi
İzmir Konak SYDV Geçici 16 İşçi Alacak
Çalışma Bakanından gelecek meslekler için açıklama!
Kasaplardan zamlara tepki: Fiyatların önünü alamıyoruz
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi 2 İşçi Alacak
Canikli, Rabia Naz için Meclis araştırması istedi
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Binali Yıldırım'dan 'veri kopyalama' ile ilgili açıklama
Sakarya Hendek SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Bözüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Yasaya aykırı olan iş sözleşmesi geçersizdir!
Balıkesir Erdemit Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İşte İmamoğlu'nun beğendiği Cumhurbaşkanı'nın o tweetleri!
Taşköprü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Biga Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erzurum Çat SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak

Benzer Haberler