Anasayfa » İlan » Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

"A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

6- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

7- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yada lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır."

"B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (http://www.subu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş

3- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

4- Ales ve Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarında yabancı dil şartı aranmaz.)

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)

6- Mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 7- Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için) 8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge. 9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)

11- Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi"

C) SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: 30/12/2018

Giriş Sınavı Tarihi: 28/01/2019

Son Başvuru Tarihi: 14/01/2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 04/02/2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 21/01/2019 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : http://www.subu.edu.tr/İlan No


İlgili Birim

Kadro Adedi


Derece


Unvan


ALES
YDS
veya Eşdeğeri


Özel Şartlar


Başvuru Adresi


281218.001
Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği


1


5


Arş. Gör.


70


50
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.


Teknoloji Fakültesi Tel: 0264 295 64 22

281218.002
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

1

5

Arş. Gör.

70

50
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik veya Hidrolik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak Teknoloji Fakültesi Tel: 0264 295 64 22

281218.003
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

1

5

Arş. Gör.

70

50
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı veya Yapı Malzemesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak Teknoloji Fakültesi Tel: 0264 295 64 22

281218.004
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği
2

5

Arş. Gör.

70

50
Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine, Otomotiv veya İmalat alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak Teknoloji Fakültesi Tel: 0264 295 64 22


281218.005
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik
Mühendisliği


2


5


Arş. Gör.


70


50

Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Mekatronik Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


Teknoloji Fakültesi Tel: 0264 295 64 22


281218.006
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

2


5


Arş. Gör.


70


50

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak .


Teknoloji Fakültesi Tel: 0264 295 64 22


281218.007
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi

1


4


Arş. Gör.


70


50

Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak, Antrenörlük Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi
Tel: 0264 295 66 45


281218.008
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi

1


4


Arş. Gör.


70


50

Antrenörlük Eğitimi veya Hareket ve Antrenman Bilimleri alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Spor Bilimleri FakültesiTel: 0264
295 66 45281218.009
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi14Arş. Gör.7050

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Rekreasyon bölümü lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


Spor Bilimleri Fakültesi
Tel: 0264 295 66 45


281218.010
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon

1


4


Arş. Gör.


70


50

Rekreasyon veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi
Tel: 0264 295 66 45

281218.011
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği

1

4

Arş. Gör.

70

50

Spor Yönetimi lisans mezunu olmak ve Spor Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi
Tel: 0264 295 66 45

281218.012
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
1

6

Arş. Gör.

70

50
Turizm Rehberliği Bölümü veya Turizm Alanında Lisans Mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Turizm Fakültesi Tel: 0264 295 40 10

281218.013
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
1

6

Arş. Gör.

70

50
Turizm Rehberliği Bölümü veya Turizm Alanında Lisans Mezunu olmak. Turizm alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Turizm Fakültesi Tel: 0264 295 40 10


281218.014
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği


1


6


Arş. Gör.


70


50
Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans mezunu olmak. Bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bu anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak.
Turizm Fakültesi Tel: 0264 295 40 10


281218.015
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği


1


6


Arş. Gör.


70


50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olmak. Turizm alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Turizm Fakültesi Tel: 0264 295 40 10


281218.016
Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği

1


6


Arş. Gör.


70


50

Turizm İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olmak ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Turizm Fakültesi Tel: 0264 295 40 10

281218.017
Sapanca Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Dış Ticaret

1

3

Öğr. Gör.

70

Muaf
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrası dil eğitim-öğretimi alanında en az 10 yıllık tecrübesi olmak Sapanca Meslek Yüksekokulu
Tel: 0264 295 67 46


281218.018
Hendek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı

1


3


Öğr. Gör.


70


Muaf

Fakültelerin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü lisans mezun olmak, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında 10 yıl tecrübesi olmak. Eğitim-öğretim tecrübesi olmak.

Hendek Meslek Yüksekokulu Tel:0264 295 67 37


281218.019
Hendek Meslek Yüksekokulu İnşaat
İnşaat Teknolojisi


1


3


Öğr. Gör.


70


Muaf
Fakültelerin Yapı Eğitimi Bölümü lisans mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans Eğitimi sonrasında alanında 10 yıl tecrübesi olmak.Eğitim-öğretim tecrübesi olmak.
Hendek Meslek Yüksekokulu Tel:0264 295 67 37


281218.020

Akyazı Meslek Yüksekokulu Tasarım
Grafik Tasarımı


1


3


Öğr. Gör.


70


Muaf
Fakültelerin Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans mezuniyeti sonrasında alanında 2 yıl deneyimi olmak.
Akyazı Meslek Yüksekokulu Tel:0264 295 67 43


281218.021
Adapazarı Meslek Yüksekokulu İnşaat
İnşaat Teknolojisi


1


3


Öğr. Gör.


70


Muaf
Fakültelerinin Yapı Eğitimi Bölümü'nden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında 10 yıl tecrübesi olmak.Eğitim-öğretim tecrübesi olmak.
Adapazarı Meslek Yüksekokulu Tel:0264 295 38 55


281218.022
Arifiye Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

1


3


Öğr. Gör.


70


Muaf

Fakültelerin Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Enerji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 2 yıl eğitim-öğretim tecrübesi olmak.

Arifiye Meslek Yüksekokulu
Tel: 0264 295 72 55


281218.023
Ferizli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği

1


3


Öğr. Gör.


70


Muaf

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Avukatlık stajını tamamlamış olmak.

Ferizli Meslek Yüksekokulu Tel:0264 295 67 36281218.024
Pamukova Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Laboratuvar Teknolojisi


13Öğr. Gör.70Muaf

Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. GC ve HPLC sertifikalarına sahip olmak.Tezli Yüksek lisans eğitimi sonrası alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.


Pamukova Meslek Yüksekokulu Tel:0264 295 67 49

D) DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. http://www.subu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında;

a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,

b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur.

3. Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

E) MUAFİYET

1- Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kaynak : SGK Rehberi
SGK’ya ödenen prim ve cezalar geri alınabilir mi?
SSK emeklisine en az bin 927 TL!
Vergi indirimi erken emekli eder
Bayram tatili 9 gün sınavlar ne olacak?
Bahçeli'den İBB seçimleri yorumu: Henüz her şey bitmiş değildir
Van'da korkutan deprem!
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İçişleri 'İmamoğlu hakkında soruşturma açabilir' iddiası
İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı
E'Devletten ayda 1 kez ücretsiz! İşte yapılan tasarrufun miktarı..
AYM'den tüketicilerle ilgili emsal karar!
Mansur Yavaş'tan kritik atama!
Sözleşmeli öğretmenlere torba yasadan müjde mi geliyor?
Irak sınırında acı haber: 4 şehit
Kayseri Kaymek 1 İşçi Alacak
Karamollaoğlu, partisinin oy oranını açıkladı
Başkanlara 6 aylık performans değerlendirmesi
Merkez sessizliğini koruyor!
Kurumlara Sağlık Raporu çağrısı: Kaldırılmalı..
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Emekliye Temmuz zammı belli oldu! En az yüzde 6 zam geliyor
Konya Emirgazi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
20 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ünlü iş adamı çalışanının yüzüne kezzap attı.
Bakanlık illerde teftişe başlayacak!
3600 ek göstergede yeni formül: Kategorilerde puan artışı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Erdoğan'ın müjdesi sonrası kritik uyarı: Son güne bırakmayın
Kıdem tazminatına hangi ödemeler dahil edilir?
Hem çift maaş, hem erken emeklilik! İşte reform paketinin detayları...
Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Ekim ayında...
5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar
21 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Muayene ücretinde 'Özel'de fark yok
Erdoğan, İstanbul'da Yıldırım ve Özhaseki ile görüşecek
Kamu personeli,işçi, sözleşmeli ve KİT çalışanına önemli açıklamalar
Altını olanlar dikkat! İşte kritik direnç noktası
Memur zammında ilk rakam çıktı! Yüzde 26...
Çipli kimlikler için pos cihazı geliyor
İşe İlk Adım Projesi Başladı
20 yıl 5375 gün ve 46 yaş şartlarına tabisiniz
Gönül Yazar'dan üzücü haber
Hak-İş Başkanı Arslan'dan Mansur Yavaş'a kritik ziyaret
Vatandaşlara yarım ton cağ kebabı dağıttılar
Halk plajları geliyor
Hak-İş Başkanından Kıdem Tazminatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar!
Edirne İl Özel İdaresi Geçici 16 İşçi Alacak
Erken emeklilik şartları nelerdir? Hem yaş hem prim şartı nasıl düşürülür
Çalışma Bakanı açıkladı: Kıdeme ortak çözüm
Burdur İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak

Benzer Haberler