Anasayfa » İlan » İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlan

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlan

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlan

Tarih :
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlan

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, ITÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

Birim

Profesör

Doçent

Dr.Öğr.Üyesi

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

inşaat Fakültesi

İnşaat Müh.

1

1

Ulaştırma mühendisliğinde tercih modelleri alanında çalışmaları olmak.

İnşaat Müh.

1

3

Geoteknik mühendisliğinde endüstriyel atık malzemelerin mekanik ve çevresel etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Geoınatik Müh.

1

1

Uzaktan algılamada optik veriler ile çevre alanında çalışmalar yapmış olmak.

Geomatik Müh.

1

1

GPS, İnSAR, Baraj Deformasyonu ve Tektonik alanlarında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Müh.

1

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Makina Fakültesi

Makina Müh.

1

1

Jeneratif tasarım ve geometrik modelleme alanında çalışmaları olmak.

Türk Musikisi Dev.Kons.

Ses Eğitimi

1

1

Türk Müziği Devlet Konservatuavarından mezun olmak, uzmanlık alanı Türk Halk Müziği vokal icrası olmak üzere alanında en az 3 yıl akademik tecrübesi olmak.

GENEL TOPLAM

2

3

2

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler