Anasayfa » İlan » Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartlan ve "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfiıs cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım; ayrıca, özgeçmiş doçentlik belgesi, yaym listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalım belirterek ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yaym listesinden oluşan evrağı bir takım; ayrıca, doçentlik belgesi, yaym listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktora Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23 .maddesindeki şartlan sağlamalan gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yaym listesinden oluşan evrağı bir takım; aynca, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalanmn onaylı örnekleri, yaym listesi ve yayınlanndan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktora Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) günlük süre içerisinde Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Posta Adresi: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM(ABD) ANASANAT DALI (ASD) PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

AÇIKLAMA

Devlet

Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Müzikoloji alanında almış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Müzikoloji alanında almış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

Müzik

Nefesli Çalgılar

Doçent

1

1

Doktora/Sanatta Yeterlik unvanını Klarnet Sanat Dalmda almış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

Müzik

Vurmalı Çalgılar

Doçent

1

1

Doktora/Sanatta Yeterlik unvanını Müzik Anasanat Dalmda almış olmak

Devlet

Konservatuvarı

Sahne Sanatları

Opera

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktora /Sanatta Yeterlilik unvanını Opera veya Müzik alanlarının birinde almış ve piyano eşlik alanında çalışmaları bulunmak

Devlet

Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzik Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktora /Sanatta Yeterlilik unvanını

Müzik veya Müzikoloji alanlarının birinde almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar

Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Resim-iş Eğitimi veya

Plastik Sanatlar bilim/sanat alanında almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar

Eğitimi

Müzik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Müzik Öğretmenliği lisans programından mezun olup, Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış ve Flüt eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler

Doçent

1

1

Doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında almış olup, özel gereksinimli çocuklarla ilgili çalışmaları bulunmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Özel Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, otizmli çocukların eğitimiyle ilgili çalışmaları bulunmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğim Program Geliştirme alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarih Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olup, Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim- Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim- Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

1

1

Doçentliğini Resim alanında almış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Edebiyat, Fen-Edebiyat veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sanat Tarihi bölümünden mezun olup, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Hukuk veya Siyaset Bilimi lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlahiyat, İslami İlimler veya Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri alanında

doktora yapmış ve tasavvuf! ahlak felsefesi üzerine çalışmış olmak

İletişim Fakültesi

Radyo-TV ve Sinema

Radyo-TV ve Sinema

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olup, Radyo-Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Antrenman alanında almış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Antrenman alanında almış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Rekreasyon veya Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Rekreasyon veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak ve Engellilerde Rekreasyon konusunda çalışmaları bulunmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Spor Yönetimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği

Dr. öğr. Üyesi

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezun olup, aynı alanda doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği

Sporda Psiko-Sosyal. Ajanlar

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak

Vakfıkebir Meslek Y üksekokulu

Finansal Bankacılık ve Sigorta

Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış ve finans ve bankacılık alanında çalışmaları bulunmak

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Dr. öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış ve Pazarlama ve Reklam alanında çalışmaları bulunmak

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezun olup, aynı alanda doktora yapmış ve Muhasebe alanında çalışmaları bulunmak,

Beşikdüzü Meslek Y üksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

İşletme ve Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

TOPLAM

40

Kaynak : SGK Rehberi
Abdullah Gül, yeni parti kuracak mısınız? sorusuna böyle cevap verdi.
TBMM Genel Kurulu toplandı
Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Yunan Komutanının helikopterine taciz iddiası
İzmir Urit Urla İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Demir: Görev yaptığım dönemde hiçbir sınavın sorusu sızdırılmadı
Yeni başkan belediyenin borçlarını binaya astırdı
YSK, nihai karar için toplanıyor
AK Parti'li Yavuz: Elimizde belgeler var, FETÖ bu işin içinde
ABD'nin üçüncü teklifi masada
Memur sendikalarında yetki öncesi sular ısınıyor!
Taşköprü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selçuk: GSS kapsamında 43 milyar ödeme gerçekleştirdik
Gebze'deki annelere kötü davranan polislere soruşturma
Türk-İş'ten 'Taşerondan EYT'ye, kıdemden ücretlere' 1 Mayıs adımı
Borcu Olmayan Bağkur'luya Prim İndirimi müjdesi
Polisin kestiği cezayı görünce az içti diye üzüldü
Markette KDV yüzde 1'e indirilmeli
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Edirna Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
İmamoğlu'nun mazbatasındaki dikkat çeken o isim!
İmamoğlu'dan veri kopyalama talimatı için açıklama
TOKİ Başkanı açıkladı: 50 bin konuta 634 bin başvuru
Muayene ücretinde 'Özel'de fark yok
YSK, KHK'lılara mazbata verilmemesi itirazını reddetti
Patlayan şaka oyuncağı 4 çocuğu hastanelik etti
Binali Yıldırım'dan 'veri kopyalama' ile ilgili açıklama
Belediyelerdeki memurlar için jet değişiklik! Bakanlık tarafından yapılacak...
İmamoğlu: Maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa bıraksın gitsin
Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var
Kalın"Nihai karar YSK'nın"
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
İmamoğlu'nun dev mitinginin yeri ve tarihi belli oldu!
19 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
İzmir Konak SYDV Geçici 16 İşçi Alacak
İşte Türkiye'nin en genç ili
Valilik makamında halk günü
Canikli, Rabia Naz için Meclis araştırması istedi
TÜBİTAK'a 142 personel alınacak
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İmamoğlu ve Erdoğan birlikte saf tuttular!
Erdoğan'dan seçim açıklaması!
İşte Türkiye'de kullanılan en popüler isimler
Anadolu Ajansı ile ilgili flaş düzenleme! Denetim o kuruma verildi..
Çorum Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Havalimanı taksi ücreti ne kadar? İşte ilçe ilçe ücretler
Hak-İş'ten flaş açıklama! 5.500 üye istifa ettirildi..
Mansur Yavaş: Sosyal denge tazminatı 1 ay geç ödenecek
'Memurlarda iş güvencesi tartışması bitmiştir'
CHP’li başkanlara 10 maddelik talimat
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ekrem İmamoğlu'ndan beş kişiye inceleme yetkisi
Balıkesir Sındırgı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sülümenli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu arasında ilk temas
TEM Otoyolu'nda 3 tır birbirine girdi
Sarsılmaz'dan Emniyet Teşkilatına silah kampanyası
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet çalışanları cezaevine girecek!
Yanlış partiye oy veren seçmen parmağını kesti
Erzurum Çat SYDV Personel Alım İlanı
Doğum yapan memurlar dikkat!
Aksaray Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninden ilginç İstanbul seçimi yorumu!
İşte bugünkü Cuma Hutbesi
Türk dalgıçlar Musul'daki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

Benzer Haberler