Anasayfa » İlan » Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartlan ve "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfiıs cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım; ayrıca, özgeçmiş doçentlik belgesi, yaym listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalım belirterek ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yaym listesinden oluşan evrağı bir takım; ayrıca, doçentlik belgesi, yaym listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktora Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23 .maddesindeki şartlan sağlamalan gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yaym listesinden oluşan evrağı bir takım; aynca, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalanmn onaylı örnekleri, yaym listesi ve yayınlanndan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktora Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) günlük süre içerisinde Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Posta Adresi: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM(ABD) ANASANAT DALI (ASD) PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

AÇIKLAMA

Devlet

Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Müzikoloji alanında almış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Müzikoloji alanında almış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

Müzik

Nefesli Çalgılar

Doçent

1

1

Doktora/Sanatta Yeterlik unvanını Klarnet Sanat Dalmda almış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

Müzik

Vurmalı Çalgılar

Doçent

1

1

Doktora/Sanatta Yeterlik unvanını Müzik Anasanat Dalmda almış olmak

Devlet

Konservatuvarı

Sahne Sanatları

Opera

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktora /Sanatta Yeterlilik unvanını Opera veya Müzik alanlarının birinde almış ve piyano eşlik alanında çalışmaları bulunmak

Devlet

Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzik Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktora /Sanatta Yeterlilik unvanını

Müzik veya Müzikoloji alanlarının birinde almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar

Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Resim-iş Eğitimi veya

Plastik Sanatlar bilim/sanat alanında almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar

Eğitimi

Müzik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Müzik Öğretmenliği lisans programından mezun olup, Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış ve Flüt eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler

Doçent

1

1

Doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında almış olup, özel gereksinimli çocuklarla ilgili çalışmaları bulunmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Özel Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, otizmli çocukların eğitimiyle ilgili çalışmaları bulunmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğim Program Geliştirme alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarih Eğitimi alanında almış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olup, Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Fatih Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim- Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Fatih Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim- Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

1

1

Doçentliğini Resim alanında almış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Edebiyat, Fen-Edebiyat veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sanat Tarihi bölümünden mezun olup, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Hukuk veya Siyaset Bilimi lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlahiyat, İslami İlimler veya Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri alanında

doktora yapmış ve tasavvuf! ahlak felsefesi üzerine çalışmış olmak

İletişim Fakültesi

Radyo-TV ve Sinema

Radyo-TV ve Sinema

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olup, Radyo-Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Antrenman alanında almış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Antrenman alanında almış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Rekreasyon veya Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Rekreasyon veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak ve Engellilerde Rekreasyon konusunda çalışmaları bulunmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Spor Yönetimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği

Dr. öğr. Üyesi

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezun olup, aynı alanda doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği

Sporda Psiko-Sosyal. Ajanlar

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak

Vakfıkebir Meslek Y üksekokulu

Finansal Bankacılık ve Sigorta

Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış ve finans ve bankacılık alanında çalışmaları bulunmak

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Dr. öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış ve Pazarlama ve Reklam alanında çalışmaları bulunmak

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezun olup, aynı alanda doktora yapmış ve Muhasebe alanında çalışmaları bulunmak,

Beşikdüzü Meslek Y üksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

İşletme ve Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

TOPLAM

40

Kaynak : SGK Rehberi
Youtube hesabında yayınladı, cezayı yedi
MEB 12 bin 744 TL ücretle Sözleşmeli Bilişim personeli alıyor
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Son dakika! Çanakkale'de deprem! İstanbul'da hissedildi
Okulda eşek şakası
İYİ Parti aday listelerini teslim etti
3600 ek göstergede çalışana kötü haber! Artış 23 TL olacak...
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
21 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
KHK ile iade edilen öğretmen 'ek ders' ücretlerini de alacak
O borçtan kurtulmak için son 10 gün! Fırsatı kaçırmayın
Yine aynı görüntü yaşandı,yasak geldi!
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Sürpriz gelişme! O madde torba kanundan çıkartıldı!
Resmen açıklandı! 'Hızlı' dönem başlıyor...
Hükümet o ürün için de harekete geçti!
'Seni oğluma alamadım kendime istiyorum'
Aday listeleri için süre sona eriyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama!
Sağlık Bakanı Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz
Yerli üretim iken, ithal oldu
'Hiçbir zaman 50 puanı içime sindiremedim'
Kılıçdaroğlu tepkilerin ardından o adayı geri çekti
Trafikte yol verme kavgasında coplar konuştu!
İşverenlere prim, vergi ve ücret desteği müjdesi
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Öğretmen adaylarına müjde! Marta kalmayacak..
TBMM yeni Başkanını seçecek
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy istediği anları anlattı
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
Erdoğan'dan yaşlılık maaşı açıklaması geldi!
25 yıl 5600 gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz
Bakan Varank: Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler."Koçovalı" oldular
5975 gün prim ve 58 yaşa tabisiniz
Rusya'dan korkutan ABD açıklaması! Yeni 'şoklar' geliyor...
Terim iki yıldızın biletini kesti!
Engelli yönetmeliğinde neler değişti! İşte karşılaştırmalı detaylar...
MEB'den aile birliği için açıklama
Kadın öğretmenleri taciz eden motosikletli tutuklandı
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yeni İphone bu özellikle gelecek!
BES’te 300 milyar olsa döviz cirit atamaz
Aylık prime esas kazancım 3.282 TL; Ne kadar emekli maaşı alırım?
Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!KDV iadelerinde detaylar belli oldu!
Deniz Kuvvetleri Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Müjdeyi Erdoğan verdi! 20 bin öğretmen ataması daha yapılacak
Seçim öncesi taksicilere bir kıyak daha
Başkan adayı seçim çalışmalarını bırakıp yaralının yardımına koştu
İl Başkanı vaktinde teslim etmedi, görevden alındı
Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması
Kamu Gözetimi Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak
Tanzim satış 3 bin tona yaklaştı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdü
CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
Meclis'ten yeni işe alınan sigortalılara 3 aylık destek müjdesi
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri başka markete taşıdı
Nöbetçi noter uygulaması yakın zamanda başlıyor
EPDK'ye personel alınacak
Kadro alan taşeronda izin ve tazminatta Bakanlık devreye girdi!
Meclis'te 'yargı bağımsızlığı' tartışması
İş kuran gence çifte destek! 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira!.

İlgilinizi Çekebilir