Anasayfa » İlan » Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

- Üniversitemize "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmclik"in ilgili maddeleri uyarınca öğretim Görevlisi (Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/

PROGRAM

ÜNVAN

DER.

AD.

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetim Bilimleri

öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Spor Yöneticiliği veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

ilahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagatı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Arap Dili ve Belagatı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sivas MYO

Geleneksel El Sanatları Programı

öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Lisans eğitimi sonrasında belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az beş yıl tecrübesi bulunmak

Sivas MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Programı

öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Cumhuriyet MYO

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Aşçılık Programı*

öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Lisans eğitimi sonrasında belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az beş yıl tecrübesi bulunmak

Cumhuriyet MYO

Hukuk Bölümü Adalet Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

2

Hukuk Fakültesi mezunu olup, hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü Birey ve Toplum Sorunları

Araştırma Görevlisi

5

1

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edb. Bölümü Eski Türk Edebiyatı

Araştırma Görevlisi

5

1

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Kimya

Araştırma Görevlisi

¦ 5

l

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasotik Kimya Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Parazitolojisi

Araştırma Görevlisi

4

1

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak

ilahiyat Fakültesi

Fclsefe-Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi

Araştırma Görevlisi

4

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Fclsefe-Din Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Araştırma Görevlisi

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak

YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

Son Başvuru Tarihi

: 14.01.2019

ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi

: 16.01.2019

Giriş Sınavı Tarihi

: 18.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 22.01.2019

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler