Anasayfa » İlan » Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1 .Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

5. Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir. (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için))

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

9. Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Öğr.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için)

10. İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Arş.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için)

11.2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

12.YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

13.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

14.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

15.Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Tarsus Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır.

NOT: 1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sü resi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.

SINAV

TAKVİMİ

Başvuru

Tarihi

Son

Başvuru

Tarihi

Ön

Değerlendirme

Tarihi

Sınava

Giriş

Tarihi

Sonuç

Açıklama

Tarihi

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

AÇIKLAMA

31.12.2018

14.01.2019

17.01.2019

22.01.2019

25.01.2019

www.tarsus.edu.tr

Web sayfamızdaki Duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

ALES

YAB.

DİL

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

Bankacılık, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Sigortacılık lisans mezunuolmak.

Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

İktisat lisans mezunu olmak.

İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

Maliye lisans mezunu olmak.

Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik

Tasarımı

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

2

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

2

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

5

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kuramları

İşletmeciliği

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

2

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans mezunu olmak.

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumlan İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kuramları

İşletmeciliği

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

İşletme lisans mezunu olmak.

İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Havacılık ve

Uzay

Bilimleri

Arş.Gör.

5

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans mezun olmak. Bu alanların birinde doktora yapıyor olmak.

70

50

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Havacılık ve

Uzay

Bilimleri

Arş.Gör.

6

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

Teknoloji Fakültesi

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Arş.Gör.

5

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak

70

50

Teknoloji Fakültesi

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Arş.Gör.

6

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

70

50

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Mühendisliği

Otomotiv

Mühendisliği

Arş.Gör.

5

1

Otomotiv Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Otomotiv Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Arş.Gör.

6

1

Bankacılık, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Sigortacılık lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Arş.Gör.

5

1

İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma alanında doktora yapıyor olmak.

70

50

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Arş.Gör.

6

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma alanında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

Kaynak : SGK Rehberi
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Al
Memur ve emekli için sıcak yaz!
Asansörde korkunç kaza!
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kilosu 125 liradan satılıyor
Çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu
Valilikten ''kritik'' uyarı
Merkez'den mevduat faizinde flaş değişiklik
'KHK ile ihraç edilenlerde yanlış varsa komisyon düzeltiyor'
İş dünyasından kıdem tazminatı açıklaması!
5510'da engelli aylığı nasıl düzenlenmiştir?
'3600 ek gösterge, Mayıs ortasına yetişecek'
500 Avro'luk banknot tedavülden kalkacak
Sözleşmeli personel olarak belediyelerde sınavsız işe girmek mümkün!
Erkekler de vefat eden eşten ‘dul aylığı’ alabilir mi?
Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup
Bir belediyede daha TİS imzalandı!
Mart’ta çiçek açan kayısıyı Nisan’da kar vurdu
Dolar günü 5,88 TL seviyelerinde tamamladı
Soğan tarlada 1 buçuk lira, pazarda 8 lira
Türkiye'nin En iyi Yönetilen Şirketleri için başvurular başladı
DİSK 'ten EYT uyarısı! Düzenleme çözümünün reddi anlamına gelir
5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için "Emeklilik Rehberi"
Ciple otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
3600 ek gösterge için gözler Mecliste!
Gökçek'ten kritik uyarı! "Ayaklanma şimdilik ertelendi ama..."
Hasat başladı! Artık stokçular düşünsün
Dövizin gözü kulağı bu 3 haberde!
Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
20 yıl 5600 gün ve 49 yaş şartlarına tabisiniz
AK Parti'den İstanbul açıklaması

Benzer Haberler