Anasayfa » İlan » Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1 .Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

5. Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir. (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için))

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

9. Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Öğr.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için)

10. İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Arş.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için)

11.2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

12.YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

13.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

14.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

15.Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Tarsus Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır.

NOT: 1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sü resi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.

SINAV

TAKVİMİ

Başvuru

Tarihi

Son

Başvuru

Tarihi

Ön

Değerlendirme

Tarihi

Sınava

Giriş

Tarihi

Sonuç

Açıklama

Tarihi

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

AÇIKLAMA

31.12.2018

14.01.2019

17.01.2019

22.01.2019

25.01.2019

www.tarsus.edu.tr

Web sayfamızdaki Duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

ALES

YAB.

DİL

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

Bankacılık, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Sigortacılık lisans mezunuolmak.

Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

İktisat lisans mezunu olmak.

İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

Maliye lisans mezunu olmak.

Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik

Tasarımı

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

2

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

2

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

5

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kuramları

İşletmeciliği

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

2

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans mezunu olmak.

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumlan İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kuramları

İşletmeciliği

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

İşletme lisans mezunu olmak.

İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

MUAF

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Havacılık ve

Uzay

Bilimleri

Arş.Gör.

5

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans mezun olmak. Bu alanların birinde doktora yapıyor olmak.

70

50

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Havacılık ve

Uzay

Bilimleri

Arş.Gör.

6

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

Teknoloji Fakültesi

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Arş.Gör.

5

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak

70

50

Teknoloji Fakültesi

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Arş.Gör.

6

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

70

50

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Mühendisliği

Otomotiv

Mühendisliği

Arş.Gör.

5

1

Otomotiv Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Otomotiv Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Arş.Gör.

6

1

Bankacılık, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Sigortacılık lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Arş.Gör.

5

1

İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma alanında doktora yapıyor olmak.

70

50

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Arş.Gör.

6

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma alanında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

Kaynak : SGK Rehberi
Türkiye'nin ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
Adana'da ilk 'tanzim satış noktası' açıldı
İl Başkanı vaktinde teslim etmedi, görevden alındı
Öğretmen adaylarına müjde! Marta kalmayacak..
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
'Hiçbir zaman 50 puanı içime sindiremedim'
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Çeyrek altın ne kadar?
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşeronda kıdem tazminatı ile ilgili önemli gelişme! Meclis'te kabul edildi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İYİ Parti aday listelerini teslim etti
Yerli üretim iken, ithal oldu
İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti
Banka hesabını kullandırana 5 bin lira ücret
Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
MEB 12 bin 744 TL ücretle Sözleşmeli Bilişim personeli alıyor
Başkan Erdoğan: Açık ve net söylüyorum...
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akaryakıt ürünlerine zam geldi!
Aday listeleri için süre sona eriyor
Yeni atanan öğretmen görev yerine giderken kazada öldü
Yine aynı görüntü yaşandı,yasak geldi!
Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi başladı
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı

İlgilinizi Çekebilir