Anasayfa » İlan » Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)

8- Resmi lisans transkripti

9- Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

FAKÜLTELER POSTA ADRESİ: ODTÜ Fakültesi Bölümü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1 06800, Çankaya-Ankara ENSTİTÜLER POSTA ADRESİ (Ankara Kampusu): ODTÜ Enstitüsü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1 06800, Çankaya-Ankara DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POSTA ADRESİ (Mersin Kampusu): ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü PK: 28 33731, Erdemli-İçel

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim Dalı

Sayı

Yabancı

dil

puanı

ALES

puanı

Koşullar

Başvuru yeri ve telefon no.

Sonuçların açıklanacağı internet adresi

Fen Edebiyat Fak.

Biyolojik

Bilimler

Biyoloji

3

80

70

Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Biyolojik Bilimler Bölümü 0312 210 31 04

http://bio.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Biyolojik

Bilimler

Moleküler Biyoloji ve Genetik

4

80

70

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Biyolojik Bilimler Bölümü 0312 210 31 04

http://bio.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Felsefe

Değerler ve Siyaset Felsefesi

1

80

70

Felsefe Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Felsefe Bölümü 0312 210 31 40

phil.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Felsefe

Bilim Tarihi ve

Felsefesi

1

80

70

Felsefe Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Felsefe Bölümü 0312 210 31 40

phil.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Fizik

11

75

70

Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Fizik Bölümü 0312 210 32 52, 0312 210 43 32

http://www.physics.metu.edu.tr/

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Kimya

8

75

70

Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Kimya Bölümü 0312 210 32 03

http://chem.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Matematik

Matematik

8

75

80

Matematik Bölümü lisans mezunu ve Matematik veya Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Matematik Bölümü 0312 210 29 71

www.math.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

1

75

70

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu ve Sosyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Sosyoloji Bölümü Sekreterlik 0312 210 31 24

soc.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

1

75

70

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu ve Sosyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Sosyoloji Bölümü Sekreterlik 0312 210 31 24

soc.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

3

75

70

Psikoloji, Deneysel veya Bilişsel Psikoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Psikoloji Bölümü 0312 210 31 82

http://psy.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

3

75

70

Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Psikoloji Bölümü 0312 210 31 82

http://psy.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

2

75

70

Psikoloji, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Psikoloji Bölümü 0312 210 31 82

http://psy.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

2

75

70

Psikoloji, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Psikoloji Bölümü 0312 210 31 82

http://psy.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Klinik Psikoloji

2

75

70

Psikoloji, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Psikoloji Bölümü 0312 210 31 82

http://psy.metu.edu.tr

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

İstatistik

3

75

80

İstatistik Bölümü lisans mezunu ve İstatistik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

İstatistik Bölümü 0312 210 29 60

stat.metu.edu.tr

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Mimarlık

1

75

70

Kültürel Mirası Koruma, Restorasyon veya Mimari Koruma Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Mimarlık Bölümü 0312 210 22 03

http://archweb .metu. edu .tr

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Mimarlık

1

75

70

Kültürel Mirası Koruma, Restorasyon veya Mimari Koruma Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu ve doktora öğrencisi olmak

Mimarlık Bölümü 0312 210 22 03

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Mimarlık

2

75

70

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Mimarlık Bölümü 0312 210 22 03

http://archweb .metu. edu .tr

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Mimarlık

2

75

70

Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,

Mimarlık Bölümü 0312 210 22 03

http://archweb .metu. edu .tr

Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik veya Kimya Bölümü lisans mezunu ve Yapı Bilimleri, Yapı Bilgisi, Mimarlık, Mimarlıkta Sayısal Tasarım veya Arkeometri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya Yapı Bilimleri veya Yapı Bilgisi Anabilim Dalı doktora öğrencisi olmak

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Mimarlık

4

75

70

Mimarlık Bölümü lisans mezunu ve Mimarlık, Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Mimarlıkta Sayısal Tasarım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı veya İç Mimarlık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya Mimarlık Anabilim Dalı doktora öğrencisi olmak

Mimarlık Bölümü 0312 210 22 03

http://archweb .metu. edu .tr

Mimarlık Fak.

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

4

75

70

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu ve Şehir Planlama, Bölge Planlama veya Kentsel Tasarım Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı doktora öğrencisi olmak

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 0312 210 22 04

www.crp.metu.edu.tr

Mimarlık Fak.

Endüstri

Ürünleri

Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

9

75

70

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Endüstri

Ürünleri

Tasarımı

Bölümü

Sekreterliği

0312 210 22 14,

0312 210 72 77

www.id.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Müh.

4

80

80

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 0312 210 20 80

http://www.ceng.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Elektrik ve

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Müh.

12

75

80

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

0312 210 23 01, 0312 210 23 03

https://eee .metu. edu .tr

Mühendislik

Fak.

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri Müh.

6

75

80

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Endüstri Mühendisliği Bölümü 0312 210 22 66

www.ie.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Gıda

Mühendisliği

Gıda Müh.

4

80

70

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Gıda

Mühendisliği Bölümü 0312 210 27 66

www.fde.metu.edu.tr/

Mühendislik

Fak.

Havacılık Uzay Mühendisliği

Havacılık Uzay Müh.

6

75

70

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği lisans mezunu ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Havacılık Uzay Mühendisliği Bölümü 0312 210 24 71

www.ae.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Jeoloji

Mühendisliği

Jeoloji Müh.

2

80

70

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Yapısal Jeoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Jeoloji

Mühendisliği

Bölümü

0312 210 26 82

http://geoe.metu.edu.tr/

Mühendislik

Fak.

Jeoloji

Mühendisliği

Jeoloji Müh.

1

80

70

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Jeoloji

Mühendisliği

Bölümü

0312 210 26 82

http://geoe.metu.edu.tr/

Mühendislik

Fak.

Kimya

Mühendisliği

Kimya Müh.

5

75

75

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Kimya

Mühendisliği

Bölümü

0312 210 26 01, 0312 210 43 60

www.che .metu. edu .tr

Mühendislik

Fak.

Maden

Mühendisliği

Maden Müh.

2

75

70

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Cevher Hazırlama veya Maden Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Maden Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 54

mine.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Maden

Mühendisliği

Maden Müh.

3

75

70

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezünü ve Maden İşletme veya Maden Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Maden Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 54

mine.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Makina

Mühendisliği

Makina Müh.

17

75

70

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Makina Mühendisliği Bölümü 0312 210 25 39

http://www.me .metu. edu .tr/

Mühendislik

Fak.

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Müh.

5

80

70

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezünü ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C Blok No: 205 Bölüm Sekreterliği 0312 210 25 11

www.mete.metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Petrol ve Doğal Gaz

Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Müh.

5

75

70

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Petrol ve Doğal Gaz

Mühendisliği Bölümü 0312 210 28 95

http://pete .metu.edu.tr

Mühendislik

Fak.

Çevre

Mühendisliği

Çevre Müh.

4

80

70

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Çevre

Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 41

http://www.enve .metu. edu .tr

Mühendislik

Fak.

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat Müh.

6

75

70

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

İnşaat

Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96

http://www.ce .metu. edu .tr

Mühendislik

Fak.

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat Müh.

4

75

70

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

İnşaat

Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96

http://www.ce .metu. edu .tr

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

2

85

75

Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Uluslararası İlişkiler Bölümü 0312 210 20 16

http://ir.metu.edu.tr

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat

5

80

75

İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

İktisat Bölümü A102 ve A110 nolu Ofisler 0312 210 30 39, 0312 210 20 03

www. econ.metu. edu .tr

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

İşletme

3

80

75

İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

İşletme Bölümü 0312 210 20 04

www.ba.metu.edu.tr

Eğitim Fak.

Beden Eğit. ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

1

75

70

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. Kat 403 Nolu Ofis

0312 210 40 16

www.pes.metu.edu.tr

Eğitim Fak.

Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Danışmanlık

1

75

70

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreterliği 0312 210 40 29

www.eds.metu.edu.tr

Eğitim Fak.

Matematik Fen Bilimleri Eğit.

Fizik Eğitimi

1

75

70

Fizik Öğretmenliği lisans mezunu ve Fen Bilimleri Eğitimi veya Fizik Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Matematik Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

Eğitim Fak.

Matematik Fen Bilimleri Eğit.

Fen Bilgisi Eğitimi

1

75

70

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu ve Fen Bilimleri Eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Matematik Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğit.

İngiliz Dili Eğitimi

2

85

70

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu ve İngiliz Dili Öğretimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 0312 210 40 71, 0312 210 75 35

http://fle .metu. edu .tr

Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

1

75

70

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı 0312 210 40 54

eece.metu.edu.tr

Deniz Bilimleri Ens.

-

Deniz Bilim (Oşinografi)

2

75

70

Mühendislik veya Temel Bilimler lisans mezunu ve Oşinografi veya Deniz

Deniz Bilimleri

Enstitüsü

Müdürlüğü

www.ims.metu.edu.tr/

Eğitim Fak.

Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Danışmanlık

1

75

70

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreterliği 0312 210 40 29

www.eds.metu.edu.tr

Eğitim Fak.

Matematik Fen Bilimleri Eğit.

Fizik Eğitimi

1

75

70

Fizik Öğretmenliği lisans mezunu ve Fen Bilimleri Eğitimi veya Fizik Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Matematik Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

Eğitim Fak.

Matematik Fen Bilimleri Eğit.

Fen Bilgisi Eğitimi

1

75

70

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu ve Fen Bilimleri Eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Matematik Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğit.

İngiliz Dili Eğitimi

2

85

70

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu ve İngiliz Dili Öğretimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 0312 210 40 71, 0312 210 75 35

http://fle .metu. edu .tr

Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

1

75

70

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı 0312 210 40 54

eece.metu.edu.tr

Deniz Bilimleri Ens.

-

Deniz Bilim (Oşinografi)

2

75

70

Mühendislik veya Temel Bilimler lisans mezunu ve Oşinografi veya Deniz

Deniz Bilimleri

Enstitüsü

Müdürlüğü

www.ims.metu.edu.tr/

Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

0324 521 21 50

Enformatik Ens.

-

Siber Güvenlik

1

75

75

Siber Güvenlik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41

http://ii.metu.edu.tr/

Enformatik Ens.

-

Modelleme ve Simülasyon

1

75

75

Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41

http://ii.metu.edu.tr/

Enformatik Ens.

-

Sağlık Bilişimi

1

75

75

Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41

http://ii.metu.edu.tr/

Enformatik Ens.

-

Bilişsel Bilimler

3

75

75

Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41

http://ii.metu.edu.tr/

Enformatik Ens.

-

Bilişim Sistemleri

3

75

75

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41

http://ii.metu.edu.tr/

Uygulamalı Matematik Ens.

-

Bilimsel Hesaplama

1

75

80

Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Uygulamalı Matematik Enstitüsü 0312 210 29 87

iam.metu.edu.tr

Kaynak : SGK Rehberi
Köksal Toptan: Erken seçim lafını 'eski vekiller' çıkarıyor
AK Partili Çelik'ten Emine Bulut açıklaması
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama
Sezen Aksu’yu kahreden haber
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Prof. Doğangün: Çocuğun her dediğini yapmayın! Arkadaş olmayın!
Çorum Osmancık Belediyesi 2 İşçi Alacak
Fatih Portakal, açtığı kanalı kullanamayacak
1 Ağustos'tan önce borçlanan yeni yasadan etkilenmiyor
Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan çocuklar için harekete geçti
MEB'den atanan öğretmenlere ilişkin duyuru
Doktor alkol komasına girdi, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayeti açıklaması
Emine Bulut olayına Süper Lig takımları sessiz kalmadı.
Evlenenler dikkat! Bu hatayı yapan kıdem tazminatı alamaz...
Ünlü isimler birbirlerine meydan okudu
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
‘Balık pulu’ hastalarına müjde
Kritik uyarı: Sıcaklık 40 dereceyi bulacak!
Babacan’ın yeni partisi için tarih belli oldu
Emine Bulut cinayeti: Bu canavarı nasıl büyüttük?
Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu: 2 ölü
Zırhlı araç devrildi: Bir polis şehit 5 yaralı
Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?.
Aldığı karpuz kabak çıkınca dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan iftiralar sert yanıt!
Milyonlarca emekli ek ödemeyi bekliyor!
Bülent Arınç'tan canlı yayında flaş çağrı
İsmini açıklamadı... Tüm borçları bir anda ödedi!
Afyonkarahisar Sanbel Geçici 4 İşçi Alacak
Her gören bir daha baktı! Ajda sandılar
3 bin muhtara şok! Yeniden sandık yolu
Kıdem tazminatına 4 model geliyor!
Bakanlık yalanladı! Sadece benzerlik...
THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması
Oteller fulledi evlere hücüm
Okulda cips, kola dönemi kapanıyor
Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sözleşmeli öğretmenlere tayin müjdesi!
Umre ücretlerinde indirim yapıldı! Başvurular bugün başlıyor
Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
Kırıkkale'deki cinayete Bakanlık müdahil oldu
Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı..
Memurların TİS'de endişesi belli oldu!
Aydın Alabanda Antik Kent Kazı Başkanlığı Geçici 24 İşçi Alacak
Sözleşmenizi iyi okuyun! Bir çok sebebi var
Merkez Bankası'nın tahminine göre: Emekliye Ocak'ta % 8,46 zam geliyor
TUBİTAK 'Samsun Bilim Merkezi'ne desteğini çekti
Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi
Vahşice öldürülen #EmineBulut'un son görüntüleri ortaya çıktı
2. el araçta km sorgulama müjdesi! Tıkla-Sorgulayın
MHP'den ABD'ye 'kayyım' tepkisi
Kadro alan taşerona 2. şok! Yine yer almadılar
Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Erdoğan: Davanın yükünü kaldıramayanlar oldu
Kredi kartı ve kredi borçlarının faizleri silinsin teklifi Meclis'te
Memur Sen Başkanı'ndan zam sürecine ilişkin önemli açıklamalar!
30 Ağustos'da 3 gün tatil mi?
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Emine Bulut cinayetini çeken kişi gözaltına alındı
İstanbul'da icradan satılık hastane
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma Bakanlığı'na 4 kritik atama!
Taşeron ve 'belediye şirket işçiliği' hedefte
AK Parti'den kongre açıklaması! Tarih belli oldu

Benzer Haberler