Anasayfa » İlan » Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edi len bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

- Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET:

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

- Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlaradresinden temin edilebilir)

- Özgeçmiş

- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Askerlik Belgesi fotokopisi

- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

- İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

- İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kuramlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

S.

No

Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der.

Ad.

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr.Gör.

Meslek Yüksekokulu- Makine ve Metal Teknolojileri/ Makine Programı

4

1

70

Muaf

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans Mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Öğr.Gör.

Meslek Yüksekokulu -Elektrik ve Enerji Bölümü/ Elektrik Programı

6

1

70

Muaf

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kuramlarında ders verme deneyimi olmak.

3

Öğr.Gör.

Midyat Meslek Yüksek Okulu- Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı

3

1

70

Muaf

Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup, Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi olmak.

4

Öğr.Gör.

Midyat Meslek Yüksek Okulu- Sosyal Hizmetler Bölümü/Sosyal Hizmetler Programı

5

1

70

Muaf

Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Fakültelerin Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5

Öğr.Gör.

Midyat Meslek Yüksek Okulu- İnşaat Bölümü/ Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı

6

1

70

Muaf

Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olup, Doğal Yapı taşları alanında lisans sonrası en az 3(üç) yıl tecrübesi olmak.

6

Öğr.Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi Programı

3

1

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Fakültelerin Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında lisans sonrası en az 4(Dört) yıl deneyimi olmak.

7

Öğr.Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/İlk ve Acil Yardım Programı

3

1

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, Cerrahi Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 3(üç) yıl deneyimi olmak.

8

Öğr.Gör.

Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü-Süryani Dili ve Kültürü Anabilim dalı

6

1

70

50

Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

9

Öğr.Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü/İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

4

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

10

Öğr.Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

4

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

11

Öğr.Gör.

Sağlık Yüksekokulu -Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim dalı

2

1

70

50

Sağlık

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Ebelik veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Farmakoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında 5(Beş) yıl deneyimi olmak.

12

Öğr.Gör.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Beden Eğitimi ve Spor Bölümü/Beden Eğitimi ve Spor ABD.

5

1

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında lisans sonrası en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak.

13

Öğr.Gör.

Savur Meslek Yüksekokulu- Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü/Sosyal Hizmetler Programı

5

1

70

Muaf

Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Bölümü veya Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Sıra

No

Unvanı

Birim/Bölümü/ ABD/

Der.

Adet

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Arş.Gör

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD.

6

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarih alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, tarih alanında doktorasını yapıyor olmak.

2

Arş.Gör

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Felsefe Bölümü/Felsefe Tarihi ABD.

7

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Arş.Gör

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji ABD.

7

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olup, Klasik Arkeoloji alanında Doktora yapıyor olmak.

4

Arş.Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Tarih Bölümü/ Eskiçağ ABD.

5

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olup, Tarih Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

5

Arş.Gör

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Sosyoloji Bölümü/ Kurumlar Sosyolojisi ABD.

7

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Fakültelerin Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Arap Dili ve Belagatı ABD.

6

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri veya Arap Dili Belagatı alanında doktora yapıyor olmak.

7

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Tefsir ABD.

6

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Tefsir Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olup, Tefsir alanında Doktora yapıyor olmak.

8

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü/İslam Tarihi ABD.

7

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

İslam Tarihi ve Sanatları veya İslam Tarihi anabilim dalında Doktora yapıyor olmak.

9

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ İslam Felsefesi ABD.

7

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Felsefe ve Din Bilimleri veya İslam Felsefesi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

10

Arş.Gör

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı-Mimarlık Bölümü/Restorasyon ABD.

5

1

70

50

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olup, Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Mimarlık alanında Doktora yapıyor olmak.

11

Arş.Gör

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı-Mimarlık Bölümü/ Yapı Bilgisi ABD.

5

1

70

50

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

12

Arş.Gör

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı-Sinema ve Televizyon Bölümü/Sinema ve Televizyon ABD.

6

1

70

50

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Radyo TV ve Sinema alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

13

Arş.Gör

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı-Sinema ve Televizyon Bölümü/Sinema ve Televizyon ABD.

7

1

70

50

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

İletişim Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.

14

Arş.Gör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/İşletme Bölümü/Pazarlama ABD.

7

1

70

60

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İşletme veya Turizm işletmeciliği alanında doktora yapıyor olmak.

15

Arş.Gör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı-İktisat Bölümü/ İktisat Politikası ABD.

6

1

70

60

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Fakültelerin İktisat Bölümü Lisans Mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

16

Arş.Gör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı- İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi ABD.

6

1

70

60

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Fakültelerin İktisat Bölümü Lisans Mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

17

Arş.Gör

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü-Spor Yöneticiliği Bölümü/ Spor Yöneticiliği ABD.

6

1

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Spor Yöneticiliği veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

18

Arş.Gör

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD.

5

1

70

50

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans ve Tezli yüksek lisans yapmış olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

19

Arş.Gör

Yabancı Diller Yüksekokulu- Mütercim-Tercümanlık Bölümü/ Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

5

1

70

80

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden birinde lisans Mezunu olup, İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

20

Arş.Gör

Yabancı Diller Yüksekokulu- Mütercim-Tercümanlık Bölümü/ Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

5

1

70

80

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Belagatı alanlarının birinden tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

31.12.2018

SON BAŞVURU TARİHİ

14.01.2019

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

18.01.2019

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

22.01.2019

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

24.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr Başvuru Adresleri:

Edebiyat Fakültesi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

İslami İlimler Fakültesi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

Güzel Sanatlar Fakültesi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

Sağlık Yüksekokulu

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin

Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Rektörlük Ek Bina Yenişehir Yerleşkesi / Mardin

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Gül Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:24, 47100 Artuklu/Mardin

Midyat Meslek Yüksekokulu

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Midyat /Mardin

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, İstasyon/Mardin

Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Savur/Mardin

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Mardin Artuklu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meydanbaşı 47100 Mardin

Kaynak : SGK Rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy istediği anları anlattı
İşte Madde madde yeni askerlik sistemi
Çeyrek altın ne kadar?
Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Erdoğan'dan yaşlılık maaşı açıklaması geldi!
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kabul edildi
MEB'den aile birliği için açıklama
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eğlence kötü bitti! Gece kulübü çıkışı ortalık karıştı
Meclis'ten yeni işe alınan sigortalılara 3 aylık destek müjdesi
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanı Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
En uygun konut kredisi veren banka hangisi?.
Haksız fiyat artışı sadece gıdada değil!
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
'Hiçbir zaman 50 puanı içime sindiremedim'
Az uyuyanlara kötü haber!
BES’te 300 milyar olsa döviz cirit atamaz
Emekliye en az bin TL
YÖK'ten görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru
Yine aynı görüntü yaşandı,yasak geldi!
Akaryakıt ürünlerine zam geldi!
Yaşlıya 601 lira maaş ve 7 ayrı destek
Devlet Bahçeli: Ana hedef, yüzde 52'nin altına düşmemek
Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor
Meral Akşener'den çok sert 'Mersin' açıklaması
Anadolu’ya kredi seferberliği
Bahçeli'den ilginç derbi yorumu!
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Sokak ortasında eşini darp eden adama esnaf dayağı
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Devlet çocuk, genç, yaşlı ve engellilere kol kanat gerdi
Bakan Selçuk: Yaşlı Bakım ve Yaşlı Destek Programı oluşturuyoruz
Cep telefonlarındaki ÖTV oranı ne kadar olacak?
Ulaştırmada görevden alma depremi!
İşte YSK'ya isimleri bildirilen Ankara ve ilçe belediye adayları
Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi
Sakarya Kışlası'nda patlama: 5 asker yaralı
Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi göz yaşlarına boğdu
Atandığı görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaybetti
1300 askeri personel alınacak! İşte şartlar...
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Görevden almalar devam ediyor! Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı
Terim iki yıldızın biletini kesti!
Meteoroloji o illeri saydı ve uyardı: Kar geliyor
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jeneratörle balık avına 10 bin lira ceza
Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
'Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'
KHK ile iade edilen öğretmen 'ek ders' ücretlerini de alacak

İlgilinizi Çekebilir