Anasayfa » İlan » Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Form.php adresinden akademik kadrolara ait başvuru formunu (öğretim yardımcıları) eksiksiz olarak iki adet doldurması gerekmektedir.

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (İlana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri/yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

5- Resmi transkript belgesi (lisans eğitimi ile ilgili)

6- ALES belgesi

7- ÖSYM tarafından yapılan YDS'den en az 50 veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge

8- Öğrenci belgesi (Araştırma görevlileri için lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge)

9- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

10- Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

Genel Şartlar

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Alesten en az 70 puan almış olmak gerekir, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve sınav sonucu değerlendirme aşamalarında ALES 70 olarak kabul edilir.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.

AÇIKLAMALAR

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3- Mezuniyet belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Transkript belgelerinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

5- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

6- Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

8- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Yeri

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

Sınav Takvimi:

İlan Başlayış Tarihi : 31.12.2018

Giriş Sınavı Tarihi : 04.02.2019

İlan Bitiş Tarihi : 14.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 28.01.2019

İlan Sıra No

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Özel Şart

1

Rektörlük

Öğr.Gör.

(Uygulamalı

Birim)

5

5

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine (Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi) görevlendirilmek üzere; Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler

Türkçe

Eğitimi

Arş. Gör.

5

1

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı mezunu olmak Yabancılara Türkçe öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Arş. Gör.

5

1

Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programlarının birinden mezun olup aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

4

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Yakınçağ

Tarihi

Arş. Gör.

5

1

Tarih Lisans mezunu olup yakınçağ tarihi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

5

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Arş. Gör.

5

1

İktisat Teorisi veya Ekonometri alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6

Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Arş. Gör.

5

1

İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler