Anasayfa » İlan » Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartlan sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Aynca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Adli Bilimler Enstitüsü

T ıp Bilimleri

Profesör

1

1

Kimya alanında doçentliğini almış olmak, Postmortem Toksikoloji ve Adli Toksikoloji alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Romatoloji alanında yan dal uzmanlığını almış olmak.

TOPLAM

8

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler