Anasayfa » İlan » Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi : 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2019 Pazartesi gilnil mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.01.2019

Sınav Giriş Tarihi : 22.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.01.2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / Kahramanmaraş Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.ksu.edu.tr

Genel şartlar

1- Belirtilen Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriiği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğeriiği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOOTUk not sistemine eşdeğerliğine üniversitemiz senatosu karar verir.

(3) İlanda belirtilmeyen hususlarda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Üsul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenen Belgeler ve Önemli Notlar

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan başvuru formu ekinde;

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkripti (onaylı)

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili) (istenmişse),

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Onaylı Hizmet Belgesi / Tecrübe Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ile birlikte SGK Hizmet Dökümü mutlaka eklenecektir.)

11- Sabıka Kaydı

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında dolturulacaktır.)

Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet / Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu / şirket / firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet / Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- İlan özel şartında sertifıka/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet

BİRİM

K.Unvanı

K.D

ADET

ALES

Y. DİL

NİTELİĞİ

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Otomotiv Teknolojisi

ögr. Gör.

1

1

70

Makine veya Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olup makine alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Laborant ve Veteriner Sağlık

Ögr. Gör.

1

1

70

-

Biyoloji öğretmenliği, Biyoloji Bölümü veya Zootekni Bölümü lisans mezunu olup zootekni veya biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler