Anasayfa » İlan » Yıldız Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarih :
Yıldız Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular 03/01/2019 - 30/01/2019 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz

olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak;

a) Son 3 (üç) yılı 10.000 (on bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezleri veya benzer yapılarda ağ ve sistem güvenliği konusunda olmak üzere en az 5 (Beş) yıl yazılım geliştirme ile ağ ve sistem güvenliği konularında çalışmış olmak

b) Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

c) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

ç) NET, Java, PHP, C/C++, C# ve Objective C programlama dillerinden bir veya birkaçında uygulama geliştirmiş ve kaynak kod güvenlik analizi gerçekleştirmiş olmak

d) Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

e) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

f) Kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak

2) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

a) Cisco Certified Internetwork Expert Security (CCIE Security)

b) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)

c) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

d) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

e) Certified Information Security Manager (CISM)

f) Offensive Security Exploitation Expert (OSEE)

g) GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester

3) Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA)

b) GIAC Critical Controls Certification (GCCC)

c) GIAC Penetration Tester

ç) GIAC Web Application Penetration Tester

d) Cisco Cybersecurity Specialist

e) Offensive Security Certified Professional (OSCP)

f) Certified Ethical Hacker (CEH) LPT Master sertifikası

g) TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı ğ) ISO/IEC 27002 sertifikası

B.2. Sistem Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası

b) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası

c) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası ç) MCITP: Server Administrator sertifikası

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

b) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

c) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

ç) Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

d) Veri yedekleme sistemlerinde (IBM Tivoli Storage Manager vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

e) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak

f) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012,... R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

g) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

ğ) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

h) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

ı) Microsoft Windows işletim sistemi için ileri derecede powershell kullanmış olmak

3) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası

b) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası

c) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi

ç) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

d) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux

e) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

f) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

g) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

ğ) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

h) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

ı) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

B.3. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 5 (Beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.

b) Net Core konusunda bilgi sahibi olmak.

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

ç) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

d) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

f) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak

g) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

ğ) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak;

test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

ı) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

i) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak

j) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

n) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak.

o) Web socket ile uygulama geliştirmiş olmak.

2) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) MCSA: Web Applications sertifikası

b) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

c) MCSD: App Builder sertifikası

ç) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification

d) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification

e) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification

f) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer

g) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer ğ) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer

h) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer ı) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer

i) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect

j) NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

k) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

B.4. Uygulama Geliştirme Uzmanı (3 Kişi, 2 Katına Kadar)

l) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (Üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak.

b) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

c) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

e) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak

f) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

g) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

i) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

j) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak.

k) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.

l) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

m) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

2) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) MCSA: Web Applications sertifikası

b) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

c) MCSD: App Builder sertifikası

d) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification

e) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification

f) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification

g) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer

h) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

i) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer

j) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer

k) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer

l) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect

m) NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

n) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

B.5. Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) Mobil teknolojiler alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

b) Apple iOS platformu için Swift, Cocoa Touch ve iOS SDK teknojilerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak

c) Android platformu için Android SDK ve JAVA yazılım dili teknolojilerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak

d) Nesne yönelimli programlama konusunda tecrübeli olmak

e) Sunucu-İstemci mimarisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak

f) HTTP, XML, JSON teknolojileri ve RESTful API / SOAP Web servis yapıları konularında bilgi sahibi olmak

g) Teknik literatürü takip edecek seviyede İngilizce bilen

h) Responsive tasarım ile geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi, Cross Device Compability konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

k) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

l) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

m) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

n) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak

o) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

p) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (SQLITE) kullanan uygulama geliştirmiş olmak

q) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

2) Eğitim veren yerli-yabancı ilgili kuruluşlardan, aşağıdaki başlıklar altında verilen sertifikalar veya bu sertifikalara denk en az iki sertifikaya sahip olmak

a) Associate Android Developer (Google)*

b) Xamarin Certified Mobile Professional

c) Developing Mobile Applications for iOS with Swift

B.6. Uygulama ve Grafik Arayüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) İlgili alanda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

b) Vektörel ve piksel tabanlı grafik programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw) ile ilgili sertifika sahibi olmak

c) Vektörel ve piksel tabanlı grafik programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw) ile proje geliştirmiş olmak

ç) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

d) HTML, CSS, Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış

olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesi prs.yildiz.edu.tr adresi idari formlar bölümünde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu" nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte en geç 30/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar (16.30) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Esenler / İstanbul adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihine kadar anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları ya da imzasız başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

2

Özgeçmiş

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan bilgi ve tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.

3

Mezuniyet Belgeleri

Aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisi ya da e-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktısı,

Eğimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği

4

KPSS Sonuç Belgesi

Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.

5

Yabancı Dil Belgesi

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.

6

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.

7

Mesleki Tecrübe Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

8

Mesleki Tecrübenin Bilişim Personeli Olarak Geçtiğini Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

9

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

10

Güvenlik Soruşturması Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

İki nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenerek fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir.

11

Adli Sicil Kaydı

E-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge

12

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Terhis veya tecil belgesi yada muaf olduğunu gösterir belge

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

9. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra No

Alınacak

Personel

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)*

1

1

10

Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı

4

23.019,92-TL

2

1

10

Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı

3

17.264,94-TL

3

1

10

Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı

3

17.264,94-TL

4

1

10

Sistem Uzmanı

2

11.509,96-TL

5

3

30

Uygulama Geliştirme Uzmanı

2

11.509,96-TL

6

1

10

Grafik Arayüz ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

2

11.509,96-TL

Toplam

8

80

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ 10.1. Adres ve Telefon Bilgileri:

21/1-1

Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası Esenler/İSTANBUL Telefon: 0212 3832260 8.2. Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin: e-mail: sozlesmeli@yildiz.edu.tr İlanen duyurulur.

Kaynak : SGK Rehberi
Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB Meclis toplantısında tarihi konuşma
Buket Aydın ile ilgili Kanal D'den flaş açıklama!
Gökçek, Kılıçdaroğlu' na 'Lütfen' diyerek çağrı yaptı!
Darbe mağdurlarına 185 milyon tazminat
Bakan Albayrak'tan önemli açıklama
AK Partili Bostancı: Zamanlaması manidar saldırı
Eşi kısmi zamanlı (part time) çalışan memura aile yardımı verilir mi?
Sürücüsüz taksi 'Şoför bey'i emekli edecek
Suudi Arabistan onlarca kişiyi idam etti
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ü köyünde bakın nasıl karşıladılar
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi
Bir belediyede daha TİS imzalandı!
Ersan ŞEN: KHK'lılar oy kullanabilir
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Türkiye'de 500-600 bin üstün zekalı çocuk bulunuyor
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kilosu 125 liradan satılıyor
YSK'dan AK Parti'ye 2 kabul, 1 ret
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Tehlike altındaki işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
DİSK 'ten EYT uyarısı! Düzenleme çözümünün reddi anlamına gelir
MHP’den yeni iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
Çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu
Deniz Çakır: Burası Arabistan mı sözünü arkadaşıma dedim
İBB Meclisi'nde Kübra Nur Uslu'dan alkış alan sözler!
Emekliye günlüğü 60 liraya tatil
Aile Bakanı'ndan istismar açıklaması
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi hakkında karar verildi!
Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek
İmamoğlu cevapladı... Erdoğan, en iyi belediye başkanı mı?
SGK Başkanı Bağlı: Kayıt dışı istihdamda büyük düşüş
Kırklareli Kofçaz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Deniz Çakır'a şok! Hapsi istendi
Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama
KADEM'den yeni nafaka tavsiyesi
Adnan Menderes Üniversitesi 48 öğretim üyesi alıyor... Başvuru nasıl yapılır?
Taşeronda yeni adım 'Gerçek kadro ve TİS' talebi gündem oluyor!
Giresun Dereli KHGB 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çalışanlar dikkat! İşte son düzenlemelere göre yıllık izinlerle ilgili haklar
DGS başvuru tarihi ne zaman? 2019 DGS başvuru kılavuzu yayında mı?
Sorunun çözümü için o personeller bakanlığın çatısına mı çıksın?
Çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu
'FETÖ ile irtibatlı 240 bini aşkın kişi hakkında adli işlem yapıldı'
Bir emeklinin maaşı 2 çalışanın sırtında
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek sınırı zorluyor
KADEM'den nafaka görüşü: Yargıtay içtihat değiştirsin
Emeklileri heyecanlandıran zam oranı
5510'da engelli aylığı nasıl düzenlenmiştir?
Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme
Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...
Erdoğan'dan Diriliş'e övgü
Emniyetten günü birlik evlere baskın
Mansur Yavaş'ın gündeminde hangi konular var?
15 yılla tazminatta sınır 1999
Gümüşhane Yeşilbuk Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osman Pamukoğlu, HEPAR'ı kapattı
TBMM’den Yavaş’a ambargo
Hasat başladı! Artık stokçular düşünsün
Memurlara dayanışma aidatı getirilebilir mi?
Kendisine yer vermeyen kadını defalarca tokatladı!
100 bin kişiye emekliliğin yolu açıldı!
Fatih Erbakan tabelayı astı! İşte yeni parti
Mart’ta çiçek açan kayısıyı Nisan’da kar vurdu
'Kredi bulamayan iktidar, işçilerin sırtından kazanmak için yol arıyor'
Çeyrek altın günü 393 liradan tamamladı
Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
Trump'tan 1915 Olayları'yla ilgili açıklaması

Benzer Haberler