Memurların maaşı neden düşük bağlanıyor?

Memurların maaşı neden düşük bağlanıyor?

Memurların maaşı neden düşük bağlanıyor?

Tarih :
Memurların maaşı neden düşük bağlanıyor?

SORU: Memurlara maaş bağlanırken katsayı düşük mü? Maaşımız neden düşük bağlanıyor?

CEVAP: Memurların maaş bağlamasında; aylık göstergeler, ek göstergeler, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı ve yürürlükte bulunan memur maaş katsayı esas alınmak suretiyle hesap edilen “emekli aylığı bağlanmasına esas aylık” tutarının, 25 yıl için %75’i, fazla her tam yıl için %1 fazlası dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında memurların aylık bağlama oranı aslında SSK’lı ve Bağ-Kur’lulara göre çok yüksek.

Ancak memurların düşük maaş almalarının en önemli sebebi;

çalıştıkları dönemlerde maaş bordrolarındaki ücret kalemlerinin tamamından SGK primi (kesenek) kesilmemesidir...

 

15 yıl fiilî hizmetle emeklilik


Emekli Sandığına tabi olan memur ve kamu görevlilerinden 15 yıl fiilî hizmet süresi bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri hâlinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.
Hizmet süresinin aylık bağlanması için yeterli olmaması hâlinde ise;

Yapılacak işlemin bir istekle emeklilik işlemi olduğu ve ilgililerin 65 yaşına kadar görevde kalarak hizmetlerini tamamlayabilme imkânları bulunduğu gözönünde tutularak,
Göreve iade edilebilecekler veya toptan ödeme işlemi yapılabilecektir.

Açıkta olanlardan mahfuz hizmeti bulunanlar


Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olan memur ve kamu görevlilerinden fiilî hizmet müddeti 15 yıl ve daha fazla olanların 61 yaşlarını da doldurmaları hâlinde istekleri üzerine kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır.

İsa KARAKAŞ

Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler