3000'den emekli olan 3600 çıkarasa yararlanabilir mi?

3000'den emekli olan 3600 çıkarasa yararlanabilir mi?

3000'den emekli olan 3600 çıkarasa yararlanabilir mi?

Tarih :
3000'den emekli olan 3600 çıkarasa yararlanabilir mi?

3000 ek gösterge üzerinden emekli oldum, 3600 çıkarsa ben de yararlanır mıyım?

5434 sayılı Kanunda yer alan hükme göre, eğer unvanların ek göstergesi değiştirilirse daha önce aynı unvandan emekli olanlar da, emekli maaşından meydana gelecek artıştan yararlanır ama emekli ikramiyesi için fark alamaz.

SORU: 22.11.1988 yılında öğretmen olarak göreve başladım.24 yıl 4 ay öğretmen olarak görev yaptım.Fakat rahatsızlığımdan dolayı rapor alarak" öğretmen olarak görev yapamaz, fakat geri hizmette çalışabilir" önerisiyle okulun idari bölümünde memur olarak çalışmaya başladım. Ek göstergem 3000 iken 2200 ek göstergeden maaş almaya başladım. Sonra 3000 ek göstergeden malülen emekli oldum. SGK bölümünde ünvanı"memur' olarak yazmaktadır. Hükümet tarafından verilmesi taahhüt edilen 3600 ek göstergeden faydalanabilecek miyim?

CEVAP:

Durumunuzu değerlendirmemiz;

Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?

5434 sayılı Kanun kurallarına tabi olan memurların aylık artışları:

5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde mevcut olan, "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. " hükmü ile sağlanmaktadır.

Hükmün Yorumu:

Memur emeklisinin kendisi, vefat halinde hak sahiplerine ödenen aylık tutarları:

-Her yıl için belirlenen memur maaş katsayısına göre artırılmaktadır.

-Şayet memurun ilk aylık bağlandığı sıradaki unvan, derece ve kademesi, göstergesi, ek göstergesi gibi aylık bağlanma tutarını etkileyecek bir değişiklikler emekli olduktan sonra gerçekleşirse, bu hükme göre bu memurun emekli aylık tutarları da bu değişikliklere göre yeniden hesap edilerek yükseltilmektedir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

SGK. Sistemlerinde görev ünvanınızın ne olarak yazıldığının bir önemi olmaz. Tüm çalışma süreleriniz içerisinde yüksek ek göstergeli hangi görevde bulunmuş iseniz bu görev hem emekli aylığınızda hem de emekli ikramiyenizde değerlendirilir.

Şayet, öğretmenlerin (polislerin, din görevlilerinin, hemşirelerin, idarecilerin) ek göstergeleri 3600 ek göstergeye yükseltilmesi durumunda belirttiğimiz hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu sizin aylıklarınızı 3600 ek gösterge üzerinden günceller, ancak bu güncelleme sadece emekli aylıklarınız üzerinde olur, daha önce almış olduğunuz emekli ikramiyesine bir katkı sağlamaz.

Bu değerlendirmeler sadece 5434 e tabi olanlar içindir, 5510 a tabi olanlar için değildir. 5510 tabi olanlar prime esas kazanç sistemi üzerinden işlem gördüklerinden, çalışma sürelerindeki statüleri bağlanacak aylık oranını artırır veya azaltır.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler