Anasayfa » Soru Cevap » Kontrole gitmeyenin istirahat parasını SGK keser mi?

Kontrole gitmeyenin istirahat parasını SGK keser mi?

Kontrole gitmeyenin istirahat parasını SGK keser mi?

"Kontrole gitmeyenin istirahat parasını SGK keser mi?

Tarih :
Kontrole gitmeyenin istirahat parasını SGK keser mi?

Sigortalının hastalanması nedeniyle SGK’nın ödemekte olduğu iş göremezlik ödenekleri bazı hâllerde SGK yaptırım niteliğinde eksilterek ödemektedir.

İş göremezlik ödeneği; kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının hastalık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış, iş göremezlik derecesi artmış veya malul kalmış ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği dörtte birine kadarı eksiltilerek ödenmektedir.

SORU: Askerliğini yapmakta olan erler sigortalı olur mu?

Firmamızda ihtiyaç duyulduğunda bazen kısa süreliğine işçi çalıştırıyoruz. Çalıştırdıklarımız arasında er olarak daha askerlik hizmeti bitmediğini beyan edenler var. Bunları sigortalı göstermek zorunlu mu?

CEVAP: fiilî askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte olup, askerlik hizmetini yapanlar, SSK (4/1-a) kapsamında çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.

Ancak, Askerlik Kanunununa göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin 3 aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için bir aydan fazlası, firarda geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmadığından, söz konusu sürelerde çalışanların SSK’lı gösterilmesi gerekmektedir.

Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanlar da bu sürede çalıştıkları takdirde SSK’lı gösterilmeleri mecburidir. Aksi takdirde SGK idari para cezası uygulamaktadır.

İsa KARAKAŞ
Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler