Anasayfa » Medya Haberleri » '30 saati aşan' fazla mesai'ye KDK kararı

'30 saati aşan' fazla mesai'ye KDK kararı

'30 saati aşan' fazla mesai'ye KDK kararı

Güvenlik Görevlisine '30 saati aşan' fazla mesai'ye KDK kararı

Tarih :
'30 saati aşan' fazla mesai'ye KDK kararı

KDK, çalışanın temel ücretinin %15'ini aşmayan fazla çalışma ücretinin 30 saati aşması halinde de ödenmesi gerektiğini, % 15'i aşması halinde de izin hakkının kullandırılması gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. … Bölge Müdürlüğü 1 GİS adlı trafo merkezinde 2001 yılından bu yana güvenlik görevlisi olarak görev yapan çalışan, mevcudu 5 kişi olan görev yerinde iki personelin emekli olması sebebiyle 2017 yılı ocak ayından bu yana 3 personelle güvenlik hizmetinin yürüttüğünü, her gün 12 saat çalışmak zorunda kaldığını, haftada neredeyse 70 saat çalıştığını, 30 saati aşan fazla çalışmasının karşılığının ödenmediğini ve bazı hafta tatili kullandırılması talebinin olumsuz karşılandığını KDK'ya şikayet etti.

KDK, çalışanın temel ücretinin %15'ini aşmayan fazla çalışma ücretinin 30 saati aşması halinde de ödenmesi gerektiğini, % 15'i aşması halinde de izin hakkının kullandırılması gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi.

Tavsiye Kararında, Hazine Müsteşarlığınca yıllık olarak belirli miktarda fazla mesai tahsisatı yapıldığını belirterek, tahsis edilen bu meblağın hiçbir şekilde aşılamadığı ve bu nedenle otuz saati aşan fazla mesai karşılığı ilgililere ödeme yapılamadığı yönündeki gerekçe hukuki dayanaktan yoksundur dedi.

Gerekçesinde, 399 sayılı KHK’nın 30’uncu maddesiyle kapsam dâhilindeki sözleşmeli personel açısından getirilen özel bir hüküme yer verdi. Anılan hüküm uyarınca söz konusu personele,zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Bu ödemenin üst sınırı ise personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamının, ilgililerin temel ücretlerinin % 15’ini geçemeyeceği şeklindeki cümle ile belirlenmiştir. dedi.

KDK, verdiği tavsiye kararında, tavan ücret %15'i aşmayan fazla çalışmayı aldıktan sonra ise, Anayasa'daki 'Angarya Yasağı' ilkelerine yer vererek, 657 sayılı Kanun’un 178/B hükmünün uygulanabileceği, başka bir ifade ile ilgili personele fazla çalışmasına karşılık izin hakkı verilmesinin mümkün olduğu sonucuna ulaştı.

 

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler