Anasayfa » Sigortalı » Çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz

Çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz

Çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alan programla çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu iş için bir çok sigotalı ciddi paralar ödemektedir. Bu tür sorular için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Yapılması gereken sadece gerekli verilerin kutucuklara yerleştirilmesidir. Bu veriler kutucuklara yerleştirildikten sonra hesapla tuşuna basarak ne zaman emekli olacağınız ortaya çıkacaktır. Yazının detaylarını öğrenmek için başlığa tıklayınız.

Tarih :
Çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının "http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" adresinden de çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu nedenle bu tür sorular için kimseye paranızı kaptırmayın. Bu konuyla ilgili detay açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Sigortalıların yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma şartları;

- 08/09/1999 (hariç) tarihinden önce sigortalı olanlar,

- 08/09/1999 (dahil) ila 30/04/2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar,

- 01/05/2008 ve sonrasında sigortalı olanlar,

Şeklinde farklılaşmaktadır.

08/09/1999 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

4 (a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu şartlar, 08/09/1999 tarihi itibariyle kadın sigortalılar için 18 yıl (08/09/1981 tarihinden önce sigortalı olanlar), erkek sigortalılar için 23 yıl (08/09/1976 tarihinden önce sigortalı olanlar) ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar için uygulanmaktadır.

Belirtilen tarihlerden sonra sigortalı olanların hangi yaş ve gün sayısı üzerinden emekli olabilecekleri, 23/05/2002 tarihindeki sigortalılık süreleri esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

23/05/2002 tarihindeki sigortalılık süreleri esas alınarak belirlenen sigortalılık başlangıç tarihlerine göre tabi olunacak kademeli geçiş süreci aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

4 (a) Kapsamındaki Kadın Sigortalılar

Sigortalılık Başlangıcı Süre Yaş Gün
08/09/1981 öncesi ise 20 --- 5000
09/09/1981 -23/05/1984 20 40 5000
24/05/1984 -23/05/1985 20 41 5000
24/05/1985 -23/05/1986 20 42 5075
24/05/1986 -23/05/1987 20 43 5150
24/05/1987 -23/05/1988 20 44 5225
24/05/1988 -23/05/1989 20 45 5300
24/05/1989 -23/05/1990 20 46 5375
24/05/1990 -23/05/1991 20 47 5450
24/05/1991 -23/05/1992 20 48 5525
24/05/1992 -23/05/1993 20 49 5600
24/05/1993 -23/05/1994 20 50 5675
24/05/1994 -23/05/1995 20 51 5750
24/05/1995 -23/05/1996 20 52 5825
24/05/1996 -23/05/1997 20 53 5900
24/05/1997 -23/05/1998 20 54 5975
24/05/1998 -23/05/1999 20 55 5975
24/05/1999 -08/09/1999 20 56 5975
4 (a) Kapsamındaki Erkek Sigortalılar
Sigortalılık Başlangıcı Süre Yaş Gün
08/09/1976 öncesi ise 25 --- 5000
09/09/1976 -23/05/1979 25 44 5000
24/05/1979 -23/11/1980 25 45 5000
24/11/1980 -23/05/1982 25 46 5075
24/05/1982 -23/11/1983 25 47 5150
24/11/1983 -23/05/1985 25 48 5225
24/05/1985 -23/11/1986 25 49 5300
24/11/1986 -23/05/1988 25 50 5375
24/05/1988 -23/11/1989 25 51 5450
24/11/1989 -23/05/1991 25 52 5525
24/05/1991 -23/11/1992 25 53 5600
24/11/1992 -23/05/1994 25 54 5675
24/05/1994 -23/11/1995 25 55 5750
24/11/1995 -23/05/1997 25 56 5825
24/05/1997 -23/11/1998 25 57 5900
24/11/1998 -08/09/1999 25 58 5975

08/09/1999 tarihinden önce hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başlamış olan ve 23/5/2002 tarihi itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 50, erkek ise 55 yaş şartı ile birlikte 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirememiş olan sigortalılar, söz konusu şartların yerine getirileceği tarihe göre kademeli yaşa tabi tutulmakta olup, yaş şartları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

15 Yıl Sigortalılık Süresi, 3600 Gün ve Kadınlarda 50, Erkek 55 Yaşın Yaş
Kadın Erkek
23/05/2002 ve öncesinde tamamlanması 50 55
24/05/2002 -23/05/2005 52 56
24/05/2005 -23/05/2008 54 57
24/05/2008 -23/05/2011 56 58
24/05/2011 -23/05/2014 58 59
24/05/ 2014 sonrasında tamamlanması 58 60

01/05/2008 VE SONRASINDA SİGORTALI OLANLAR

İlk defa 01/05/2008 ve daha sonraki tarihlerde sigortalı olanlardan; 4 (a) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartları aranmaktadır.

Söz konusu yaşlar, 01/01/2036 tarihinden sonra emekli olacaklarda kademeli bir artışla erkeklerde 2044 yılında, kadınlarda ise 2048 yılında 65 olarak öngörülmekle birlikte, aylık bağlanması için aranan 7200 veya 9000 gün prim ödeme şartının yerine getirildiği tarihte geçerli olan yaş hadleri uygulanmak suretiyle sigortalılar emekli olabileceklerdir.

Prim ödeme gün sayısının tamamlanacağı tarihe göre kademeli geçiş süreci aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Prim Ödeme Gün Sayısını Aşağıdaki Aralıkta Tamamlayanlar Yaş
Kadın Erkek
01/01/2036 -31/12/2037 59 61
01/01/2038 -31/12/2039 60 62
01/01/2040 -31/12/2041 61 63
01/01/2042 -31/12/2043 62 64
01/01/2044 -31/12/2045 63 65
01/01/2046 -31/12/2047 64 65
01/01/2048 tarihinden itibaren 65 65

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda ileri yaşta olan sigortalılar için genel şartlar arasında yer alan düzenlemeye göre, sigortalılar için öngörülen yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün prim ödenmiş olması halinde de aylık bağlanabilmektedir.

5400 gün prim ödeme şartı 4 (a) kapsamındaki sigortalılar için 2008 yılından başlamak üzere kademelendirilmiş olup, gün sayısına ilişkin geçiş süreci aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sigortalılık Başlangıcı Gün sayısı
01/05/2008 - 31/12/2008 4600
01/01/2009 - 31/12/2009 4700
01/01/2010 - 31/12/2010 4800
01/01/2011 - 31/12/2011 4900
01/01/2012 - 31/12/2012 5000
01/01/2013 - 31/12/2013 5100
01/01/2014 - 31/12/2014 5200
01/01/2015 - 31/12/2015 5300
01/01/2016 - 5400

ÖZEL EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan, işe başladığı tarihten önce malül olan, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar veya erken yaşlanan sigortalılar özel olarak korunmakta ve bunların daha kolay şartlarda emekli olabilmelerine imkan tanınmaktadır.

5510 sayılı Kanunda, 2008/Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı olacaklar için de benzer düzenlemeler yer almakta olup, bu tarihten önce 4 (a) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kazanılmış hakları korunmuştur.

SAKATLIĞI NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLAR

06/08/2003 tarihi itibariyle 12 yıldan fazla sigortalılık süresi olan, bir başka deyişle 06/08/1991 tarihinde önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazananlara 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olunması şartıyla yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Belirtilen tarih itibariyle 12 yıldan daha az sigortalılık süresi olanların emeklilik koşulları, sakatlık dereceleri ve sigortalılık süreleri esas alınarak kademelendirilmiş, bunların emekliliğe hak kazanma koşulları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sigortalılık Başlangıcı I. Derece Sakat (% 80 ve üzeri) II. Derece Sakat (% 60-% 80) III. Derece Sakat (% 40-% 60)
Süre Gün Süre Gün Süre Gün
06/08/1991 öncesi 15 yıl 3600 15 yıl 3600 15 yıl 3600
07/08/1991 -06/08/1994 15 yıl 3600 15 yıl 8 ay 3680 16 yıl 3760
07/08/1994 -06/08/1997 15 yıl 3600 16 yıl 4 ay 3760 17 yıl 3920
07/08/1997 -06/08/2000 15 yıl 3600 17 yıl 3840 18 yıl 4080
07/08/2000 -06/08/2003 15 yıl 3600 17 yıl 8 ay 3920 19 yıl 4240
06/08/2003 -Ekim/2008 15 yıl 3600 18 yıl 4000 20 yıl 4400

06/08/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlara ise ilgili mevzuat gereği;

- Birinci derece sakatlığı olanlara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün,

- İkinci derece sakatlığı olanlara 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün,

- Üçüncü derece sakatlığı olanlara 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması şartıyla aylık bağlanmaktadır.

ÇALIŞMA GÜCÜNDE KAYBI OLAN SİGORTALILAR

2008/Ekim ayından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranı;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılanlara en az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün,

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Çalışma gücündeki kayıp oranına göre yerine getirilmesi gereken gün sayısı şartları, 4 (a) kapsamındaki sigortalılar için kademelendirilmiş olup, gün sayısına ilişkin geçiş süreci aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sigortalılık Başlangıcı Çalışma Gücü Kayıp Oranı
% 50 - % 59 % 40 - % 49
2008/Ekim - 31/12/2008 3700 4100
01/01/2009 - 31/12/2009 3800 4200
01/01/2010 - 31/12.2010 3900 4300
01/01/2011 - 31/12/2011 4000 4400
01/01/2012 - 31/12/2012 4100 4500
01/01/2013 - 31/12/2013 4200 4600
01/01/2014 - 31/12/2014 4300 4680
01/01/2015'den sonra 4320 4680

ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE MALÜL OLANLAR

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayından önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte malül olan 4 (a) kapsamındaki sigortalılara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme koşuluyla yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıl sigortalılık süresi ve 3960 gün prim ödeme şartıyla emekli aylığı bağlanmaktadır.

Söz konusu 3960 gün prim ödeme şartı 4 (a) kapsamındaki sigortalılar açısından,

- 2008/Ekim ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 3700 gün,

- 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere,

kademelendirilmiştir.

MADEN YER ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

2008/Ekim tarihinden önce 4 (a) kapsamında sigortalı sayılanlardan; maden işyerlerinin yer altı işyerlerinde münavebeli işlerde çalışanlar 25 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün, sürekli işlerde çalışanlar ise 20 yıl ve 5000 gün üzerinden yaş koşulu tabi olmaksızın aylık bağlanmasına hak kazanmaktadır.

Ayrıca, 50 yaşını dolduran ve çalışmalarının en az 1800 gününü maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçirmiş olanlardan;

- 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara 5000 gün veya 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün,

- 09/09/1999 tarihi ile 2008/Ekim ayı arasında çalışmaya başlayanlara 7000 gün veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün,

prim ödeme şartlarının yerine getirilmiş olması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Maden işyerlerinin yer altı işlerinde Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanlara; 55 yaş, 20 yıllık sigortalılık süresi en az 7200 gün prim ödeme şartlarının yerine getirilmiş olması durumunda yaşlılılık aylığı bağlanmaktadır.

Diğer taraftan, yer altı işlerinde geçen çalışmaların her yılı için 180 günlük süre bunların toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilmekte ve ayrıca bu şekilde ilave edilen süreler bu işyerlerinde en az 1800 gün çalışması olanların emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALILAR

Erken yaşlanma olgusu, özürlü veya malul emekliliği gibi çok yaygın bir uygulama alanına sahip değildir. Yaşlılık aylığından yararlanılması için aranan yaş şartının yerine getirilememesine rağmen, bulunduğu yaş itibariyle yaşlılık aylığı bağlanması için aranan yaştaki bir insan kadar yaşlanmış ve çalışma gücü bu düzeye düşmüş olan sigortalılar erken yaşlanmış olarak kabul edilmektedir.

Sigortalıların erken yaşlanmış durumda olup olmadıklarının tespiti, yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi suretiyle yapılmaktadır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra erken yaşlandığı tespit edilen sigortalılara aylık bağlanabilmesi için, 55 yaş ve en az 5400 gün prim ödeme şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
4 bilezikle girdiği hayvancılık işiyle servetine servet kattı!
Bugün seçim olsa partiler ne kadar oy alır?
11. Kalkınma Planı, TBMM'de kabul edildi
20 yıl 47 yaş ve 5450 gün şartlarına tabisiniz
Memurlukta mülakat engeli!
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Simpaş El Sanatları 43 İşçi Alacak
Engelli çocuğu olan çalışan anne erken emekli olabilir
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
Ünlü sunucuya operasyonda gözaltı kararı!
İki ayda bir 550 TL! Başvuran alıyor...
İŞKUR, acil 46 bin işçi arıyor'! İşte meslek ve sayılar...
Hakan Atilla bugün tahliye oluyor
Tutuklu vali yardımcısının eşine ‘Bylock’ gözaltısı
Balıkesir Sinjet Jeotermal 3 İşçi Alacak
Karaya oturan gemi Yargıtay'ı bekliyor
Kütahya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Asgari ücret saat başına 15 dolara yükseltildi
Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak
Minibüslerde 'Günay' denetimi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mansur Yavaş, gelir için, arsa satacak
İzmir Menderes Belediyesi 5 İşçi Alacak
4. kattan düşen sevgilisinin başında böyle ağlamıştı! Yeni gelişme
Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor
MHP'den sert tepki: Asıl maksadını gizliyor
Taşeronda belediye ve 4/D kadrosu iki basit çözüm istiyor!
Yaptıkları çileden çıkarmıştı! Belediye işçisine ibretlik görev
Hakan Atilla beraatini böyle duyurdu!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi
Kuzey Irak'ta 1 asker şehit
Hakim savcı adaylarına: Ahali ile yüz göz olmayın!
Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü
Kurban bayramı dolandırıcılarına dikkat
AYM'den BDP'nin yürüyüşüne katılan memur için önemli karar
Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatımı, yapılandırma, yeni prim...
2.660 dolar maaşla Türk çalışan arıyor
Altın fiyatları el yakıyor!
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer Haberler