Anasayfa » Medya Haberleri » 'Kocasını parmağında oynatır' deyince olanlar oldu!

'Kocasını parmağında oynatır' deyince olanlar oldu!

'Kocasını parmağında oynatır' deyince olanlar oldu!

'Patron Kocasını Parmağında Oynatır' deyince işten atıldı!

Tarih :
'Kocasını parmağında oynatır' deyince olanlar oldu!

Patronun eşi ile ilgili sarf ettiği sözler çalışanın başını yaktı.

'KOCASINI PARMAĞINDA OYNANIR'

Patronun eşi ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle, işverenlik tarafından tazminatsız olarak işine son verildi. Yerel Mahkeme, çalışanın, patronuna yönelik 'Kocasını parmağında oynatır' sözleri ile, tazminatsız atılmasını haklı bulurken, Yargıtay, çalışanın tazminat talebini kabul etti.

İddiaya göre, Bir fabrika 'soğutma'cısı, işyerinde patronu hakkında bazı sözler sarfetti. Sözleri diğer çalışanlar tarafından patrona haber verilince de işine son verildi.

TAZMİNATLARINI İSTEDİ

Atılmanın şokunu yaşayan çalışan, kendisi hakkında itham edilen sözleri söylemediğini iddia etse de tazminatsız işine son verildi. Olayın şokunu yaşayan çalışan ise doğruca mahkemede dava açarak, alacakları ile birlikte ihbar ve kıdem tazminatını da istedi.

İŞ MAHKEMESİ: PATRON HAKLI!

Çalışan feshin haksız olduğunu ileri sürerek tazminat ve alacaklarını istedi. İşveren ise, feshin haklı olduğunu öne sürdü.

İşyeri tutanaklarını inceleyen Yerel Mahkeme, feshin haklı olduğuna karar vererek çalışanın davasını reddetti.

İşyeri çalışanı kararı temyiz etti.

YARGITAY'DAN ÇALIŞANA TAZMİNAT

Dosyayı yeniden değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın 'patron kocasını parmağında oynatır' şeklindeki sözlerin tanık ifadeleri olduğunu, işverenin kendisinin bizzat duyumu olmadığını ve kaldı ki, bu sözleri kendisi sarfetmiş olsa idi dahi haklı fesih ağırlığında olamayacağını değerlendirdi. Böylece,çalışanın tazminatlarını alabileceğine hükmetti.

Karardan,

'....Yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının işverenin eşi ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle iş akdinin davalı işverenlik tarafından haklı nedenle feshedildiği sonucuna varılmış ise de mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun düşmemektedir.

Davacıya atfedilen davalı işverenin eşiyle ilgili sözler, 4857 sayılı Yasanın 25/2-b maddesi kapsamında değerlendirilebilecek ağırlıkta bulunmadığı; kaldı ki bu sözlerin doğrudan davacıya ait olmayıp başka biri tarafından sarf edildiğinin dinlenen tutanak tanığı M.. G..' in yeminli beyanından anlaşılmakla, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığından bahsedilemeyeceği göz önüne alınarak davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu bu taleplerin yazılı şekilde reddine kararı verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir...'

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler