Anasayfa » İlan » Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

İlan olunur.

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADRO

ADEDİ

DRC.

UNVAN

ALES

YDS

veya

Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/

Eczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

İşletme bölümü lisans mezunu olmak ve sayısal yöntemler bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/

Eczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/

Eczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Eczacılık alanında tezli

yüksek lisans yapmış olmak.

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Diyaliz Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, dahiliye veya cerrahi hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Diyaliz Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelemek kaydıyla lisans sonrası diyaliz ünitesi veya nefroloji

servisinde çalışmış olmak

Şiran Mustafa Beyaz MYO/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/Acil Durum ve Afet Yönetimi Pr.

2

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Afet Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Şiran Mustafa Beyaz MYO/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/Acil Durum ve Afet Yönetimi Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Biyoloji lisans mezunu olup, Afet Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Torul MYO/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü/Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu olup, Hukuk

Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, veya İşletme Lisans Mezunu olup, Yönetim ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Torul MYO/Hukuk Bölümü/

Adalet Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

İletişim Fakültesi Lisans Mezunu olup, Halka İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak,

belgelendirmek kaydıyla çağrı hizmetlerinde en az bir yıl tecrübeye sahibi olup, sosyal medya okuryazarlığı belgesine sahip olmak.

İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Psikolojisi ABD

1

6

Arş. Gör

70

50

Din Psikolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir ABD

1

6

Arş. Gör

70

50

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında veya Tefsir Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji

Bölümü/Kurumlar Sosyolojisi ABD

1

6

Arş. Gör

70

50

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Telekominikasyon ABD

1

6

Arş. Gör

70

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektronik ve Haberleşme anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/Fiziki Coğrafya ABD

1

6

Arş. Gör

70

50

Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya alanında doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Halk Sağlığı Hemşireliği ABD

I

6

Arş. Gör

70

50

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Beden Eğitimi ve Spor YO/Antrenörlük

Eğitimi Bölümü/Antrenörlük Eğitimi ABD

1

6

Arş. Gör.

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi BölümüLisans

Mezunu Olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Alanında Tezli yüksek lisans yapıyor olmak

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

:25 Mart 2019

Son Başvuru Tarihi

:08 Nisan 2019

Ön Değerlendirme Tarihi

: 10 Nisan 2019

Sınav Giriş Tarihi

:12Nisan2019

Sonuç Açıklama Tarihi

:15 Nisan 2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

: www.gumushane.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirirle ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf(l adet)

10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kunım ve kuruluşu/şirket/fınnadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalmın/bilim dalmın/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kunımlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kaynak : SGK Rehberi
AYM'nin gazetecilerle ilgili kararı Resmi Gazete'de
İhracat düştü, domatesin fiyatı dibe vurdu
Özel ders almadan LGS'de Türkiye birincisi oldu
Ağıralioğlu: Bizim çocuklar tabletlerle ev yapıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 11 İşçi Alacak
Bayburt Belediyesi'nin de borcu açıkladı
Türkiye'nin ilk Arapça ilahiyat programı açıldı
3 soruda emekli maaşının yüksek olmasında neler etkili oluyor?
Destici'den seçimlerde yüzde 45 yorumu...
Depoları fulleyin! Pompada yeni zam bekleniyor
Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin 163 lira ceza
Karamollaoğlu 'Türkiye'nin sistem değişikliğine ihtiyacı var'
400 liralık safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar
Dikkat! Erken ölüm sebebi...
Dilipak 'İmamoğlu nereye koşuyor?'
İşte Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı!
Meclis tatile girmiyor! Çalışma süresi uzatıldı
Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 58'i gördü
Bakaya kalanlar, günlük idari para cezası ödeyecek
Patron veremedi devlet ödeyecek
3+1 düzenlemesinin ilk bölümü Genel Kurul'da kabul edildi
Çalışmalar başladı, köprüde yoğunluk var
Ortak Türk televizyonu kurulacak
Kırklareli Kofçaz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
1 milyon memuru ilgilendiriyor! İşte derece sorunun çözümü...
27 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
İlk defa drone gören masum çocuklar
Ali Babacan kulisini Fatih Altaylı duyurdu!
ABD'ye 'F-35'i almayalım' teklifi masada
Hacı adayları 'sıfır atık' bilinciyle ibadet edecek
Yalova Yaski Birlik 1 İşçi Alacak
Eskişehir'de sağanak sonucu yollar göle döndü
Türkiye'de ilk kalp naklini yapan doktor hayatını kaybetti

Benzer Haberler