Anasayfa » İlan » İzmir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

İzmir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

İzmir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

KONAK HİZMET MERKEZİ

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 29 Mart 2019
Yayınlanma Tarihi : 25 Mart 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Genel Hususlar:


1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:


İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA ALINACAK OLAN ENGELLİ PERSONELDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • 657 DMK'nın 53' üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Yaptırılacak Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.(Engelli Raporlarının İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Engelli Raporları olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.)
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak (son bir yıl içerisinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle ayrı adreste geçen süre dikkate alınmaz)
 • Temizlik kolunda görevlendirme yapılacağından, (engel durumu engel oranı) işe uygun olanların başvurusu değerlendirilecektir.
 • Maaş ve Özlük hakları; kurumuzda Temizlik kolunda çalışan işçiler ile aynı şartlarda olacaktır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.Maddesinde "Kamu Kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." denilmektedir. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Belge Teslim Tarihi - Yeri ve İstenen Evraklar :

 • Evrakları tam ve eksiksiz teslim edenler arasından, noter kurası ile belirlenecektir. Evrak teslimi yapmayan adaylar kuraya dahil edilmeyeceklerdir.
 • İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 03/04/2019-05/04/2019 tarihleri arasında saat 17.00' a kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Vilayet Blokları F Blok K: 4 Konak/ İZMİR adresine bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

ENGELLİ İŞÇİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • Öğrenim Seviyesi :İlköğretim veya Lise Mezunu Olmak,
 • Diploma Aslı veya Fotokopisi (Diplomanın aslı başvuruda mutlak getirilmelidir.)
 • Sağlık Raporu ( Engelliler için durum bildirir rapor)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyeceklerdir.
 • Kura sonucu oluşan asil ve yedek listeler İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesi www.izmir.pol.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
  Başvuru yapan adayların başvuru sürecini ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün internet adresinden(
  www.izmir.pol.tr ) takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kura Tarihi ve Yeri :

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saati

Valilik Mavi Salonda 08/04/2019 14:00-15:00

Vilayet Blokları K: 2 Konak/ İZMİR

Mülakat Tarihi ve Yeri :

Mülakat Yeri Mülakat Tarihi Mülakat Saati

İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü 11/04/2019 14:00-15:00

Kat:4 Konak / İZMİR

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Beden İşçisi (Temizlik)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18--(29.03.2001 - - -
Erkek 18--(29.03.2001 - - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Valilik Mavi Salon Vilayet Blokları K: 2 Konak/ İZMİR08.04.201914:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hizmet Binaları ve Merkez İlçe Hizmet Binaları
İZMİR / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALİAĞA, BAYINDIR, BERGAMA, BORNOVA, ÇEŞME, DİKİLİ, FOÇA, KARABURUN, KARŞIYAKA, KEMALPAŞA, KINIK, KİRAZ, MENEMEN, ÖDEMİŞ, SEFERİHİSAR, SELÇUK, TİRE, TORBALI, URLA, BEYDAĞ, BUCA, KONAK, MENDERES, BALÇOVA, ÇİĞLİ, GAZİEMİR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, BAYRAKLI, KARABAĞLAR, İZMİR/MERKEZ

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No4890500 / 5223
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 3
Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli


Kaynak : SGK Rehberi
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Türkiye ile Katar arasında önemli iş birliği! İmzalar atıldı
Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu
Binali Yıldırım: "Ekrem Bey, yalanı alışkanlık haline getirdi"
Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı sorusu
Maaş varsa nafaka yok! Yargıtay'dan emsal karar...
Bakan Turhan son noktayı koydu: İlk kazma vurulacak
Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu
YSK soru ve cevapları yayımlandı
Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Yıldırım ve İmamoğlu'nun İstanbul için vaatleri
Gram altın 9 ayın zirvesinde
Sözleşmeliler 'kadro' için buluşuyor!
Dilenciden polise şoke eden sözler!
Belediye meclis üyesi kaza yaptı, eşi öldü
Ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
'Belediyelerde yaklaşık 14 bin üyemiz istifa ettirildi'
Babaların çalışma hayatındaki hakları nelerdir?
MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Kazada hayatını kaybeden 2 genç asli kusurlu sayıldı
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu karşılaşmasında konuşulan her şey
Yargıtay: 'Allah belanı versin' hakaret değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!
Tiyatro ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
Askere erken emeklilik
Şehir canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı

Benzer Haberler