O meslekte atananlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilecek mi?

O meslekte atananlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilecek mi?

Öğretmen iken 1. dereceli ilçe müdürü kadrosuna atananlar, öğretmenlerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması halinde bu artıştan faydalanabilecektir.

Tarih :
O meslekte atananlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilecek mi?
SORU: Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaktaydım. 68/b maddesinden başka bir kurumda 1. derece genel idare hizmetleri sınıfında ilçe müdürü olarak atandım. Öğretmenlere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeden sonradan faydalanabilir miyim ? Yoksa 3000 ek göstergeden mi faydalanacağım.

CEVAP: Ek gösterge artışları sadece 5434 e tabi memurlar için fayda sağlamaktadır.

Ek göstergeli görevden daha düşük bir ek göstergeli göreve geçerek veya sınıf değiştirerek görevini devam ettiren memurların ek gösterge haklarını koruyan madde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanun ek madde 67 hükmüne göre;

Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler.

Yani, daha önce atanmış oldukları görevlerin ek göstergeleri yüksek iken, sonrasında düşük ek göstergeli bir göreve atananlar, emekliliklerinde ek gösterge arasındaki fark tutarlarının tamamını kendileri tarafından karşılandığında, yüksek ek göstergeden yararlanabilmektedirler. Ek gösterge eşitliğinde ise herhangi bir fark ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, sınıf değişikliğinde kariyer uygulaması bulunmaktadır.

Emeklilikte kariyer uygulaması, 148 Numaralı Devlet Memurları Genel Tebliği ile gösterildiği şekilde yapılmaktadır. Tebliğ kurallarına göre, bir memur sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına geçiş yaptığında önceki memur statüsünün ek göstergesinden yararlanması için mutlaka 1 ile 4 üncü dereceli bir kadroya atanmış olması gerekiyor. Yok atanmamış ise ek göstergeden yararlanamıyor. Yani bir öğretmen eğitim öğretim sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına bir müdür kadrosuna atandığı esnada müdür kadrosu 1 ile 4 üncü dereceli bir kadro ise bu memur 1 inci dereceye yükseldiğinde yüksek okul mezunu müdürün ek göstergesi olan 2200 ek gösterge değil, öğretmenin ek göstergesi olan 3000 ek göstergeyi alabiliyor.Atanılan kadronun ek göstergesi eşit ise hiçbir işleme gerek kalmıyor.

Ayrıca, bu şekilde öğretmen iken müdür kadrosuna 1-4 arası kadroya atanılmış ise, yapılması beklenilen yeni düzenlemede öğretmenin ek göstergesi 3600 olduğunda, sınıf değiştiren öğretmen de 3600 ek göstergeden yararlanabilir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Büyük bir beklenti içerisine giren öğretmen, hemşire, polis, din hizmetleri sınıfına dahil olanlar, idarecilik görevinde bulunanların ek göstergeleri 2200 veya 3000 ek göstergeden 3600 ek göstergeye yükseltilmesi durumunda, sizin de sınıf değiştirdiğiniz esnada 1-4 arasında bir kadroya müdür olarak atanmış olmanız nedeniyle öğretmenlerin ek göstergesi 3600 e yükseltildiğinde sizin de yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Aslında, ek göstergeler bir grup olarak çıkması beklenilmektedir. Bu grubun içerisinde diğer idarecilerin de olacağı belirtilmiştir. Bu durumda sizin de idareci ünvanı olan Müdür kadronuzdan dolayı da 3600 ek göstergeyi kazanabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler