Kadro alan taşeronun hizmet kolu değişebilir mi?

Kadro alan taşeronun hizmet kolu değişebilir mi?

Taşerondan kadroya geçen işçilerin hizmet kolu değişebilir mi?

Tarih :
Kadro alan taşeronun hizmet kolu değişebilir mi?

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen işçilerin hizmet kolunun değiştirebilmesi mümkün müdür?

Bilindiği üzere, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesine göre 04 Aralık 2017 tarihi itibarıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan taşeron personelden ilgili kanunda yazılı şartları taşıyan ve kurumlarınca yapılan yazılı/sözlü sınavlar sonucunda başarılı olanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine göre -SÜREKLİ İŞÇİ- kadrolarına geçirildi.

Diğer bir bilinen ancak görmezden gelinen husus ise taşeron personel, kadroya geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmelerine aykırı olarak farklı hizmetlerde görev yürütmekteydi. Örneğin, temizlik hizmeti ihalesi üzerinden çalıştırılan personel büro hizmetlerinde görevlerini ifa etmekteydi. Zaman zaman bu yasal olmayan örnekler, kurumların kendi personeli arasında huzursuzluğa sebebiyet verse bile, bu sorun hep halının altına atıldı. Ancak, kadroya geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte işçiler hizmet kollarının fiilen yaptıkları işlere uygun hale getirilmesini isteyerek, bu sorunun çözümü için kurumlarına başvuru yapmaktadırlar.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddenin 5 inci fıkrasında; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve BİRİMDE GEÇİŞ İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCEKİ İHALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE İSTİHDAM EDİLEBİLİR...." hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla, bu yer verdiğimiz hüküm kurumların hizmet kolu değiştirmelerini engelleyerek sorunun büyümesine, kişilerin ise halen yaptıkları işlerle Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen meslek kodları arasındaki uyuşmazlığın devam etmesine sebebiyet vermektedir.

Bu bakımdan, konu hakkında aksi bir üst düzenleme yapılmadıkça ne kurumların ne de bu durumda olan kişilerin sorunlarının kısa vadede düzelmesi zor gözükmektedir !

Yavuz Selim KAPLAN

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler