Anasayfa » İlan » Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet

cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını

yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. "

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi

ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten

itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ

BÖLÜM/

ANABİLİM

DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Böl. Anatomi ABD

Doçent

1

1

Doktorasını ve doçentliğini Tıp Anatomi alanında almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Böl. Nöroloji ABD

Doçent

1

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Hemifasiyal spazmın elektrofizyolojik ve radyolojik bulgularının korelasyonu ile ilgili

çalışması olmak. Uyku bozuklukları konusunda eğitim almış olmak.

Dahili Tıp

Bilimleri Böl.

Çocuk Ergen ve Ruh Sağ.

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile prematüre doğum arasındaki ilişkiyi inceleyen Metaanaliz çalışması olmak.

Dahili Tıp

Bilimleri Böl.

Enfeksiyon Hast. ABD

Doçent

1

1

İki aşamalı hemorajik şok modelinde hipoterminin iskemik akımlar ve akciğer üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, Viral hepatitler alanında deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri Böl. Anestezi ve

Reanimasyon

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Günübirlik diz artroskopilerinde intratekal uygulanan hiperbarik bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri Böl.

Acil Tıp ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

2

Nazal kırıklı hastaların ultrasonografik ve radyografik değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Böl.Kadın

Hast. ve

Doğum ABD

Doçent

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Gebelikte erken membran rüptürü vakalarında fetal timus boyutlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Genel Cerrahi

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Böbrek nakil sonrası graft fonksiyonlarının takibinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Ortopedi ve Travmatoloji

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Femur uzatma cerrahisi teknikleri ve rotator manşet cerrahi tamir yöntemleri hakkında deneysel

biyomekanik uluslararası çalışmaları olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve

Sanatları Böl.

İslam Tarihi

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Kadı sicilleri üzerine doktora yapmış olmak.

BALIKESİR MYO

Madencilik ve Maden Çık.

Böl. Maden Tekn. Prog.

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olup, Flotasyon Kimyası ve Cevher Morfolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu!
Bakanlıktan açıklama: 15 yıl sonra tarım şurası yapılacak
Türk Kızılayı Çağrı Merkezi Operatörü Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı vatandaşları SMS yoluyla uyardı!
TBMM Genel Kurulu toplandı
Kastamonu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
18 yaşından önceki primler geçerli mi?
Kocaeli SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ünlü iş adamı yoğun bakımda
'Taşeronda belediye, TYP, şoförler işten çıkarılıyor!'
Hastanede yangın çıktı, 27 hasta tahliye edildi
Belediye çalışanına 3600 ek gösterge
'Davutoğlu: Abdullah Gül, siyaset peygamberi gibi davranmaktan vazgeçmeli'
Çinliler 4 yıl sonra onun için geliyor
Bu gece Ay tutulması gerçekleşecek
Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto: Alanı terk ettiler
Akşener ifadesinin alınması için Başsavcılığa başvurdu
Kocaeli SGK İl Müd. Engell İşçi Alım İlanı
Oruç Reis gemisi de Akdeniz'e gönderilecek
Herkes merak ediyordu! Erdoğan, Şimşek'e teklif sundu mu?
Sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama nasıl yapılır?
Motorine 18 kuruş, benzine 20 kuruş zam

Benzer Haberler