Anasayfa » İlan » TÜBİTAK alacağı 142 Araştırmacıya ne kadar ücret ödeyecek?

TÜBİTAK alacağı 142 Araştırmacıya ne kadar ücret ödeyecek?

TÜBİTAK alacağı 142 Araştırmacıya ne kadar ücret ödeyecek?

Son müracaat tarihi 5 Mayıs 2019. Başlangıç ücreti minimum net 6.100 TL civarında olacak. Yıllık 4 ikramiye alacaklar. Performans durumuna göre ise ücret artmaktadır.

Tarih :
TÜBİTAK alacağı 142 Araştırmacıya ne kadar ücret ödeyecek?

BİLGEM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.1

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek projelerde Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Yazılım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 20

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) tecrübesine sahip olmak.

C ya da Assembly programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine

sahip olmak.

İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipc, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Multi-process, multi-thread uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

ARINC 653 ya da POSIX gibi işletim sistemi arayüzleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çekirdek modülü, aygıt sürücüsü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Aygıt sürücüleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İşlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Dosya sistemlerinin (FAT, VFS, EXT3, NFS, vb.) yapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Ağ katmanları (Link, IP, Transport, App.) protokolleri (UDP, TCP, TFTP, ARINC 664, vb.) ya da ara katman yazılımları (DDS, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

GPU mimarileri ve grafik kütüphaneleri (OpenGL, ARINC 661, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Paralel programlama dilleri (OpenCL, CUDA, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe

sahibi olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

GNU tool chain, make file ve shell scripting hakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak.

IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, Rational ClearCase,

Rational ClearQuest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda tecrübe

sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.2 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Şematik ve PCB tasarım araçları (Cadence, Altium, Orcad, Protel, Mentor vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak.

Devre simülasyon programlarını (PSIM, Spice vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.3 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde C++ Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 14 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C++ yazılım dilinde kendini geliştirmeye istekli olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı pratiklerini

edinmeye hevesli olmak.

Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML hakkında uzmanlaşmayı hedeflemek.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.4 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Java Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 8 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Java yazılım dilinde kendini geliştirmeye istekli olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı pratiklerini öğrenmeye açık olmak.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.5 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Raylı Ulaşım Sistemleri alanında yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik ve Kontrol Donanım ve Yazılımlarının Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek.

5.2.3- Uzun saha çalışmalarına katılım ve seyahat engeli olmamak.

5.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Fonksiyonel emniyet ve hatada güvenli yazılım geliştirme standartları hakkında tecrübe sahibi olmak.

PLC üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Ayrık Olay Sistemleri (Discrete Event Systems) tecrübesine sahip olmak.

Sonlu Durum Makineleri (Finite State Machines) tecrübesine sahip olmak.

Analog ve sayısal devre tasarım tecrübesine sahip olmak.

Gömülü yazılım konusunda tecrübe sahibi olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.6 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde yüksek gerilim izolasyon ve yüksek sıcaklık soğurucu malzeme konusunda görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Malzeme/Metallurji Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

6.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Toz Metalürjisi konularına hakim olmak.

Yüksek gerilim izolasyon ve yüksek sıcaklık soğurucu malzemeler konusunda tecrübeye sahip olmak.

Termal ve mekanik analiz yazılımları (ANSYS, COMSOL, SOLIDWORKS, vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak.

Taramalı elektron mikroskobu veya x-ışını spektrometresi kullanımı ve bu cihazlar ile malzeme karakterizasyonu tecrübesine sahip olmak.

Yüksek sıcaklıkta sinterleme ve brazing uygulamaları konularında tecrübe

sahibi olmak.

7- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.7

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 13 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2- Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

7.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Donanım tasarımı geliştirme araçları kullanımı, simülasyon ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olmak.

Sayısal devre tasarım tecrübesine sahip olmak.

Yüksek hızlı sayısal kart ve arayüz (PCIe, Gigabit Ethernet, USB, DDR, vb.) tasarım tecrübesine sahip olmak.

Gömülü yazılım konusunda tecrübe sahibi olmak.

8- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.8

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Sinyal İşleme Donanım Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 9

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

8.2.2- Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

8.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Yere nüfuz eden radar sinyallerinin işlenmesi konusunda tecrübe sahibi

olmak.

Radar hedef izleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ses sinyal işleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

MATLAB ve QT ortamlarında algoritma geliştirme ve uygulama tecrübesine sahip olmak.

Veri füzyonu konularında tecrübe sahibi olmak.

9- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.9 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde RF Donanım Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

9.2.2- Alanında en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

9.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

İş yaşamında RF veya mikrodalga mühendisi olarak çalışmış olmak.

Analog (tercihen analog/sayısal karma devre) tasarımı konusunda tecrübe

sahibi olmak.

PCB kart tasarımı ve devre simülasyon araçlarına hakim olmak.

Yüksek hızlı darbe üreteçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

10- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.10 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Güç Elektroniği Donanım Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

10.2.2- Alanında en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

10.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Güç elektroniği alanında 50kW ve üstü güçlerde ürün tasarlamış olmak.

Haberleşme protokolleri (Ethernet, USB, RS232/485/422, SPI, I2C, CAN vb.) konularında tecrübe sahibi olmak.

Temel kontrol teorisine (sürekli-kesikli) hakim, güç elektroniğini alanında kullanılan kontrol teknikleri konularında tecrübe sahibi olmak.

İşlemciler (Texas Instruments C2000, Atmel, ST) ile kod geliştirmiş ve proje tamamlamış olmak.

Şematik ve PCB tasarım araçları (Cadence, Altium, Orcad, Protel, Mentor vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak.

Devre simülasyon programlarına (PSIM, Spice vb.) hakim olmak.

Askeri deniz sistemleri konusunda çalışmış olmak.

11- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.11 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Anten Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

11.2.2- Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

11.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Anten tasarım ve analiz, benzetim, test ve ölçümleri hakkında tecrübe sahibi

olmak.

RF ve mikrodalga sistemleri (anten teorisi, devre teorisi vs.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

Elektromanyetik simülasyon programları (CST, HFSS, FEKO, vb.) kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

PCB şematik ve layout tasarımı (Altium Designer) konusunda tecrübe sahibi olmak.

RF ve mikrodalga ölçüm teknikleri ve cihaz kullanımları hakkında tecrübe

sahibi olmak.

12- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.12 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Veri Analiz Yazılımı Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

12.2.2- Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

12.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

İlişkisel veri tabanları (PostgreSQL, mySQL, Oracle, vb.) tecrübesine sahip olmak.

NoSQL veri tabanları tecrübesine sahip olmak.

Yapısal ve yapısal olmayan veri analizi konularında tecrübe sahibi olmak.

13- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.13 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde C++ Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 22

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da bu bölümlerin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

13.2.2- C++ yazılım dilinde en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

13.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama tecrübesine sahibi olmak.

C++ yazılım dilinde sertifika sahibi olmak.

İnsan makina arayüzü geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Boost ve QT kütüphanesi ile yazılım geliştirmiş olmak.

Versiyon yönetim araçlarından (gitHub, SVN, Clear Case vs.) en az birini kullanma tecrübesine sahip olmak.

Seri haberleşme, soket programlama tecrübesine sahip olmak.

Linux işletim sistemi üzerinde çalışma tecrübesine sahip olmak.

14- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.14 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Java Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

14.2.2- Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

14.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Java, Python, PHP programlama dil/teknolojilerinden en az birinde

tecrübeye/sertifikaya sahip olmak.

JavaEE, JBoss, JSF, JDBC, JPA ve diğer Java web ve veritabanı

teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

Javascript ile yazılım geliştirmede tecrübeli olmak, JQuery, Node.js, React.js, Knockout JS, AngularJS vb kütüphaneler ile uygulama geliştirmiş

olmak.

SOA, UML, BPMN, XML, JAXP, JAX-RPC, MVC, Spring, hibernate

teknolojilerde tecrübeye/sertifikaya sahip olmak.

CSS, HTML, HTML5 vb. internet teknolojilerinde ve Web uygulama

güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

Web Servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

15- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.15 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde tasarım aşamasında başlayan ve ömür devri boyunca sürecek entegre lojistik destek faaliyetlerini planlamak ve yürütmek üzere, süreç boyunca gerekli veri toplama, analiz ve dokümantasyon çalışmalarında görevlendirilmek üzere Ar-Ge Personeli (Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

15.2.2- Adayın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması tercih sebebidir.

Savunma, haberleşme veya bilişim sektörü projelerinde kalite güvence ve konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak.

Kurumsal standartlar (ISO 9001, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, AQAP-2110, AQAP-160 vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) konusunda tecrübe sahibi olmak.

Sistem ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri hakkında tecrübe

sahibi olmak.

Konfigürasyon yönetimi ve değişiklik yönetimi araçlarını (JIRA, Confluence,

IBM JAZZ Rational Team Concert, ClearCase, ClearQuest, SVN vb.)

kurabilmek ve yönetebilmek.

İster ve test yönetimi araçlarını (DOORS, IBM JAZZ RM, IBM JAZZ QM vb.) kurabilmek ve yönetebilmek.

Nesneye dayalı programlama dilleri (C++ veya Java) konusunda tecrübe sahibi olmak.

16- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.16 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektrik-Elektronik Donanım Geliştirme Proje Destek faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 12 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

16.2.2- Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

16.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Elektronik dizgi ve mekanik montajları konusunda tecrübe sahibi olmak.

SMD malzeme sökme, takma, göz testi ve son kontrol teknisyenliği

yapabilmek.

Test ve ölçüm cihazları (osiloskop, spektrum analizör, network analizör, vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak.

PCB devre takip edebilmek, entegre seviyesinde onarım tecrübesine sahip

olmak.

Kutulama, kablolama ve konnektörler konusunda tecrübe sahibi olmak.

Güç elektroniği, monofaze ve trifaze AC ve DC elektrik şebeke tecrübesine

sahip olmak.

AutoCAD, Solidworks v.b. tasarım ve çizim programlarını kullanabilmek.

Otomasyon konusunda tecrübe sahibi olmak.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

16.2.4- Mülakatlarda adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecektir.

17- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.17 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

17.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde proje faaliyetlerin yürütüldüğü sistemlerin ve altyapıların kurulum ve yönetiminde sistem destek faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge teknisyeni (Sistem Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

17.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Bilgisayar

Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

17.2.2- Alanında en az dört yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

17.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Bilişim sistemleri (sunucu, depolama aygıtı, güvenlik ve ağ cihazları) kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sanallaştırma kurgulanması, gerçekleştirimi ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

Windows tabanlı işletim sistemlerinde "admin" seviyesinde tecrübe sahibi

olmak,

Switch/Router konfigürasyon ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Network güvenlik ve politikalarının kurulması yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrüb""Y'"'+

10.000

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

> 3,20

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

iii. 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları

gerekmektedir.

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; başvuru yapan alanında doktora mezunu olan adaylardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 11

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 22 3

70

68

190

520

B

C

C

ÜDS

YDS

TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru

yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 10/05/2019 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı,

YÖK Mezun Belgesi veya YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,

Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Ön lisans Transkript Belgesi,

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 - 2434-3517-1696-3548

15

1

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

2

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

3

Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Kaynak : SGK Rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına yoğun ilgi
Milletvekilinden EYT isyanı!
'Nohut dürüm' satarak 11 kişiye istihdam sağladı
İlber Ortaylı’dan Belediye Başkanı’na 30 Ağustos tepkisi!
Bilet alacak param yok' dedi, üzerinden çıkanlar şaşırttı
Kütahya Simpaş El Sanatları 43 İşçi Alacak
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak
Emeklilikte 3 maaş birden
Benzine indirim geldi! İşte yeni benzin fiyatları
Fox Tv'de deprem! Peş peşe istifalar geldi
Gelin halay çekerken vurulmuştu: Damat konuştu
SSK'lı ile Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı eşitlenmeli”
Yargı paketi yeni döneme kaldı
Erdoğan açıkladı: Yeni reformlar geliyor!
Sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
O kurumdan Bayram tatili 9 güne çıkarılmasın teklifi!
Domates, patates ve soğan fiyatı ile yüz güldürüyor
Hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...
Bu sineğe dikkat! İstanbul'da ilk kez görüldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde istifa şoku!
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
95 yıllık Türk devi konkordaton çıkıyor
Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.9 milyar lira yolda!
Yurt dışında noter işlemlerinde yeni dönem
Tarihi Kentler Birliği Malatya'da toplandı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Kadro alan taşerona bayram ikramiyesi şoku! 56 TL
BB iştirakleri Genel Müdürleri ortak açıklamayla istifa etti
Mardin Kızıltepe Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sputnik News'ten Yavuz Oğhan açıklaması
Kısmi emeklilikte 3 şart var!
Eğitim-Bir-Sen, Toplu Sözleşme öncesi hangi kararları aldı?
Kuzey Irak'ta 1 asker şehit
Diyarbakır Çınar Belediyesi 7 İşçi Alacak
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Kamu cezası alanların hikayesi: Bir ceza aldım hayatım değişti
Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma!
İşten ayrılana çift tazminat
Antalya Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı
Adli tatil bugün başladı
Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti
4 bilezikle girdiği hayvancılık işiyle servetine servet kattı!
Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır
Yasa çıkarsa 3600 ek göstergeden emekliler de yararlanır
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu
21 günlük eğitimle 3 bin 500 TL maaşlı iş
İş dünyası bunu konuşuyor!Hacizli eşyaları alıp kayıplara karıştı...
Kamuda onbinlerce kişiye tayin müjdesi!
Temmuz sonrası kamuda en yüksek ücreti alacaklar belli oldu!
Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
Salıncaklar Ağustosta kaldırılacak
Bakanlıktan KKKA uyarısı: Açık renk giysiler tercih edin
FETÖ'den gözaltına alınan 8 havacı itirafçı oldu
SSK mı yoksa Bağkur emekliliği mi daha avantajlı?
İş arayanlara müjde! Sosyal yardım verilecek! İşte tüm detaylar
Antalya Kemer Belediyesi 8 İşçi Alacak
İddia: Celal Uzunkaya’yı O Bakan görevden aldırdı!
Otomobil devinden flaş karar!Binlerce aracını geri çağırdı
Son dakika… Hakan Atilla tahliye edildi
AYM'den Atilla Taş kararı
Hileli maaş tazminat kazandırıyor!
'Gökçek' iddiası: Paralar böyle uçmuş!
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Kabine dışında kimler kalacak?
İstanbul'da 'salgın' paniği! 4 kişide tespit edildi..
Üniversite mezunları ev hizmetlerinde çalışıyor
Ardahan Damal Belediyesi 4 İşçi Alacak
Bakan müjdeyi verdi! Bayramdan önce açılıyor..
Sağlık nedeniyle erken emeklilik imkanı
Bugün seçim olsa partiler ne kadar oy alır?
O tarihlerde çalışma varsa, engelli memur hangi kanuna tabi olur?
20 yıl 49 yaş ve 5600 gün şartlarına tabisiniz
Bayram alışverişinde 'sahte para'ya dikkat
Antalya BB'de 4 bin 589 kişi sendikadan istifa ettirildi
SON DAKİKA | Düzce'den bir acı haber daha
Polis taksileri denetledi! Ehliyetsiz olan da var, silah taşıyan da
Spor salonlarıyla ilgili önemli karar! 'Hemen durdurun...'

Benzer Haberler