Anasayfa » İlan » Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

ÜNVANI

ADEDİ

DER

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Eğitim Psikolojisi alanında Doçentliğini

almış olmak, dikkat eksikliği ve

hiperaktivite konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve

Eğitim Yönetiminde Değerler ve Örgütsel Kimlik konusunda çalışmalar yapmış

olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Profesör

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Biyofizik

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Kars Meslek

Yüksekokulu

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Profesör

1

1

Analitik Kimya Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak. Biyokütle enerji üretimi ve antioksidanlar aktivite konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Çağdaş Arap kadın anlatılarında kadının kimlik arayışı alanında çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Ermeni sorunu ile ilgili ortaokul öğrencilerinin bilgi düzeyleri üzerine karşılaştırılmalı bir araştırma ile doktora derecesi almış olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliğinde Doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

ve Lojistik Anabilim

Dalı

Doçent

1

1

Finans alanında Doçentliğini almış olmak ve Kobilerde Finansal Performans üzerine

çalışmış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası İktisat ve

İktisadi Gelişme

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak, Bölgesel kalkınma ve göç üzerine çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve

Travmatoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Farmasötik Biyokimya alanında çalışmış

olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak ve Sağlık bilimlerinde Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Nörofizyolojisi, Egzerzis fizyolojisi, Stereoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Sarıkamış

Beden Eğitimi ve

Spor

Yüksekokulu

Hareket ve

Antrenman Bilimleri

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Alanında Doçentliğini almış olmak

Kars Meslek

Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner

Sağlık Programı

Doçent

1

1

Veteriner İç Hastalıkları

alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gürcü Dili ve

Edebiyatı Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Gürcü Harfli Türkçe Metinler üzerine

çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gürcü Dili ve

Edebiyatı Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

XX Yüzyil Türk Gürcü Edebi İlişkileri ve Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmış

olmak

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Resim Anasanat Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Resim Alanında Sanatta Yeterlilik yapmış

olmak, Sanat ve ororite alanında çalışmış

olmak

Mühendislik-

Mimarlık

Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Supramoleküler Kimya Kemosensor

Uygulamaları üzerine Doktora yapmış

olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Cerrahi Hastalıkları

Hemşireliği Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Dalında Doktora yapmış olup kolonoskopi uygulanan hastalar üzerinde çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Halk Sağlığı

Hemşireliği Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Halk Sağlığı Hemşireliği

Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Sosyoloji alanında

Doktora yapmış olmak, Kent ve afet sosyolojisi üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal

Bilimler Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Siyaset Bilimi alanında

Doktora yapmış olmak, Çağdaş Fransız

Siyaset Felsefesi ve Egemenlik üzerine

çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Endokrinoloji alanında yandal uzmanı

olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Gastroloji alanında yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Medikal onkoloji alanında yandal uzmanı

olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Jinekolojik onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimayon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Sıçan meme kanserinde Nar extresi ve Tangeretin çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İnsan CAVII enzim geninin E. coli'de klonlanması, Ekspresyonu rekombinant enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu konusunda çalışmış

olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak veya

Tıp Fakültesinde ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve

Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Sarıkamış Beden Eğitimi ve

Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Spor Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Kaynak : SGK Rehberi
40 bin kişiye daha bayram ikramiyesi verilecek!
İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İş bulamadığı için kendini yaktı!
Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma
İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ahmet Hakan'dan Gökçek iddiası 'Kripto İmamoğlu’cu....'
Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu!
O belediyede çalışanlara mobbing iddiası
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
4/B'liler niçin kadroya geçmek istiyor? İşte sebepler....
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği füzeyle vuruldu!
Ekrem İmamoğlu, "Siz bir proje misiniz?" sorusuna yanıt verdi
Çeyrek altında son durum!
Uzmanlar uyardı: Art arda içilirse öldürücü olabilir
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Ortaya çıktı! Cinayet...
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu!
Aracı yenileyene 15 bin TL indirim
Ramazan bayramı tatili kaç gün?
Şampiyon Galatasaray
Bakan Dönmez'den 'tabloların kaldırılması'na tepki
Temmuz 2019 emekli maaş zam oranlarına işaret eden veriler!
Borsa haftaya yükselişle başladı
İhracatçıya 3 milyar 104 milyon TL destek
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
Sağlık personeli hemşirelerin merak etiği o sorunun cevabı!
Sözleşmeliyim, öğretmenliğe geçmek için 1 yıl beklemem gerekir mi?
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 1 ay içinde başvurmanız gerekli
İşte iyi koşullar herkese yarar
YSK, İstanbul için gerekçeli kararını yarın açıklayacak!
Tatile çıkacaklar dikkat! Deniz ulaşımına yüzde 24.7’lik zam
Türk-İş açıkladı: İşçi tedirgin
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
İBB'den bedelsiz lojman devri' haberine ilişkin açıklama
10 Farklı Şehir Ve Kurum 403 Personel Alımı Yapıyor
'Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek'
Huawei`den flaş açıklama!
Diyanet Vakfı, cenaze naklinden 3 milyon 362 bin 880 TL gelir elde etmiş!
6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Doktora öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Kayıt dışı çalıştırılanlar, bunu yaparsa haklarını alır!
2 gün ormanda arandı, cezaevinden çıktı!
Aylık 6 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
Ortalık bir anda karıştı! Meydan kavgası
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İşte EYT için düşünülen Finlandiya modeli!
Dünyayı ağlatan video! Sağır ve dilsiz kadın Kur'an-ı Kerim'i...
Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı
Metal dedektörle 420 bin TL'lik altın keseği buldu!
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hatipli Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Memura 3 günlük ek izin için teklif
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel
Yedek üye itirazını reddeden YSK kararı bugün açıklamayacak
Evlerinde rehin alınıp soyulmuşlardı! Sarar çifti için Interpol devrede
Dışişleri Bakanlığı'nda büyük operasyon! 249 gözaltı..
14 Farklı Şehir Ve Kurum 98 Personel Alımı Yapıyor
20 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Emeklilik maaşını artırmak mümkün! İşte tüm detaylar...

Benzer Haberler