Anasayfa » İlan » Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

ÜNVANI

ADEDİ

DER

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Eğitim Psikolojisi alanında Doçentliğini

almış olmak, dikkat eksikliği ve

hiperaktivite konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve

Eğitim Yönetiminde Değerler ve Örgütsel Kimlik konusunda çalışmalar yapmış

olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Profesör

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Biyofizik

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış almak

Kars Meslek

Yüksekokulu

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Profesör

1

1

Analitik Kimya Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak. Biyokütle enerji üretimi ve antioksidanlar aktivite konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Çağdaş Arap kadın anlatılarında kadının kimlik arayışı alanında çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Ermeni sorunu ile ilgili ortaokul öğrencilerinin bilgi düzeyleri üzerine karşılaştırılmalı bir araştırma ile doktora derecesi almış olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliğinde Doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

ve Lojistik Anabilim

Dalı

Doçent

1

1

Finans alanında Doçentliğini almış olmak ve Kobilerde Finansal Performans üzerine

çalışmış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası İktisat ve

İktisadi Gelişme

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak, Bölgesel kalkınma ve göç üzerine çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve

Travmatoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Farmasötik Biyokimya alanında çalışmış

olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak ve Sağlık bilimlerinde Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Nörofizyolojisi, Egzerzis fizyolojisi, Stereoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

Sarıkamış

Beden Eğitimi ve

Spor

Yüksekokulu

Hareket ve

Antrenman Bilimleri

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Alanında Doçentliğini almış olmak

Kars Meslek

Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner

Sağlık Programı

Doçent

1

1

Veteriner İç Hastalıkları

alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gürcü Dili ve

Edebiyatı Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Gürcü Harfli Türkçe Metinler üzerine

çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gürcü Dili ve

Edebiyatı Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

XX Yüzyil Türk Gürcü Edebi İlişkileri ve Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmış

olmak

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Resim Anasanat Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Resim Alanında Sanatta Yeterlilik yapmış

olmak, Sanat ve ororite alanında çalışmış

olmak

Mühendislik-

Mimarlık

Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Supramoleküler Kimya Kemosensor

Uygulamaları üzerine Doktora yapmış

olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Cerrahi Hastalıkları

Hemşireliği Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Dalında Doktora yapmış olup kolonoskopi uygulanan hastalar üzerinde çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Halk Sağlığı

Hemşireliği Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Halk Sağlığı Hemşireliği

Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Sosyoloji alanında

Doktora yapmış olmak, Kent ve afet sosyolojisi üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal

Bilimler Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Siyaset Bilimi alanında

Doktora yapmış olmak, Çağdaş Fransız

Siyaset Felsefesi ve Egemenlik üzerine

çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Endokrinoloji alanında yandal uzmanı

olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Gastroloji alanında yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Medikal onkoloji alanında yandal uzmanı

olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Jinekolojik onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim

Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimayon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Sıçan meme kanserinde Nar extresi ve Tangeretin çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İnsan CAVII enzim geninin E. coli'de klonlanması, Ekspresyonu rekombinant enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu konusunda çalışmış

olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak veya

Tıp Fakültesinde ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve

Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Sarıkamış Beden Eğitimi ve

Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Spor Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Kaynak : SGK Rehberi
Bütçe haziranda açık verdi
Çalışmayan kadına emeklilikte 3 yol!
Sanayiciden elektrik zammına tepki
Türkiye Vagon Sanayi 26 İşçi Alacak
O isim Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor?
Türk Kızılayı Çağrı Merkezi Operatörü Alım İlanı
Kredi garanti fonu girişimciye açılıyor
Sanatçı Orhan Aydın gözaltına alındı
Emeklilikte toplu para formülü!
Babacan'ın ekibinden yeni videolu çıkış!
WhatsApp'ta yeni dönem!
Kocaeli SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Turkcell CEO'sundan darbecilere bomba cevap: S... gidin
İçişleri Bakanlığı vatandaşları SMS yoluyla uyardı!
Vatandaş için de fon kurulsun
Çalışmayan kadınlara emeklilik başvuru şartları nedir?.
İşveren ve çalışanlar 15 Temmuz gününe dikkat!
Kayseri BB Başkanı'ndan 'istifa' iddialarına açıklama geldi
Caddeye terör destekçisinin isminin verilmesi valilikten döndü
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
Hem eş hem babadan çift aylık alabilir miyim?
Artan üretim enflasyonu aşağıya çekecek
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret
Makarna 5 ayda 251 milyon dolar kazandırdı
FETÖ mensuplarına en az 5 sahte hesap talimatı
CHP'li Özkoç'un sözleri TBMM'de tartışma çıkardı
Ankara BB, Hacı Bayram Veli Camisi'nde mevlit okuttu
Ünlü çifte ev sahibinden kötü haber!
TV'de reklamlarda yeni dönem! Abur cubur ayarı geliyor
İşte Bedelli askerlik başvuru tarihi!
10 liralık ölüm
15 Temmuz fotoğrafları su altında sergilendi
Herkes merak ediyordu! Erdoğan, Şimşek'e teklif sundu mu?
KKKA hastası, uçakla Ankara'ya nakledildi
Çalışanlar dikkat! Talep yoksa para yok
Fındık işçileri sigortalı oluyor
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Dikkat çeken tazminat kararı.
Damat dehşet saçtı: Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü
Motorine 18 kuruş, benzine 20 kuruş zam
Ovacık'ta yaylada patlama: 2 çocuk öldü
S-400'lerin intikali devam ediyor
Asgari Ücretle Çalışan Bir İşçinin Hakları Nelerdir?
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet
En fazla milyarderin yaşadığı kentler belli oldu
'Yeni parti' sorusuna Ahmet Davutoğlu'nun cevabı
Erdoğan: Bu milleti asla yıkamayacaklar
Çinliler 4 yıl sonra onun için geliyor
'Yargı Reformu yasama boyutuna geçirilecek'
AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' yaptırımı
10 yıl çalışana tazminat imkanı!
Kadro alan taşerona 4 başlıkta Meclis'e soru önergesi verildi
Ekmeği uğrunda öldü...
Çipli kimlik almayanlar dikkat! Bu evraklar şart
Halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var
Yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
70 milyonluk piyango talihlisi 7 ay sonra ortaya çıktı
Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto: Alanı terk ettiler
Çifteler'in magnezyumu dünyaya ihraç ediliyor
Kurban Bayramı 9 gün tatil mi oluyor?
Bağ-Kur'dan 15 yıl 5400 günle emeklilik fırsatı
Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü
Bağ-Kur'a geçip ara boşluk prim ödemesi yapabilir miyim?
Temmuz sonrası emekli memurlara ne kadar alt sınır aylığı ödenecek?
15 Temmuz'un yıldönümünde Almanya'da 'kontrollü darbe' broşürü

Benzer Haberler